Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 384 - 396 2017-10-20

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OKUYORUM SEÇTİĞİM MESLEĞE UYGUN MUYUM? - I’M STUDYING IN THE VOCATIONAL SCHOOL AM I SUITABLE FOR THE OCCUPATION I HAVE CHOOSEN?

Sema POLATCI [1] , Zümral GÜLTEKİN [2]

207 312

Dünya genelinde 42 bin, ülkemizde ise 500 civarında farklı meslek bulunmaktadır. Farklı meslek alanlarında kaliteli ve ülkenin gereksinimleri yönünde ana ve ara eleman yetiştirmek konusunda meslek yüksekokullarına büyük görev düşmektedir. Değişen ve gelişen iş dünyasında yeni ihtiyaçlara hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilecek programlar dâhilinde; mesleğinde uzman, gelişmelere hâkim, uygulama ile iç içe eğitimler almış olan gençlerimiz ülkemizin kalkınmasında da önemli rol oynayacaklardır. Bu noktada meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilinçli bir şekilde bölüm seçmeleri ve eğitim dönemi boyunca da meslekleri konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Bu çalışma Meslek Yüksekokulu (MYO)’nda okuyan öğrencilerin kendi bölümleri ve programlarını seçerken ne kadar bilinçli oldukları ve kişiliklerine uygun meslek tercihleri yapıp yapmadıklarını mesleki tercih kuramı çerçevesinde belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu sayede geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerin daha doğru tercihler yapabilmeleri için  neler yapılması gerektiğine  dair çözüm önerileri geliştirilebilecektir. Ayrıca gün geçtikçe yaygınlaşan Uzaktan Eğitim (UZEM) ile eğitim gören öğrenciler ile geleneksel örgün eğitim alan öğrenciler arasında kişilik ve kariyer tercihleri açısından bir fark olup olmadığını araştırmak da çalışmanın diğer amacıdır. Çalışmanın örneklemini Alaçam MYO’da okuyan hem örgün hem UZEM öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem olarak Alaçam MYO seçilmesindeki en önemli etken MYO’ya ait Posta hizmetleri, Lojistik, Deniz ve Liman İşletmeciliği ve Çağrı Merkezi Hizmetlerinin programlarının doğrudan bazı mesleklere ara eleman yetiştiriyor olmasıdır. Çalışma bulgularına bağlı olarak meslek edindirmede MYO’ların yeri ve MYO’ların başarısını artırmak için neler yapılabileceği tartışılacaktır. 

Meslek Yüksekokulu, Kariyer, Uzaktan Eğitim, Meslek, Önlisans
  • Anılan, H., Çemrek, F. & Anagün, Ş.S. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin meslek seçimi ve üniversite tercihlerine ilişkin görüşleri (Eskişehir örneği). e-Journal of New World Sciences Academy, 3(2); 238-249. Can,H. (1997). Yönetim ve Organizasyon. 4. Baskı, Ankara: Siyasal Kitapevi. Çelik, N., & Üzmez, U. (2014). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: çağrı merkezi hizmetleri örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 2(1), 94-105. Çiftçi, G. E., Bülbül, S. F., Muluk, N. B., Duyan, G. Ç., & Yılmaz, A. (2011). Sağlık bilimleri fakültesini tercih eden öğrencilerin, üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi örneği). Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 22(3), 151-160. Erdoğan, S., Şanlı, H.S. & Bekir, H.S. (2005). Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 479-496. Gati, I., Krausz, M., & Osipow, S. H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision making. Journal of counseling psychology, 43(4), 510-526. Genç, G.; Kaya, A. ve Genç, M. (2007). İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, (14),49-63. Kamaşak, R., & Bulutlar, F. (2010). Kişilik, mesleki tercih ve performans ilişkisi: akademik personel üzerine bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 119-126. Kılıç K.C.& Yener D. (2015). Birey-Örgüt ve Birey-İş Uyumunun Çalışanların İş Tutumlarına Etkisi: Adana İlinde Bankacılık Sektöründe Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (1), 161-174. Kristof-Brown, A.L., Zimmerman, R.D. and Johnson, E.C. (2005). Consequences of individuals’ fit at work: a meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-supervisor fit. Personnel Psychology, 58 (2), 281-342. Owen-Korkut, K., Kepir, D. D., Özdemir, S., Ulaş, Ö. & Yılmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 135-151. Pilavcı, D. (2007). Bilgi Çağında değişen kariyer anlayışı ve üniversite öğrencilerinin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana. Sağdıç M. & Demirkaya H. (2009). Üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim planlarına ilişkin yaklaşımlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 233-246. Sarıkaya, T., & Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2).393-423. Sathapornvajana, S. & Watanapa, B. (2012). Factors affecting student’s intention to choose IT program. Procedia Computer Science, 13, 60-67. Sekiguchi, T. (2004). Person-organization fit and person-job fit in employee selection: A review of the literature, Osaka Keidai Ronshu, 54(6), 179-196. TDK. (2014). Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=MESLEK. Erişim Tarihi: 20 Mart 2017 tarihinde alınmıştır. Yılmaz, İ. A., Dursun, B., Pektaş, K., & Altay, A. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar MYO Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, ,Aralık,9-21.
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Orcid: Doç.Dr. Sema Polatcı
Author: Sema POLATCI
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: Zümral Gültekin
Author: Zümral GÜLTEKİN
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @short communication { makusobed316446, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {384 - 396}, doi = {10.20875/makusobed.316446}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OKUYORUM SEÇTİĞİM MESLEĞE UYGUN MUYUM? - I’M STUDYING IN THE VOCATIONAL SCHOOL AM I SUITABLE FOR THE OCCUPATION I HAVE CHOOSEN?}, key = {cite}, author = {POLATCI, Sema and GÜLTEKİN, Zümral} }
APA POLATCI, S , GÜLTEKİN, Z . (2017). MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OKUYORUM SEÇTİĞİM MESLEĞE UYGUN MUYUM? - I’M STUDYING IN THE VOCATIONAL SCHOOL AM I SUITABLE FOR THE OCCUPATION I HAVE CHOOSEN?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 384-396. DOI: 10.20875/makusobed.316446
MLA POLATCI, S , GÜLTEKİN, Z . "MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OKUYORUM SEÇTİĞİM MESLEĞE UYGUN MUYUM? - I’M STUDYING IN THE VOCATIONAL SCHOOL AM I SUITABLE FOR THE OCCUPATION I HAVE CHOOSEN?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 384-396 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/316446>
Chicago POLATCI, S , GÜLTEKİN, Z . "MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OKUYORUM SEÇTİĞİM MESLEĞE UYGUN MUYUM? - I’M STUDYING IN THE VOCATIONAL SCHOOL AM I SUITABLE FOR THE OCCUPATION I HAVE CHOOSEN?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 384-396
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OKUYORUM SEÇTİĞİM MESLEĞE UYGUN MUYUM? - I’M STUDYING IN THE VOCATIONAL SCHOOL AM I SUITABLE FOR THE OCCUPATION I HAVE CHOOSEN? AU - Sema POLATCI , Zümral GÜLTEKİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.316446 DO - 10.20875/makusobed.316446 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 384 EP - 396 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.316446 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.316446 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OKUYORUM SEÇTİĞİM MESLEĞE UYGUN MUYUM? - I’M STUDYING IN THE VOCATIONAL SCHOOL AM I SUITABLE FOR THE OCCUPATION I HAVE CHOOSEN? %A Sema POLATCI , Zümral GÜLTEKİN %T MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OKUYORUM SEÇTİĞİM MESLEĞE UYGUN MUYUM? - I’M STUDYING IN THE VOCATIONAL SCHOOL AM I SUITABLE FOR THE OCCUPATION I HAVE CHOOSEN? %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.316446 %U 10.20875/makusobed.316446
ISNAD POLATCI, Sema , GÜLTEKİN, Zümral . "MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OKUYORUM SEÇTİĞİM MESLEĞE UYGUN MUYUM? - I’M STUDYING IN THE VOCATIONAL SCHOOL AM I SUITABLE FOR THE OCCUPATION I HAVE CHOOSEN?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 384-396. https://doi.org/10.20875/makusobed.316446