Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 55 - 76 2017-12-31

SEKÜLER VE ÇOKKÜLTÜRLÜ AVRUPA’DA GÖÇMENLER, MÜSLÜMANLAR VE MÜLTECİLER: SORUMLULUK-ZORUNLULUK EKSENİNE BİR PROJEKSİYON - MUSLIMS IN THE SECULAR AND MULTICULTURAL EUROPE: IS COEXISTENCE POSSIBLE?
MIGRANTS, MUSLIMS AND REFUGEES IN THE SECULAR AND MULTICULTURAL EUROPE: A PROJECTION TO THE AXIS OF RESPONSIBILITY-INDISPENSABILITY

Hasan Hüseyin AYGÜL [1]

241 579

Avrupa’nın dini ve kültürel coğrafyası değişmektedir. Yerleşik hale gelmiş göçmen gruplar ile son yıllardaki mülteci ve sığınmacı hareketliliğine bağlı olarak meydana gelen demografik dönüşüm, bir takım kaygılar uyandırmıştır. Özellikle yüzyıllardır “öteki” olarak kodlanan İslam’ın varlığı yerleşik hale geldikçe ayrıca Müslüman “özne” ile seküler kamusal alanda karşılaşmalar artıkça; bir takım çatışmalar, kırılmalar ve dönüşümler de meydana gelmektedir.

Avrupa kamuoyu İslam’ı fundamentalist bir din olarak görmekte, bu nedenle de sekülerlik, modernite ve demokrasiyle bağdaşmayacağını ileri sürmektedir.  Kamusal alanda Hıristiyan kimliğini dikkate alan bir seküleritenin yanına İslam’ın da eklenebilmesi, çokkültürlülüğün ya da birlikte yaşamanın imkânı üzerine süregelen çok çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. Çalışmada, yükselen ırkçılık, yabancı düşmanlığı, islamofobi gibi bir takım örnek olaylar; işsizlik, suç oranları, gettolaşma gibi istatistiki veriler göz önüne alarak, birlikte yaşamanın ya da çokkültürlü bir toplumsal modelin imkânı ya imkânsızlığı tartışılacaktır. 

Religious and cultural geography of Europe has been changing. Demographic change that emerged as a result of the recent mobility of refugees and asylum seekers as well as the long settled migrant groups cause anxiety. Especially, as the existence of Islam, which has been coded as the “other” for hundreds of years, is established and as the encounters with the Muslim “subject” in the secular public space increase, there occur some conflicts, ruptures and transformations.

In European public opinion Islam is seen as a fundamentalist religion, so is claimed that it does not fit to secularism, modernity or democracy. There are various discussions on the possibility of articulating Islam within a secularism that already regards Christianity, as well as of multiculturalism or living together. This study will discuss the possibility or impossibility of living together or a multicultural social model, taking into consideration some cases of rising racism, xenophobia, Islamophobia and statistical data considering ghettoization and the rates of unemployment and crime

 • Çebi, Murat Sadullah (2015), “İsviçre’deki Minare Karşıtı Referandum Afişlerinde İslamofobi’nin Söylemsel İnşası”, Bilig, Sayı 73, (99-140).
 • Davie, Grace (2006), “Religion in Europe in the 21st Century: The Faktors to Take into Account”, European Journal of Sociology, Vol.47, (271-296).
 • Delibaş, Kayhan (2014), “İslami Fundamentalizmden İslam Fobisine: Batı Dünyasında Gelişmekte Olan İslamophobia Yeni Bir Eşitsizlik Kaynağı Olarak Görülebilir mi?”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 9(2), (1-41).
 • Enneli, Pınar (2010), “Türk Diyasporasının Londra Ayağında Etnik ve Dini Kimliklerin Kesişme ve Ayrışma Noktaları”, Türkiye’de Kesişen-Çatışan Dinsel ve Etnik Kimlikler, (Ed) Rasim Özgür Dönmez ve diğerleri, Say Yayınları, İstanbul, (229-253).
 • European Monitoring Centre on Racism and Xenephobia (EUMC) (2006), “Muslims in The European Union-Discrimination and Islamophobia”, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads /156-Manifestations_EN.pdf (26.01.2017).
 • European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2007), “Trends and Developments (1997-2005) Combating Ethnic and Racial Discrimination and Promoting Equality in the European Union 2007”, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/181-Trends_en.pdf (26.01.2017).
 • Eurostat, “Real GDP Growth Rate”, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1& language=en&pcode=tec00115 (01.02.2017).
 • Eurostat, “Population Structure and Ageing” http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing. Erişim Tarihi:( 01.02.2017).
 • Gorski Philip S. and Altınordu, Ateş (2008), “After Secularization?”, Annual Reviews of Sociology, Vol. 34, (55-85).
 • Göle, Nilüfer (2006), “Islam in European Publics: Secularism and Religious Difference”, After Secularization, The Hedgehog Review, Vol.8, (140-145).
 • Habermas, Jürgen (2014), “Demokratik Anayasal Devlette Tanınma Savaşımı”, Çokkültürcülük, (Ed) Amy Gutmann, Çev: Mehmet H. Doğan, Yapı Kredi Yayınları, 4. Baskı, İstanbul.
 • Huntington, Samuel P. (1993), “The Clash of Civilizations?”, Foreign Affairs, Vol. 72, (22-49).
 • İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), http://www.ikv.org.tr/images/files/2014AP%20secim%20 yazi.pdf (24.01.2017).
 • Jakelic, Slavica (2006), “Secularization, European Identity, and ‘The End of the West’, After Secularization, The Hedgehog Review, Vol.8, (133-139).
 • Kallis, Aristotle (2015), Avrupa’da Radikal Sağın Yükselişi, SETA, İstanbul.
 • Kymlicka, Will (1998), Çokkültürlü Yurttaşlık: Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, Çev: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Lubeck (2004), “İslami Ağların Meydan Okuması ve Vatandaşlık Talepleri: Avrupa’nın Küreselleşmeye Sancılı Uyumu”, (Ed) N. AlSayyad ve M. Castells, Müslüman Avrupa ya da Avro-İslam, Çev: Zehra Savan, Everest Yayınları, İstanbul.
 • Momin, Abdur-Rahman (2012), “Çoğulculuk ve Çokkültürcülük: İslami Bir Bakış Açısı”, Küreselleşme, Çokkültürlülük ve İslam, Din Sosyolojisi ve Antropolojisi Yazıları, Çev: Ali Coşkun, Rağbet Yayınları, İstanbul.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Unemployment Rate”, https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm#indicator-chart (01.02.2017).
 • Ongur, Hakan Övünç (2011), “Avrupa’da Çokkültürlülüğün İflası (Mı?)”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Sayı 26, (55-85).
 • Pew Research Center, “The Future of World Religions: Population Growth Projections (2010-2050) ”http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050. (11.07.2016).
 • Pieters, Jan Nederveen (2007), “Göç Sürecinde İslam: Minaresiz Camiler”, (Ed) Ayşe Öncü ve Petra Weyland, Mekân, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, (239-270).
 • Riemsdijk, Micheline van (2012), “(Re)scaling Governance of Skilled Migration in Europe: Divergence, Harmonisation, and Contestation”, Population, Space And Place Popul. Vol.18, (344–358).
 • Rockefeller, Steven C. (2014), “Yorum”, Çokkültürcülük, (Ed) Amy Gutmann, Çev: İlknur Özdemir, Yapı Kredi Yayınları, 4. Baskı, İstanbul.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0701-5067
Author: Hasan Hüseyin AYGÜL
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed296483, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {55 - 76}, doi = {10.20875/makusobed.296483}, title = {SEKÜLER VE ÇOKKÜLTÜRLÜ AVRUPA’DA GÖÇMENLER, MÜSLÜMANLAR VE MÜLTECİLER: SORUMLULUK-ZORUNLULUK EKSENİNE BİR PROJEKSİYON - MUSLIMS IN THE SECULAR AND MULTICULTURAL EUROPE: IS COEXISTENCE POSSIBLE?}, key = {cite}, author = {AYGÜL, Hasan Hüseyin} }
APA AYGÜL, H . (2017). SEKÜLER VE ÇOKKÜLTÜRLÜ AVRUPA’DA GÖÇMENLER, MÜSLÜMANLAR VE MÜLTECİLER: SORUMLULUK-ZORUNLULUK EKSENİNE BİR PROJEKSİYON - MUSLIMS IN THE SECULAR AND MULTICULTURAL EUROPE: IS COEXISTENCE POSSIBLE?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 55-76. DOI: 10.20875/makusobed.296483
MLA AYGÜL, H . "SEKÜLER VE ÇOKKÜLTÜRLÜ AVRUPA’DA GÖÇMENLER, MÜSLÜMANLAR VE MÜLTECİLER: SORUMLULUK-ZORUNLULUK EKSENİNE BİR PROJEKSİYON - MUSLIMS IN THE SECULAR AND MULTICULTURAL EUROPE: IS COEXISTENCE POSSIBLE?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 55-76 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/296483>
Chicago AYGÜL, H . "SEKÜLER VE ÇOKKÜLTÜRLÜ AVRUPA’DA GÖÇMENLER, MÜSLÜMANLAR VE MÜLTECİLER: SORUMLULUK-ZORUNLULUK EKSENİNE BİR PROJEKSİYON - MUSLIMS IN THE SECULAR AND MULTICULTURAL EUROPE: IS COEXISTENCE POSSIBLE?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 55-76
RIS TY - JOUR T1 - SEKÜLER VE ÇOKKÜLTÜRLÜ AVRUPA’DA GÖÇMENLER, MÜSLÜMANLAR VE MÜLTECİLER: SORUMLULUK-ZORUNLULUK EKSENİNE BİR PROJEKSİYON - MUSLIMS IN THE SECULAR AND MULTICULTURAL EUROPE: IS COEXISTENCE POSSIBLE? AU - Hasan Hüseyin AYGÜL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.296483 DO - 10.20875/makusobed.296483 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 76 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.296483 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.296483 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute SEKÜLER VE ÇOKKÜLTÜRLÜ AVRUPA’DA GÖÇMENLER, MÜSLÜMANLAR VE MÜLTECİLER: SORUMLULUK-ZORUNLULUK EKSENİNE BİR PROJEKSİYON - MUSLIMS IN THE SECULAR AND MULTICULTURAL EUROPE: IS COEXISTENCE POSSIBLE? %A Hasan Hüseyin AYGÜL %T SEKÜLER VE ÇOKKÜLTÜRLÜ AVRUPA’DA GÖÇMENLER, MÜSLÜMANLAR VE MÜLTECİLER: SORUMLULUK-ZORUNLULUK EKSENİNE BİR PROJEKSİYON - MUSLIMS IN THE SECULAR AND MULTICULTURAL EUROPE: IS COEXISTENCE POSSIBLE? %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.296483 %U 10.20875/makusobed.296483
ISNAD AYGÜL, Hasan Hüseyin . "SEKÜLER VE ÇOKKÜLTÜRLÜ AVRUPA’DA GÖÇMENLER, MÜSLÜMANLAR VE MÜLTECİLER: SORUMLULUK-ZORUNLULUK EKSENİNE BİR PROJEKSİYON - MUSLIMS IN THE SECULAR AND MULTICULTURAL EUROPE: IS COEXISTENCE POSSIBLE?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 55-76. https://doi.org/10.20875/makusobed.296483
AMA AYGÜL H . SEKÜLER VE ÇOKKÜLTÜRLÜ AVRUPA’DA GÖÇMENLER, MÜSLÜMANLAR VE MÜLTECİLER: SORUMLULUK-ZORUNLULUK EKSENİNE BİR PROJEKSİYON - MUSLIMS IN THE SECULAR AND MULTICULTURAL EUROPE: IS COEXISTENCE POSSIBLE?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 55-76.
Vancouver AYGÜL H . SEKÜLER VE ÇOKKÜLTÜRLÜ AVRUPA’DA GÖÇMENLER, MÜSLÜMANLAR VE MÜLTECİLER: SORUMLULUK-ZORUNLULUK EKSENİNE BİR PROJEKSİYON - MUSLIMS IN THE SECULAR AND MULTICULTURAL EUROPE: IS COEXISTENCE POSSIBLE?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 76-55.