Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 173 - 193 2017-12-31

DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ - THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’ VIEWS

Embiya ÇELİK [1] , Serkan YILDIRIM [2] , Abdullatif KABAN [3] , Gürkan YILDIRIM [4]

186 373

Dijital rozetler (digital badges) öğrenenlerin yetkinliklerini ve bilgi düzeylerini ortaya koyan bileşenlerdir. Öğretim ortamlarında kullanımı giderek yaygınlaşan ve öğrenenlerin becerilerini veya bilgilerini yansıtmak için kullanılan dijital rozetler diploma, sertifika gibi belgeler arasındaki yerini almaya başlamaktadır. Bu çalışmada bir dersin değerlendirme sürecinde kullanılan dijital rozetlerin akademik başarıya etkisi ve rozet kullanımına yönelik öğrenen görüşleri incelenmiştir. Karma araştırma yöntemlerinden yakınsal paralel desenin kullanıldığı bu çalışmada nicel ve nitel veriler birlikte yorumlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Atatürk Üniversitesi KKEF BÖTE Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. 13 hafta süren çalışma 25 kadın ve 23 erkek olmak üzere toplam 48 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri; akademik başarı formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre dijital rozetlerin; öğrencilerin akademik başarısını, öğrenme motivasyonunu, derse katılım düzeyini ve öğrenci memnuniyetini artırdığı görülmektedir. Bunun yanı sıra dijital rozetlerin; öğrenenlerin derse hazır olarak gelmelerini sağladığı, öğrenenlerin seviyelerini gösterdiği, öz ve akran değerlendirme imkânı sağladığı ayrıca diploma veya sertifika gibi belgelerle birlikte başarı ve yetkinlik düzeyini göstermek için kullanılabileceği görülmüştür. Sonuç olarak dijital rozetler öğrenme sürecini daha iyi organize etmek ve öğrenenleri daha aktif hale getirmek için kullanılabilir. 
Dijital rozetler, Dijital nişan, Rozet temelli öğretim
 • Abramovic, S., Schunn, C., Higashi R. M. (2013). Are badges useful in education?: it depends upon the type of badge and expertise of learner. Educational Technology Research and Development. April 2013, Volume 61, Issue 2, pp 217-232
 • Ash, K. (2012). Digital badges. Education Week's Digital Directions, 5, 24-24, 25, 28, 25, 30, 25. http://search.proquest.com/docview/1115563571?accountid=8403 adresinden 15.03.2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Bani, M. & De Paoli, S. (2013). Ideas for a new Civic Reputation System for the Rising of Digital Civics: Digital Badges and Their Role in Democratic Process. Proceedings of the European Conference on e-Government;2013 January, s. 45
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research met¬hods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.
 • Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research (2nd ed.) SAGE Publications, Inc.
 • Davidson, C. N., Goldberg, D. T., (2009). The Future of Learning Institutions in a Digital Age. The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England
 • De Paoli S., De Uffici N., & D'Andrea V. (2012) “Designing badges for a civic media platform”. In Proceedings of the BCS-HCI '12 Conference. pp, 59-68.
 • Flemming, M. L., & Levie, W. H. (Eds.). (1993). Instructional message design: Principles from the behavioral and cognitive sciences. Hillsdale, NJ: Educational Technology Publications.
 • Forester, C. J. (2013). The promise of Digital Badges. http://www.nocti.org/pdf/news/techniques/Nov%202013%20-%20The%20Promise%20of%20Digital%20Badges.pdf adresinden 15.03.2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Gibson, D., Ostashewski, N., Flintoff, K., Grant, S., Knight, E. (2013). Digital Badges in Education. Education and Information Technologies. http://dx.doi.org/10.1007/s10639-013-9291-7
 • Halavais, A. (2011) “A Genealogy of Badges”, Information, Communication and Society 15(3): 354-373.
 • Harmon, J., Copeland, A. (2016). Students' perceptions of digital badges in a public library management course. Education for Information, v32 n1 p87-100 Katie, A. (2012). Digital badges. Education Week's Digital Directions, 5, 24-24, 25, 28, 25, 30, 25. http://search.proquest.com/docview/1115563571?accountid=8403
 • Lindgren, R., & McDaniel, R. (2012). Transforming Online Learning through Narrative and Student Agency. Educational Technology & Society, 15 (4), 344–355.
 • Mahle, M. (2011). Effects of interactivity on student achievement and motivation in distance education. Quarterly Review Of Distance Education, 12(3), 207-215. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=tfh&AN=70303055&site=ehost-live
 • McDaniel, R., Lindgren, R. & Friskics, J., 2012. Using badges for shaping interactions in online learning environments. In: Professional Communication Conference (IPCC), 2012 IEEE International. Professional Communication Conference (IPCC), 2012 IEEE International. pp.1–4.
 • Raish, V., Rimland, E. (2016). Employer Perceptions of Critical Information Literacy Skills and Digital Badges. College & Research Libraries, v77 n1 p87-113
 • Tekin, H. (1991). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Yayınevi. Ankara
 • Tekindal, S. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi. Ankara
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi. Ankara
 • Watters, A. (2012). Show Me Your Badge. Campus Technology, 26(4), 8-12.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Embiya ÇELİK
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Serkan YILDIRIM

Author: Abdullatif KABAN

Author: Gürkan YILDIRIM

Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed310614, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {173 - 193}, doi = {10.20875/makusobed.310614}, title = {DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ - THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’ VIEWS}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Embiya and YILDIRIM, Serkan and KABAN, Abdullatif and YILDIRIM, Gürkan} }
APA ÇELİK, E , YILDIRIM, S , KABAN, A , YILDIRIM, G . (2017). DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ - THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’ VIEWS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 173-193. DOI: 10.20875/makusobed.310614
MLA ÇELİK, E , YILDIRIM, S , KABAN, A , YILDIRIM, G . "DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ - THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’ VIEWS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 173-193 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/310614>
Chicago ÇELİK, E , YILDIRIM, S , KABAN, A , YILDIRIM, G . "DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ - THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’ VIEWS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 173-193
RIS TY - JOUR T1 - DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ - THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’ VIEWS AU - Embiya ÇELİK , Serkan YILDIRIM , Abdullatif KABAN , Gürkan YILDIRIM Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.310614 DO - 10.20875/makusobed.310614 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 193 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.310614 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.310614 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ - THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’ VIEWS %A Embiya ÇELİK , Serkan YILDIRIM , Abdullatif KABAN , Gürkan YILDIRIM %T DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ - THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’ VIEWS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.310614 %U 10.20875/makusobed.310614
ISNAD ÇELİK, Embiya , YILDIRIM, Serkan , KABAN, Abdullatif , YILDIRIM, Gürkan . "DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ - THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’ VIEWS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 173-193. https://doi.org/10.20875/makusobed.310614
AMA ÇELİK E , YILDIRIM S , KABAN A , YILDIRIM G . DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ - THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’ VIEWS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 173-193.
Vancouver ÇELİK E , YILDIRIM S , KABAN A , YILDIRIM G . DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ - THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’ VIEWS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 193-173.