Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 510 - 523 2017-12-31

5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN RİSKLİ OYUNA İZİN VERME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ - DEVELOPING RISKY GAME ALLOWANCE SCALE FOR 4-6 YEARS CHILDREN

Perihan ÜNÜVAR [1] , Elif Süreyya KANYILMAZ [2]

206 458


Risk ile karşı karşıya kalan çocukların, riski yönetebilmesi gerekir. Çocukların en temel uğraşısı olan oyun, riski yönetmeyi öğrenebilmelerinin en etkin yoludur. Çocukların riski yönetmeyi öğrenebilmeleri için ise risk ile karşılaşmaları gerekir Bu çalışmada , annelerin çocuklarının riskli oyunlarına izin verme düzeylerini saptamak için araştırmacılar tarafından “Riskli Oyuna İzin Verme Ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçek geliştirilirken madde havuzu oluşturmak amacıyla Burdur il merkezindeki okul öncesi kurumlarda öğretmenlik yapan 19 okul öncesi öğretmeni ve çocukları bu kurumlarda eğitim alan 31 veliden kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak veriler toplanmış ve içerik analizi yapılmıştır. Geliştirilen ölçeğin pilot uygulaması 359 veliye uygulanmış, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin dört faktörlü bir yapı gösterdiği tespit edilmiştir. Ölçeğin toplam puanından elde edilen Cronbach Alpha değeri .88 olarak bulunmuştur.


 


okul öncesi, oyun, riskli oyun, ölçek
 • Alat, Z., Akgumus, O., ve Cavali, D. Okul Öncesi Eğitimde Açık Hava Etkinliklerine Yönelik Öğretmen Görüş ve Uygulamaları, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 47-62.
 • Ball, D. J. (2002). Playgrounds- Risks, Benefits and Choices. London: Health and Safety Executive, Middlesex University.
 • Baykoç Dönmez, N. (1999). Üniversite Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü ve Kız Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Oyun Kitabı. İstanbul: Esin Yayınevi.
 • Bundy, A. C., Luckett, T., Tranter, P. J., Naughton, G. A., Wyver, S. R., Ragen, J., & Spies, G. (2009). The Risk İs That There İs ‘No Risk’: A Simple, İnnovative İntervention To İncrease Children’s Activity Levels. International Journal of Early Years Education, 17(1), 33-45.
 • Can, A. (2016). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. (4.Baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Cevher Kalburan, N. (2014). Erken Çocukluk Döneminde Riskli Oyun. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (3), 943-960
 • Cevher Kalburan, N. (2014b). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dış Mekanda Oyun Fırsatları ve Ebeveyn Görüşleri. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 32, 113-135.
 • Çalışandemir, F. (2014). Oyunun Önemi. H. Ogelman (Ed.), Yaşamın İlk Yıllarında Oyun: Oyuna Çok Yönlü Bakış İçinde (ss. 17-30). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çoban, B. ve Nacar, E. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Eğitsel Oyunlar. Ankara: Nobel.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. (3.Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Gill, T. (2007). No Fear: Growing up in a Risk Averse Society. London:Calouste Gulbenkian Foundation.
 • Knight, S. (2012). Why Adventure and Why Risk in the Early Years?. Childlinks, 3, 15-18.Öztürk, A. (2001). Üniversite Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü ve Kız Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Okul Öncesi Eğitimde Oyun. İstanbul: Esin Yayınları.
 • Little, H. ve Wyver, S. (2008). Outdoor Play: Does Avoiding the Risks Reduce the Benefits? Australian Journal of Early Childhood, 33, 33-40.
 • Öztürk, A. (2001). Üniversite Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü ve Kız Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Okul Öncesi Eğitimde Oyun. İstanbul: Esin Yayınları.
 • Sandseter, E.B.H. (2007a). Categorising risky play—how can we identify risk-taking in chil¬dren’s play? European Early Childhood Education Research Journal, 15(2), 237-252.
 • Sandseter, E. B. H. (2007b). Risky play among four- and five-year-old children in preschool. S. O’Brien, P. Cassidy, and H. Shonfeld (Editörler.), Vision into practice: Making quality a reality in the lives of young children .Dublin: CECDE.
 • Sandseter, E. B. H. (2009). Characteristics of Risky Play. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 3, 1, 3-21.
 • Sandseter, E.B.H. Ve Kennair, L.E.O. (2011). Children’s Risky Play From An Evolutionary Perspective: The Anti-Phobic Effects of Thrilling Experiences. Evolutionary Psychology, 9(2), 257-284.
 • Seyrek, H. ve Sun, M. (1998). Okul Öncesi Eğitimde Oyun. İzmir: Müzik Eserleri.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E.S. ve Çinko M. (2008). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. (2. Baskı), İstanbul: Beta Yayın.
 • Tovey, H. (2007). Playing outdoors: Spaces and Places, Risk and Challenge. Maidenhead: Open University Press.
 • Willoughby, M. (2012). The Value Of Providing For Risky Play İn Early Childhood Settings. ChildLinks, 3, 7-10.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Perihan ÜNÜVAR
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Elif Süreyya KANYILMAZ

Bibtex @research article { makusobed318028, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {510 - 523}, doi = {10.20875/makusobed.318028}, title = {5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN RİSKLİ OYUNA İZİN VERME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ - DEVELOPING RISKY GAME ALLOWANCE SCALE FOR 4-6 YEARS CHILDREN}, key = {cite}, author = {ÜNÜVAR, Perihan and KANYILMAZ, Elif Süreyya} }
APA ÜNÜVAR, P , KANYILMAZ, E . (2017). 5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN RİSKLİ OYUNA İZİN VERME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ - DEVELOPING RISKY GAME ALLOWANCE SCALE FOR 4-6 YEARS CHILDREN. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 510-523. DOI: 10.20875/makusobed.318028
MLA ÜNÜVAR, P , KANYILMAZ, E . "5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN RİSKLİ OYUNA İZİN VERME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ - DEVELOPING RISKY GAME ALLOWANCE SCALE FOR 4-6 YEARS CHILDREN". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 510-523 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/318028>
Chicago ÜNÜVAR, P , KANYILMAZ, E . "5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN RİSKLİ OYUNA İZİN VERME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ - DEVELOPING RISKY GAME ALLOWANCE SCALE FOR 4-6 YEARS CHILDREN". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 510-523
RIS TY - JOUR T1 - 5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN RİSKLİ OYUNA İZİN VERME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ - DEVELOPING RISKY GAME ALLOWANCE SCALE FOR 4-6 YEARS CHILDREN AU - Perihan ÜNÜVAR , Elif Süreyya KANYILMAZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.318028 DO - 10.20875/makusobed.318028 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 510 EP - 523 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.318028 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.318028 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute 5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN RİSKLİ OYUNA İZİN VERME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ - DEVELOPING RISKY GAME ALLOWANCE SCALE FOR 4-6 YEARS CHILDREN %A Perihan ÜNÜVAR , Elif Süreyya KANYILMAZ %T 5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN RİSKLİ OYUNA İZİN VERME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ - DEVELOPING RISKY GAME ALLOWANCE SCALE FOR 4-6 YEARS CHILDREN %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.318028 %U 10.20875/makusobed.318028
ISNAD ÜNÜVAR, Perihan , KANYILMAZ, Elif Süreyya . "5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN RİSKLİ OYUNA İZİN VERME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ - DEVELOPING RISKY GAME ALLOWANCE SCALE FOR 4-6 YEARS CHILDREN". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 510-523. https://doi.org/10.20875/makusobed.318028