Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 207 - 224 2017-12-31

KORO DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ - DEVELOPING A MOTIVATION SCALE FOR CHOIR EDUCATION AND A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENT’S MOTIVATION LEVELS

Aykut SARIÇİFTÇİ [1] , H. Seval KÖSE [2]

153 440

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin koro dersine yönelik motivasyonlarının ölçülmesine yönelik olarak Koro Deersi Motivasyon Ölçeği (KDMÖ) geliştirilmesi ve Üniversitelerin Müzik Eğitimi Anabilim Dalı birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin koro dersine ilişkin motivasyon düzeylerinin, KDMÖ yoluyla ve belirlenen değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.

 

Betimsel tarama modelinde yürütülen araştırmanın motivasyon ölçeği oluşturma aşamasında 48 maddeden oluşan bir havuz oluşturulmuş, taslak halinde belirlenmiş olan ölçek, görüş alınmak üzere uzmanlara gönderilmiştir. Uzman görüşleri sonucunda ölçek taslağındaki madde sayısı 32 ye düşmüştür

Öğrencilerin koro dersine yönelik motivasyon düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amacı doğrultusunda, yöntem bölümünde hazırlanma süreci detaylı olarak açıklanan KDMÖ, 8 farklı üniversitenin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören 505 öğrenciye uygulanarak, birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin koro dersine yönelik motivasyon düzeyleri; cinsiyet, mezun olunan lise, sınıf değişkenleri açısından incelenmiştir. 

Koro, Motivasyon, Koro Dersi Motivasyon Ölçeği
 • Açıkgöz, K. Ü. (1998). Etkili öğrenme ve öğretme, İzmir: Kanyılmaz Matbaası,
 • Aktop A., ve Erman, K.A., (Tarih yok). Takım ve bireysel sporcuların başarı motivasyonu benlik Saygısı ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. 07 Şubat 2014’ tarihinde http://www.bilalcoban.com/index.php?id=dokuman&islem=oku&yer=2&kat=10&no=9 adresinden alınmıştır.
 • Apaydın, M. (Ekim, 2006). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunda sunuldu. Büyüköztürk, Ş. (2003). Veri analizi el kitabı. Pegem A Yayıncılık. Ankara.
 • Baykal, A. (1994). Davranış ölçümünde yapısal geçerlik göstergesi. Türk Psikoloji Dergisi, 33, 45-50.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitim ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması.Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Çevik, Suna. (2013). Koro Eğitimi ve Yönetimi. Ankara: Sözkesen Matbaası.
 • Dede, Y ve Yayman, S. Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 2, Sayı 1, 2008, sayfa 19-37
 • Garcia, T. (1995). The role of motivational strategies in self-regulated learning. New Directions for Teaching and Learning, 63, 29–42.
 • Gökçe, M. (Eylül, 2007). 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS’38) Bildirisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Ankara.
 • İnceoğlu, M. (1985). Güdüleme yöntemleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Yayınları.
 • Kara, Ahmet. (2008). İlköğretim Birinci Kademede Eğitimde Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Ege Eğitim Dergisi 2008 (9) 2: 59-78.
 • Karasar, N. (1986). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Köse, H. Seval. (Nisan, 2004). 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi, Isparta.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Aykut SARIÇİFTÇİ
Country: Turkey


Author: H. Seval KÖSE
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed333528, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {207 - 224}, doi = {10.20875/makusobed.333528}, title = {KORO DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ - DEVELOPING A MOTIVATION SCALE FOR CHOIR EDUCATION AND A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENT’S MOTIVATION LEVELS}, key = {cite}, author = {SARIÇİFTÇİ, Aykut and KÖSE, H. Seval} }
APA SARIÇİFTÇİ, A , KÖSE, H . (2017). KORO DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ - DEVELOPING A MOTIVATION SCALE FOR CHOIR EDUCATION AND A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENT’S MOTIVATION LEVELS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 207-224. DOI: 10.20875/makusobed.333528
MLA SARIÇİFTÇİ, A , KÖSE, H . "KORO DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ - DEVELOPING A MOTIVATION SCALE FOR CHOIR EDUCATION AND A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENT’S MOTIVATION LEVELS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 207-224 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/333528>
Chicago SARIÇİFTÇİ, A , KÖSE, H . "KORO DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ - DEVELOPING A MOTIVATION SCALE FOR CHOIR EDUCATION AND A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENT’S MOTIVATION LEVELS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 207-224
RIS TY - JOUR T1 - KORO DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ - DEVELOPING A MOTIVATION SCALE FOR CHOIR EDUCATION AND A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENT’S MOTIVATION LEVELS AU - Aykut SARIÇİFTÇİ , H. Seval KÖSE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.333528 DO - 10.20875/makusobed.333528 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 224 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.333528 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.333528 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute KORO DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ - DEVELOPING A MOTIVATION SCALE FOR CHOIR EDUCATION AND A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENT’S MOTIVATION LEVELS %A Aykut SARIÇİFTÇİ , H. Seval KÖSE %T KORO DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ - DEVELOPING A MOTIVATION SCALE FOR CHOIR EDUCATION AND A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENT’S MOTIVATION LEVELS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.333528 %U 10.20875/makusobed.333528
ISNAD SARIÇİFTÇİ, Aykut , KÖSE, H. Seval . "KORO DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ - DEVELOPING A MOTIVATION SCALE FOR CHOIR EDUCATION AND A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENT’S MOTIVATION LEVELS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 207-224. https://doi.org/10.20875/makusobed.333528
AMA SARIÇİFTÇİ A , KÖSE H . KORO DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ - DEVELOPING A MOTIVATION SCALE FOR CHOIR EDUCATION AND A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENT’S MOTIVATION LEVELS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 207-224.
Vancouver SARIÇİFTÇİ A , KÖSE H . KORO DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ - DEVELOPING A MOTIVATION SCALE FOR CHOIR EDUCATION AND A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENT’S MOTIVATION LEVELS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 224-207.