Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 413 - 427 2017-12-31

GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILAN REPERTUVARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF STUDENTS FOR VIOLA TRAINING REPERTOIRE IN FINE ARTS HIGH SCHOOL

Yasemin BİRGÜL [1] , Zeki NACAKCI [2]

195 521

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Lisesi Viyola Öğretim Programında uygulanan viyola çalgı eğitimi 4 senelik bir aşamayı kapsamaktadır. Viyolanın batı müziği çalgısı olmasının da etkisiyle, doğal olarak viyola eğitiminde uygulanan repertuvar daha çok batı müziği ağırlıklı olmaktadır. Araştırma öncesi öğretmenlerle yapılan ön görüşmelerde viyola eğitiminde uygulanan mevcut repertuvarlara ilaveten farklı müzik türlerindeki eserlerin kullanılmasın viyola eğitimine farklı bir heyecan getireceği belirtilmiştir. Bu konuda öğrencilerin görüşlerinin de önemli olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle yola çıkılarak yapılan bu araştırmada, ülkemiz Güzel Sanatlar Lisesi Viyola Eğitiminde Kullanılan Repertuara Yönelik Öğrenci Görüşleri tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla veri toplama aracı olarak açık uçlu sorularda içeren 10 maddelik anket kullanılmıştır. Araştırmada örneklem olarak 17 Güzel Sanatlar Lisesine ulaşılmıştır. Anket yoluyla tespit edilen veriler SPSS(Statistical Package for the Social Sciences) programında frekans/yüzde alınarak analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, öğrencilerin Güzel Sanatlar Lisesi Viyola Eğitiminde Kullanılan repertuara yönelik görüşlerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Araştırmanın günümüz viyola eğitiminde beklenen kazanımlara destek vermesi düşünülmektedir. 

Key words: Viola Training, Repertoire, Student Opinions, Fine Arts Hiğh School
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı.
 • Nacakçı, Z. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumları. Denizli
 • Nacakçı, Z. (2004).Türk Halk Müziğine Dayalı Eserlerin Viyola Eğitiminde Kullanılmasının Gerekliliği, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2.
 • Nacakçı Z. ve Diğer. Müzik Öğretmenliği Programında Uygulanan Viyola Eğitiminde Teknik Düzeylere Göre Sınıflandırılmış Repertuar Modeli, Erzincan: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 189-208, 2011.
 • Özdemir, G. ve Yıldız, G. (2017). Şarkı Öğretiminde Popüler Müzik Eşliklerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 834-849.
 • TANRIVERDİ, A. (1997). Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik Bölümlerinde Uygulanan Çalgı Eğitimi ve Viyolanın Çalgı Eğitimi İçerisindeki Yeri, Mavi Nota, Müzik ve Sanat Dergisi, 16.
 • Kurtaslan Z. (2014). Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Eğitimine Yönelik Repertuar Kazanım Durumlarının İncelenmesi, Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt 7, Sayı13.
 • Green, L. (1999) .“Research in the sociology of musıc education: Some introductory concepts.” Music Education Research 1(2), 159-170.
 • Green, L. (2006). “Populer musıc education in and for itself, and for ‘other’ music: Current research in the classroom.” İnternational journal of music education 24.(2), 101-118.
 • Sevim, O. ve Şebnem G. (2012). “Öğretmen Adaylarının Popüler Müziğe İlişkin Görüşleri.” Atatürk üniversitesi Sosyal Bilinler Enstitüsü Dergisi 16(1), 199-210.
 • Çiftçi, E.(2010). “Popular Culture, Populer Music and Musıc Education.” Journal of Education Faculty 12(2), 149-161.
 • Dunbar-Hall, Peter, and Wemmys, Kathryn.(2000). “The effects of the study of popular musıc on musıc educatıon.” İnternational Journal of Music Education 1,23-34.
 • ÖZDEN, Ö, and Nurtuğ B. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Popüler Kültür ve Popüler Müzikle İlgili Görüşleri. “Fine Arts,5(4), 276-294.
 • SAKAR, Mümtaz H.(2009). “POPÜLER MÜZİK VE MÜZİK EĞİTİMİ.” Journal of İnternational Socıal Research 2(8), 385-393.
 • UÇAN, A. (1997). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar – Yaklaşımlar – İlkeler. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Fidan, N. ve Münire, E.(1993). Eğitime Giriş. Meteksan Anonim Şirketi. Ankara.
 • Görgülü, Ö.2006. 20. Yüzyıl Çağdaş Türk Müziği’nde Viyola Repertuarı, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Sonsel, Ö. (2016). Bireysel çalgı viyola dersinin öğretim elemanları görüşleri açısından incelenmesi, Gazi Üniversitesi.
 • Özdemir G. ve Dalkıran E.(2011).Viyola öğretimine yönelik etüt analizi İnönü Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt/Vol.1,Sayı no:2.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2500-4895
Author: Yasemin BİRGÜL
Country: Turkey


Author: Zeki NACAKCI

Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed350559, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {413 - 427}, doi = {10.20875/makusobed.350559}, title = {GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILAN REPERTUVARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF STUDENTS FOR VIOLA TRAINING REPERTOIRE IN FINE ARTS HIGH SCHOOL}, key = {cite}, author = {BİRGÜL, Yasemin and NACAKCI, Zeki} }
APA BİRGÜL, Y , NACAKCI, Z . (2017). GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILAN REPERTUVARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF STUDENTS FOR VIOLA TRAINING REPERTOIRE IN FINE ARTS HIGH SCHOOL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 413-427. DOI: 10.20875/makusobed.350559
MLA BİRGÜL, Y , NACAKCI, Z . "GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILAN REPERTUVARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF STUDENTS FOR VIOLA TRAINING REPERTOIRE IN FINE ARTS HIGH SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 413-427 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/350559>
Chicago BİRGÜL, Y , NACAKCI, Z . "GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILAN REPERTUVARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF STUDENTS FOR VIOLA TRAINING REPERTOIRE IN FINE ARTS HIGH SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 413-427
RIS TY - JOUR T1 - GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILAN REPERTUVARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF STUDENTS FOR VIOLA TRAINING REPERTOIRE IN FINE ARTS HIGH SCHOOL AU - Yasemin BİRGÜL , Zeki NACAKCI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.350559 DO - 10.20875/makusobed.350559 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 413 EP - 427 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.350559 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.350559 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILAN REPERTUVARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF STUDENTS FOR VIOLA TRAINING REPERTOIRE IN FINE ARTS HIGH SCHOOL %A Yasemin BİRGÜL , Zeki NACAKCI %T GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILAN REPERTUVARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF STUDENTS FOR VIOLA TRAINING REPERTOIRE IN FINE ARTS HIGH SCHOOL %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.350559 %U 10.20875/makusobed.350559
ISNAD BİRGÜL, Yasemin , NACAKCI, Zeki . "GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILAN REPERTUVARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF STUDENTS FOR VIOLA TRAINING REPERTOIRE IN FINE ARTS HIGH SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 413-427. https://doi.org/10.20875/makusobed.350559
AMA BİRGÜL Y , NACAKCI Z . GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILAN REPERTUVARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF STUDENTS FOR VIOLA TRAINING REPERTOIRE IN FINE ARTS HIGH SCHOOL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 413-427.
Vancouver BİRGÜL Y , NACAKCI Z . GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILAN REPERTUVARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF STUDENTS FOR VIOLA TRAINING REPERTOIRE IN FINE ARTS HIGH SCHOOL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 427-413.