Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 469 - 481 2017-12-31

SOĞUK SAVAŞ’TAN GÜNÜMÜZE İNSANİ MÜDAHALE: NEO-REALİST PERSPEKTİF - HUMANITARIAN INTERVENTION FROM COLD WAR ERA TO THE PRESENT: NEO-REALIST PERSPECTIVE
HUMANITARIAN INTERVENTION FROM COLD WAR ERA TO THE PRESENT: NEO-REALIST PERSPECTIVE

Hasan Fatih SEVAL [1]

217 1380

Bu çalışmanın hedefi, ‘insani müdahale’ olgusunu neo-realist perspektiften analiz etmektir. Bu makalenin birinci kısmında Uluslararası İlişkiler disiplininin ana teorilerinden biri olan neo-realist düşüncenin temel kavramları ve ilkeleri ele alınacaktır. Makalenin ikinci kısmında, İnsani Müdahale kavramı tanımlanacak, teorinin insani müdahale konusundaki öngörüleri üzerine bir inceleme yapılacak ve insani müdahale uygulamalarına bakılacaktır. Soğuk Savaş’ın neo-realist doğasında ‘insancıllık/yardımseverlik’ konusunun nasıl algılandığı ve Soğuk Savaş sonrası dönemde bu konuda ne şekilde bir değişim ve gelişimin görüldüğü; neo-realist teorinin ‘insancıl/yardımsever’ dünya için ana çıkarımlarının neler olduğu; neo-realist algının ‘insani müdahale’ olaylarını şimdiye kadar ne yönde ve ne ölçüde etkilediği gibi hususlar çalışmanın temel sorularını oluşturmaktadır.

The goal of this study is to analyze the 'humanitarian intervention' from the neo-realist perspective. In the first part of this article, the basic concepts and principles of the neo-realist theory, one of the main theories of international relations discipline, will be addressed. In the second part of the article, the concept of humanitarian intervention will be defined and a review will be conducted on the implementations of the theory, and the execution of humanitarian intervention. Main questions of the article are as following: how the "humanitarian" aspect of the Cold War's neo-realist nature was perceived and how it changed and developed in the post-Cold War era; what is the main implications of neo-realist theory for the 'humanitarian' world; and how the neo-realist perception affected the 'humanitarian intervention'.

 • Akehurst, M. (1984). Humanitarian Intervention. H. Bull içinde, Intervention in World Politics (s. 95-111). Oxford: Clarendon Press.
 • Avrupa Parlamentosu. (1994). Report on the humanitarian action by the European Union. Haziran 28, 2017 tarihinde Avrupa Parlamentosu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A4-1996-0002&language=EN#top adresinden alındı
 • Aydın, M. (2004). Uluslararası İlişkilerin ‘Gerçekçi’ Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği. Uluslararası İlişkiler, 1(1), 33-60.
 • Beitz, C. (1979). Political Theory and International Relations. Princeton: Princeton University Press.
 • Brownlie, I. (1974). HUmanitarian Intervention. J. Moore içinde, Law and Civil War in the Modern World (s. 217-228). Johns Hopkins University Press: Baltimore.
 • Carroll, R. (2010). We are Going to Disappear One Day. The Guardian.
 • Demirel, N. (2013). Uluslararası Hukukta İnsani Müdahale ve Hukuki Meşruiyet Sorunu. FSM İlmi Araştırmalar ve Toplum Dergisi(Bahar), 152-172.
 • Finnemore, M. (1996). Constructing Norms of Humanitarian Intervention. P. Z. Katzenstein (Dü.) içinde, The Culture of National Security: Norms and Identities in World Politics (s. 153-185). New York: Colombia University Press.
 • Grono, N. (2006). Darfur: The International Community’s Failure to Protect. African Affairs, 105(421), 621-631.
 • Holzgrefe, J. L. (2003). The Humanitarian Intervention Debate. J. Holzgrefe, & R. Keohane içinde, Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas (s. 15-52). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Jackson, R., & Sorenson, G. (2010). Introduction to International Relations. Oxford: Oxford Univeristy Press.
 • Kardaş, Ş. (2001). Humanitarian Intervention: The Evolution of the Idea and Practice. Journal of International Affairs, 6(2), 4-6.
 • Keskin, F. (2007). İnsancıl Müdahale: 1999 Kosova ve 2003 Irak Sonrası Durum. Uluslararası İlişkiler, 3(12), 49-70.
 • Kılıç Yaşın, G. (2012). Araçsallaştırılan İnsani Müdahale ve Siyasallaşan Hukuk. Haziran 28, 2017 tarihinde 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü: http://www.21yyte.org/tr/arastirma/balkanlar-ve-kibris-arastirmalari-merkezi/2012/03/01/6513/aracsallastirilan-insani-mudahale-ve-siyasallasan-hukuk adresinden alındı
 • Knudsen, T. B. (1997). Humanitarian Intervention Revisited: Post-Cold War Responses to Classical Problems. M. Pugh içinde, The UN, Peace and Force (s. 146-165). Londra: Frank Cass.
 • Mearshimer, J. J. (2006). Structural Realism. Eylül 23, 2017 tarihinde University of Chicago: http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/StructuralRealism.pdf adresinden alındı
 • Reshetar, J. (1965). The Soviet Union and the Neutralist World. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 362(1), 102-112. Sınır Tanımayan Doktorlar. (2014). MSF in Afghanistan. Haziran 28, 2017 tarihinde http://www.doctorswithoutborders.org/events/exhibits/thephotographer/msf-afghanistan.cfm adresinden alındı
 • TNA. (2007). Red Cross to end humanitarian aid in North Caucasus. Haziran 28, 2017 tarihinde Trends New Agency: https://en.trend.az/world/other/1055975.html adresinden alındı
 • Topol, S. (2010). Libya's Qaddafi taps 'fossil water' to irrigate desert farms. Haziran 28, 2017 tarihinde The Christian Science Monitor: https://www.csmonitor.com/World/Africa/2010/0823/Libya-s-Qaddafi-taps-fossil-water-to-irrigate-desert-farms/%28page%29/2 adresinden alındı
 • Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. Reading, MA: Addison-Wesley Publication.
 • Waltz, K. (2004). Neorealism: Confusions and Criticisms. Journal of Politics and Society, 15(1), 2-6.
 • Waltz, K. N. (2000). Structural Realism after Cold War. International Security, 25(1), 5-41.
 • Williams, H., Wright, M., & Evans, T. (1996). Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Teorisi Üzerine Bir Derleme. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Yanacopulos, H., & Hanlon, J. (2006). Civil War, Civil Peace. Oxford: James Currey Publishers.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hasan Fatih SEVAL (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @review { makusobed357069, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {469 - 481}, doi = {10.20875/makusobed.357069}, title = {SOĞUK SAVAŞ’TAN GÜNÜMÜZE İNSANİ MÜDAHALE: NEO-REALİST PERSPEKTİF - HUMANITARIAN INTERVENTION FROM COLD WAR ERA TO THE PRESENT: NEO-REALIST PERSPECTIVE}, key = {cite}, author = {SEVAL, Hasan Fatih} }
APA SEVAL, H . (2017). SOĞUK SAVAŞ’TAN GÜNÜMÜZE İNSANİ MÜDAHALE: NEO-REALİST PERSPEKTİF - HUMANITARIAN INTERVENTION FROM COLD WAR ERA TO THE PRESENT: NEO-REALIST PERSPECTIVE. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 469-481. DOI: 10.20875/makusobed.357069
MLA SEVAL, H . "SOĞUK SAVAŞ’TAN GÜNÜMÜZE İNSANİ MÜDAHALE: NEO-REALİST PERSPEKTİF - HUMANITARIAN INTERVENTION FROM COLD WAR ERA TO THE PRESENT: NEO-REALIST PERSPECTIVE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 469-481 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/357069>
Chicago SEVAL, H . "SOĞUK SAVAŞ’TAN GÜNÜMÜZE İNSANİ MÜDAHALE: NEO-REALİST PERSPEKTİF - HUMANITARIAN INTERVENTION FROM COLD WAR ERA TO THE PRESENT: NEO-REALIST PERSPECTIVE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 469-481
RIS TY - JOUR T1 - SOĞUK SAVAŞ’TAN GÜNÜMÜZE İNSANİ MÜDAHALE: NEO-REALİST PERSPEKTİF - HUMANITARIAN INTERVENTION FROM COLD WAR ERA TO THE PRESENT: NEO-REALIST PERSPECTIVE AU - Hasan Fatih SEVAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.357069 DO - 10.20875/makusobed.357069 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 469 EP - 481 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.357069 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.357069 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute SOĞUK SAVAŞ’TAN GÜNÜMÜZE İNSANİ MÜDAHALE: NEO-REALİST PERSPEKTİF - HUMANITARIAN INTERVENTION FROM COLD WAR ERA TO THE PRESENT: NEO-REALIST PERSPECTIVE %A Hasan Fatih SEVAL %T SOĞUK SAVAŞ’TAN GÜNÜMÜZE İNSANİ MÜDAHALE: NEO-REALİST PERSPEKTİF - HUMANITARIAN INTERVENTION FROM COLD WAR ERA TO THE PRESENT: NEO-REALIST PERSPECTIVE %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.357069 %U 10.20875/makusobed.357069
ISNAD SEVAL, Hasan Fatih . "SOĞUK SAVAŞ’TAN GÜNÜMÜZE İNSANİ MÜDAHALE: NEO-REALİST PERSPEKTİF - HUMANITARIAN INTERVENTION FROM COLD WAR ERA TO THE PRESENT: NEO-REALIST PERSPECTIVE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 469-481. https://doi.org/10.20875/makusobed.357069