Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 500 - 509 2017-12-31

YAŞLILARIN GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ VE SOSYAL ALGILAR: MENEMEN ÖRNEĞİ - EVERYDAY LIFE PRACTICES AND SOCIAL PERCEPTIONS OF THE ELDERLY: EXAMPLE OF MENEMEN

Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN [1] , Diren AKYILDIZ [2]

370 565

Tüm insanlık tarihi boyunca toplumların önemli bir parçası olan yaşlılar, yakın dönemde sosyal açıdan bir problem ve dezavantajlı grup olarak ele alınmaya başlamıştır. Bu duruma temel neden olarak ise aile yapısında yaşanan değişime bağlı olarak geniş ailenin yerini çekirdek ailenin alması, yaşlı nüfusunun hızla artıyor oluşu ve yaşlıların fiziksel/sosyal çevrelerinin değişmesi gösterilmektedir. Bu çalışmada öncelikle yaşlılık olgusu ele alınacaktır. Ardından 2016 yılında İzmir ili Menemen ilçesinde 30 yaşlı bireyle derinlemesine görüşme tekniğiyle gerçekleştirilen alan araştırmasından hareketle yaşlıların yaşam süreçlerine ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır.
Yaşlılık, Yalnızlık
 • Akçay, Cengiz (2011), Yaşlılık, Kriter Yayınevi, İstanbul.
 • Akçay, Cengiz (2015), Yaşlılık ve Emeklilik, Pegem Akademi, Ankara.
 • Aldemir, Şansel-Özpınar, Ömer (2004), “Kapitalizm, Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 37, Sayı: 2, (1-11).
 • Arpacı, Fatma (2016), “Geçmişten Günümüze Yaşlılık”, (Ed.) Harun Ceylan, Yaşlılık Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Ankara, (1-19).
 • Bayoğlu, Ayşe Sezen (2011) “Yaşlanma Sürecinde Sosyal Dışlanmaya Karşı Güçlendirme Temelli Sosyal Hizmet Müdahalesi”, (Ed.) Yasemin Özkan, Sosyal Dışlanma ve Aile: Sosyal Hizmet Müdahalelerinde Güçlendirme Yaklaşımı, Maya Akademi Yayınevi, Ankara, (123-136).
 • Beğer, Tanju-Yavuzer, Hakan (2012), "Yaşlılık ve Yaşlılık Epidemiyolojisi", Klinik Gelişim Dergisi, Sayı. 25, (1-3).
 • Beşirli, Hayati-Koçancı, Mustafa-Bakır, M. Akif- Özdemir, Zümre-Yalçınkaya Gülle, Merve (2016), Sosyal Konut Uygulamaları ve Yoksulluğun Yönetimi Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Bilir, Nazmi (2004) Yaşlanan Toplum: Sağlıklı ve Başarılı Yaşlanma, HÜ GEBAM Yayını, Ankara.
 • Canatan, Ayşe (2004), “Yoksulluk ve Yaşlılık”, (Ed.) Rahime Beder Şen, IV. Aile Şurası Aile ve Yoksulluk Bildiriler Kitabı, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara, (103-107).
 • Canatan, Ayşe (2016), “Yaşlılıkta Sosyal İlişkiler ve Kuşaklararası Etkileşim”, (Ed.) Harun Ceylan, Yaşlılık Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Ankara, (139-155).
 • Ceylan, Harun-Kurtkapan, Hamza-Turan, Büşra (2015), “Literatür: Türkiye’de Yaşlıların Yaşam Durumları”, (Ed.) Murat Şentürk ve Harun Ceylan, İstanbul’da Yaşlanmak, Açılım Kitap, İstanbul, (35-60).
 • Dönümcü, Şadiye (2006), “Yaşlı ve Sosyal Hizmetler”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Cilt: 52, Sayı: Özel Ek A, (42-46).
 • Durgun, Bülent (2015), Yaşlılık ve Yaşlılara Sunulan Hizmetler, Yalın Yayıncılık, İstanbul.
 • Ergun, Cem-Tümtaş, Mim. Sertaç (2017), “Türkiye’de Yaşlılık ve Sosyal Politikalar”, (Ed.) İsmail Tufan ve Mithat Durak, Gerontoloji I. Cilt, Nobel Yayıncılık, Ankara, (601-617).
 • Elmacıoğlu, Funda (2008), “Yaşlanma Süreci ve Beslenme”, (Ed.) K. Ersanlı, M. Kalkan, Psi¬kolojik, Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık, Pegem Akademi, Ankara ,( 191-214).
 • Genç, Yusuf-Dalkılıç, Pelin (2013), “Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu ve Toplumsal Beklentileri”, International Journal of Social Science, Cilt: 6 Sayı: 4, (461-482). Giddens, Anthony-Sutton, Philip. W. (2016), Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
 • Gökçeoğlu Balcı, Şebnem (2007), Tutunamayanlar ve Hukuk, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Görgün Baran, Aylin (2016), “Yaşlılıkta Sosyal İzolasyon ve Yalnızlık”, (Ed.) Harun Ceylan, Yaşlılık Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Ankara, (77-97).
 • Komşu, Ufuk Cem (2014), “Yaşlılık, Yaşlı Nüfusun Sorunları ve Yetişkin Eğitimi”, ASOS Journal, Yıl: 2, Sayı: 1, (370-389).
 • Köse, Neşe-Erkan, Nilgün Çolpan (2014), “Kentsel Mekân Örgütlenmesinin Yaşlıların Kentsel Etkinlikleri Üzerindeki Etkisi, İstanbul ve Viyana Örneği”, METÜ JFA Dergisi, Sayı: 31: 1, (39-66).
 • Macionis, John. J. (2012), Sosyoloji, Çev: Ayşe Canatan, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Palmore, Erdman B. (1999) Ageism: Negative And Positive, Springer Publisher Company: New York.
 • Sapancalı, Faruk (2005), Sosyal Dışlanma, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.
 • Şahin, Tijen (2009), Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Tez Danışmanı Dr. Selim COŞKUN, SYDTF, Ankara.
 • Tufan, İsmail (2007), Birinci Türkiye Yaşlılık Raporu, Gero Yayınları, Antalya.
 • Tufan, İsmail (2014), Türkiye’de Yaşlılığın Yapısal Değişimi, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Tufan, İsmail-Oktuğ Zengin, Melis-Tamer Köse, Melike (2017), “Sosyal Gerontoloji”, (Ed.) İsmail Tufan-Mithat Durak, Gerontoloji I. Cilt, Nobel Yayıncılık, Ankara, (73-88).
 • Tuna, Muammer-Tenlik, Özden (2017), “Türkiye’de ve Dünyada Yaşlanma”, (Ed.) İsmail Tufan-Mithat Durak, Gerontoloji I. Cilt, Nobel Yayıncılık, Ankara, (3-26).
 • Tümtaş, Mim. Sertaç (2012) Kent, Mekan ve Ayrışma, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Yapıcıoğlu, Arzu (2009), Modernleşme Süreci ve Yaşlılık: İki Yerleşim Yerinde Modernitenin Yaşlılığa Etkileri. Tez Danışmanı Prof. Dr. Nurgün Oktik, Muğla Üniversitesi SBE, Muğla.
 • Zencirkıran, Memet (2015), Sosyoloji, Dora Yayıncılık, Bursa.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Diren AKYILDIZ

Bibtex @research article { makusobed364016, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {500 - 509}, doi = {10.20875/makusobed.364016}, title = {YAŞLILARIN GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ VE SOSYAL ALGILAR: MENEMEN ÖRNEĞİ - EVERYDAY LIFE PRACTICES AND SOCIAL PERCEPTIONS OF THE ELDERLY: EXAMPLE OF MENEMEN}, key = {cite}, author = {DERİCİOĞULLARI ERGUN, Ayşe and AKYILDIZ, Diren} }
APA DERİCİOĞULLARI ERGUN, A , AKYILDIZ, D . (2017). YAŞLILARIN GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ VE SOSYAL ALGILAR: MENEMEN ÖRNEĞİ - EVERYDAY LIFE PRACTICES AND SOCIAL PERCEPTIONS OF THE ELDERLY: EXAMPLE OF MENEMEN. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 500-509. DOI: 10.20875/makusobed.364016
MLA DERİCİOĞULLARI ERGUN, A , AKYILDIZ, D . "YAŞLILARIN GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ VE SOSYAL ALGILAR: MENEMEN ÖRNEĞİ - EVERYDAY LIFE PRACTICES AND SOCIAL PERCEPTIONS OF THE ELDERLY: EXAMPLE OF MENEMEN". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 500-509 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/364016>
Chicago DERİCİOĞULLARI ERGUN, A , AKYILDIZ, D . "YAŞLILARIN GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ VE SOSYAL ALGILAR: MENEMEN ÖRNEĞİ - EVERYDAY LIFE PRACTICES AND SOCIAL PERCEPTIONS OF THE ELDERLY: EXAMPLE OF MENEMEN". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 500-509
RIS TY - JOUR T1 - YAŞLILARIN GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ VE SOSYAL ALGILAR: MENEMEN ÖRNEĞİ - EVERYDAY LIFE PRACTICES AND SOCIAL PERCEPTIONS OF THE ELDERLY: EXAMPLE OF MENEMEN AU - Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN , Diren AKYILDIZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.364016 DO - 10.20875/makusobed.364016 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 500 EP - 509 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.364016 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.364016 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute YAŞLILARIN GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ VE SOSYAL ALGILAR: MENEMEN ÖRNEĞİ - EVERYDAY LIFE PRACTICES AND SOCIAL PERCEPTIONS OF THE ELDERLY: EXAMPLE OF MENEMEN %A Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN , Diren AKYILDIZ %T YAŞLILARIN GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ VE SOSYAL ALGILAR: MENEMEN ÖRNEĞİ - EVERYDAY LIFE PRACTICES AND SOCIAL PERCEPTIONS OF THE ELDERLY: EXAMPLE OF MENEMEN %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.364016 %U 10.20875/makusobed.364016
ISNAD DERİCİOĞULLARI ERGUN, Ayşe , AKYILDIZ, Diren . "YAŞLILARIN GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ VE SOSYAL ALGILAR: MENEMEN ÖRNEĞİ - EVERYDAY LIFE PRACTICES AND SOCIAL PERCEPTIONS OF THE ELDERLY: EXAMPLE OF MENEMEN". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 500-509. https://doi.org/10.20875/makusobed.364016