Year 2018, Volume 10, Issue 23, Pages 67 - 74 2018-03-31

İSTANBUL’DA BİR “YABANCI”: AYLAK ADAM’IN C.’Sİ - A “STRANGER” IN ISTANBUL: C. OF AYLAK ADAM

Gökhan TUNÇ [1]

172 1398

Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam romanı, yayımlandığı dönemde özellikle birçok genç Türk aydınını derinden etkilemiştir. Söz konusu etkinin en belirleyici ögesi olarak araştırmacılar genellikle romanın merkezî kişisi üzerinde durmuş ve onu flaneur ve alfranga züppe kavramlarıyla anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bu makalede ise, Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam adlı romanının merkezî kişisi C.’ye atfedilen flaneur ve alafranga züppe ifadelerinin doğruluğu sorunsallaştırılacak ve her iki kavramın da C.’nin niteliğini ortaya koymaktan uzak olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Bu makalede C.’nin özgün karakterini anlamak açısından Albert Camus’nün Yabancı (L’Étranger-1942) romanın merkezî kişisi Meursault ile bir karşılaştırma yapılmış ve C.’nin absürt bir tip olduğu ileri sürülmüştür. Makalenin ikinci düzleminde ise C.’nin yaşadığı yer olan İstanbul’un metropol olduğu kanıtlanmaya çalışılmıştır.

Yusuf Atılgan, Aylak Adam, Albert Camus, Meursault
 • KAYNAKÇA
 • Arslan, Nihayet (2011). Osmanlı ve Rus Toplumlarında Medeniyet Değişmesi: Bihruz’lar ve Oblomov’lar, Türkoloji, 18, 47-83.
 • Atılgan, Yusuf, (2001). Aylak Adam. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Benjamin, Walter, (1995). Pasajlar. Ahmet Cemal (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Camus, Albert, (1999). Yabancı. Vedat Günyol (Çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Gürbilek, Nurdan (2007). Kör Ayna, Kayıp Şark. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gürbilek, Nurdan Haz. (1995). Son Bakışta Aşk: Walter Benjamin’den Seçme Yazılar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gürbilek, Nurdan, (1995). Taşra Sıkıntısı. Yer Değiştiren Gölge içinde (42-67). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Oktay, Ahmet (2002). Metropol ve İmgelem. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Koçak, Orhan (1991). Aynadaki Kitap/Kitaptaki Ayna. Defter, 17.
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (2005). Huzur. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Tura, Saffet Murat (1996). Freud’dan Lacan’a Psikanaliz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Mart
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökhan TUNÇ (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed403088, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {67 - 74}, doi = {10.20875/makusobed.403088}, title = {İSTANBUL’DA BİR “YABANCI”: AYLAK ADAM’IN C.’Sİ - A “STRANGER” IN ISTANBUL: C. OF AYLAK ADAM}, key = {cite}, author = {TUNÇ, Gökhan} }
APA TUNÇ, G . (2018). İSTANBUL’DA BİR “YABANCI”: AYLAK ADAM’IN C.’Sİ - A “STRANGER” IN ISTANBUL: C. OF AYLAK ADAM. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (23), 67-74. DOI: 10.20875/makusobed.403088
MLA TUNÇ, G . "İSTANBUL’DA BİR “YABANCI”: AYLAK ADAM’IN C.’Sİ - A “STRANGER” IN ISTANBUL: C. OF AYLAK ADAM". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 67-74 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/36225/403088>
Chicago TUNÇ, G . "İSTANBUL’DA BİR “YABANCI”: AYLAK ADAM’IN C.’Sİ - A “STRANGER” IN ISTANBUL: C. OF AYLAK ADAM". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 67-74
RIS TY - JOUR T1 - İSTANBUL’DA BİR “YABANCI”: AYLAK ADAM’IN C.’Sİ - A “STRANGER” IN ISTANBUL: C. OF AYLAK ADAM AU - Gökhan TUNÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.403088 DO - 10.20875/makusobed.403088 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 74 VL - 10 IS - 23 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.403088 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.403088 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute İSTANBUL’DA BİR “YABANCI”: AYLAK ADAM’IN C.’Sİ - A “STRANGER” IN ISTANBUL: C. OF AYLAK ADAM %A Gökhan TUNÇ %T İSTANBUL’DA BİR “YABANCI”: AYLAK ADAM’IN C.’Sİ - A “STRANGER” IN ISTANBUL: C. OF AYLAK ADAM %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 23 %R doi: 10.20875/makusobed.403088 %U 10.20875/makusobed.403088
ISNAD TUNÇ, Gökhan . "İSTANBUL’DA BİR “YABANCI”: AYLAK ADAM’IN C.’Sİ - A “STRANGER” IN ISTANBUL: C. OF AYLAK ADAM". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 23 (March 2018): 67-74. https://doi.org/10.20875/makusobed.403088