Year 2018, Volume 10, Issue 24, Pages 236 - 261 2018-06-30

HEKİM ATAMA PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU - THE OPTIMIZATION OF MEDICUS ASSIGNMENT PROBLEM THROUGH GENETIC ALGORITHM

Muhammer İLKUÇAR [1] , İbrahim GÜNGÖR [2]

53 386

u çalışmada, sağlık bakanlığı bünyesinde çalışan belirli branşlardaki hekimlerin, hizmet puanı, kıdem ve tercihlerine göre, bakanlığa bağlı sağlık kurumlarının mevcut personel durumu ve ihtiyaçları da göz önüne alınarak, kurumlara rotasyon işleminin optimizasyonu yapılmıştır. Hekimler; hizmet puanı, kıdemi, görev süresi, halen çalıştığı kurum ve çalışmak istediği kurum tercihleri dikkate alınarak, öncelikli tercihi olmak şartıyla, tercih ettiği kurumlardan birine atanmaya çalışılır. Atama sırasında; kurumlardaki çalışması gereken personel sayısı, halen çalışan personel sayısı, istenen personel sayısı, kurumdan atanarak ayrılacak personel sayısı, kurumda halen çalışan personelin belirli bir oranının atanarak ayrılabileceği gibi durumlar dikkate alınarak, kurumların personel ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmalı ve hekimlerin kurumlar arasında mümkün olduğu kadar dengeli dağıtımı yapılmalıdır. Bu çalışmada aday ve kurum istekleri ve kısıtları dikkate alınarak hem adayları, hem de kurumları azami memnun edecek bir aday-kurum atamasının optimizasyonu yapılmıştır. Problemde çözüm yöntemi olarak genetik algoritma kullanılmıştır. Kullanılan genetik algoritmada, kromozom seçme işlemi, geliştirilen yazılım ile otomatik hale getirilerek, problemin çözümü sırasında kromozom seçme yönteminde dolayı oluşabilecek monotonluk önlenmiştir. Kromozomlar üzerinde yapılan çaprazlama veya mutasyon işleminden sonra adayların tercih etmediği kurumlara atanması söz konusu olabilmektedir. Bu sorun, kromozom düzeltme algoritması yardımıyla adayların tercih ettiği kurumlardan birine (öncelikli tercihine) atanmasıyla giderilmiştir. Problemde, gerçek verileri simule eden bir veri seti oluşturma fonksiyonu yardımıyla farklı veri setleri oluşturularak, geliştirilen yöntem test edilmiştir. Problemin çözümü için; C#.NET Express programlama dili ve MS SQL 2005 Express veri tabanı kullanılmıştır.
Atama Problemi, Genetik Algoritma
  • Amico, M. D., Martello S.,(1997), The k-cardinality assignment problem, Discrete Applied, Mathematics 76 (1–3), s. 103–121, 1997. Burkard, Rainer E., Mauro Dell’Amico ve Silvano Martello(2009), Assinment Problem, Copyright by the Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009. Castillo F., Kordon A., Smits G., Christenson B., Dickerson D.,(2006), Pareto front genetic programming parameter selection based on design of experiments and industrial data, Genetic And Evolutionary Computation Conference archive, Proceedings of the 8th annual conference on Genetic and evolutionary computation, Seattle, Washington, USA, s. 1613 - 1620, 2006. Coley, David A.(1999), An Introduction to Genetic Algorithms for Scientists and Engineers, David A Coley, Copyright© 1999 by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd,1999. Güngör, İ.(2003), Çok Amaçlı Atama Problemlerine Bir Çözüm Önerisi, G.Ü., İ.İ.B.F. Dergisi 1/2003, s. 37-52, 2003. Holland, J.(1975), Adaption in Natural and Artificial Systems, University of Michigan Pres, Ann Arbor, MI, 1975. Iba H., Paul T.K., Hasegawa Y. (2010), Applied Genetic Programming and Machine Learning, LLC CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010. Lui, L. ve Gao X. (2009), Fuzzy weighted equilibrium multi-job assignment problem and genetic algorithm, Applied Mathematical Modelling , Volume 33, Issue 10, s. 3926-3935, 2009. Mevzuat (2007), T.C. Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Mevzuatı, Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25486, http://personel.saglik.gov.tr/saglik-bakanligi-atama-ve-nakil-yonetmeligi--id263-33.html (Erişim:20.06.2012) Mevzuat:PDC(2012), personel.saglik.gov.tr, Sağlık Bakanlığı Resmi Web Sitesi,Ankara, 06.01.2012, http://personel.saglik.gov.tr/06042011-tarihli-personel-dagilim-cetvelleri-id3025-46.html, (Erişim:17.1.2012) Mitchell, M.(1999), An Introduction to Genetic Algorithms, A Bradford Book The MIT Press Cambridge, Fifth printing, 1999. Odior, A O, Charles Owaba O. E., Oyawale F. A(2010), Determining Feasible Solutions of a Multicriteria Assignment Problem, J. Appl. Sci. Environ. Manage. March, 2010, Vol. 14(1), s. 35-38, 2010. Tapkan, P., Özbakır L., Baykasoğlu A.(2008), Arı Algortiması ve Geneleştirilmiş Atama Problemi: Farklı Komşuluk Yapılarının Karşılaştırılması, Endüstri Mühendisliği Dergisi YA/EM 2008 Özel Sayısı Cilt: 21 Sayı: 2, s. 2-13, 2008. Tektaş M., Tektaş N., Onat N., Gökmen G., Koçyiğit G., Akıncı T.,Ç.,(2010), Web Tabanlı Yapay Zeka Eknikleri Eğitim Simülatörlerinin Hazırlanması, Proje No: FEN-E-050608-138, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2010. TCSBPDB, (2011), http://personel.saglik.gov.tr, 2011 (Erişim:6.1.2012) TCSB,(2012), http://personel.saglik.gov.tr/06012012-tarihli-personel-dagilim-cetvelleri-id3435-46.html, (Erişim:2.5. 2012)
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Haziran
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Muhammer İLKUÇAR
Country: Turkey


Author: İbrahim GÜNGÖR
Institution: Akdeniz Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed374774, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {236 - 261}, doi = {10.20875/makusobed.374774}, title = {HEKİM ATAMA PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU - THE OPTIMIZATION OF MEDICUS ASSIGNMENT PROBLEM THROUGH GENETIC ALGORITHM}, key = {cite}, author = {İLKUÇAR, Muhammer and GÜNGÖR, İbrahim} }
APA İLKUÇAR, M , GÜNGÖR, İ . (2018). HEKİM ATAMA PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU - THE OPTIMIZATION OF MEDICUS ASSIGNMENT PROBLEM THROUGH GENETIC ALGORITHM. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (24), 236-261. DOI: 10.20875/makusobed.374774
MLA İLKUÇAR, M , GÜNGÖR, İ . "HEKİM ATAMA PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU - THE OPTIMIZATION OF MEDICUS ASSIGNMENT PROBLEM THROUGH GENETIC ALGORITHM". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 236-261 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/37654/374774>
Chicago İLKUÇAR, M , GÜNGÖR, İ . "HEKİM ATAMA PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU - THE OPTIMIZATION OF MEDICUS ASSIGNMENT PROBLEM THROUGH GENETIC ALGORITHM". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 236-261
RIS TY - JOUR T1 - HEKİM ATAMA PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU - THE OPTIMIZATION OF MEDICUS ASSIGNMENT PROBLEM THROUGH GENETIC ALGORITHM AU - Muhammer İLKUÇAR , İbrahim GÜNGÖR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.374774 DO - 10.20875/makusobed.374774 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 236 EP - 261 VL - 10 IS - 24 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.374774 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.374774 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute HEKİM ATAMA PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU - THE OPTIMIZATION OF MEDICUS ASSIGNMENT PROBLEM THROUGH GENETIC ALGORITHM %A Muhammer İLKUÇAR , İbrahim GÜNGÖR %T HEKİM ATAMA PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU - THE OPTIMIZATION OF MEDICUS ASSIGNMENT PROBLEM THROUGH GENETIC ALGORITHM %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 24 %R doi: 10.20875/makusobed.374774 %U 10.20875/makusobed.374774
ISNAD İLKUÇAR, Muhammer , GÜNGÖR, İbrahim . "HEKİM ATAMA PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU - THE OPTIMIZATION OF MEDICUS ASSIGNMENT PROBLEM THROUGH GENETIC ALGORITHM". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 24 (June 2018): 236-261. https://doi.org/10.20875/makusobed.374774