Year 2018, Volume 10, Issue 24, Pages 129 - 157 2018-06-30

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES

Erdal ALGA [1] , Şeyma GÜN EROĞLU [2]

146 298

Giderek hızlanan küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren örgütlerde, istihdam edilen insan kaynağının tüm potansiyelinden yararlanabilmenin yollarından biri “örgütsel muhalefet”tir. “Örgütsel muhalefet” ile bütün çalışanların yönetim ve organizasyon süreçlerine büyük ölçüde katılacakları varsayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, örgütsel muhalefet olgusunu katılımcıların demografik özellikleri açısından incelemektir. Araştırma, Denizli ilinde vasıf düzeyi yüksek insan kaynağının istihdam edildiği hizmet sektöründeki örgütlerde basit tesadüfi örnekleme ile belirlenen 210 çalışana anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Örgütsel muhalefet Örgütsel Muhalefet Ölçeği ile ölçülmüştür. Araştırmanın verilerinin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, t-testi, One-Way ANOVA ve Tukey Testi kullanılmıştır. Araştırmanın en dikkat çekici bulgulardan biri, eğitim düzeyi yüksek olan katılımcıların daha fazla muhalif olma eğiliminde olmalarıdır. Bir diğer önemli bulgu ise orta yaş üzeri katılımcıların, örgütsel muhalefet davranışlarıyla işyerinde olumlu değişiklikler yaratabileceklerine olan inançlarının, daha genç ve tecrübesiz çalışanlardan daha yüksek olmasıdır. Ayrıca katılımcılara göre, örgüt yöneticileri, çalışanların muhalefetlerini kendi yetki ve konumlarına karşı bir itaatsizlik olarak algılama eğilimindedirler. 

Örgütsel muhalefet, açık muhalefet, örtülü muhalefet, haber uçurma
 • Avtgis, Theodore A.- Thomas Maddox, Candice- Taylor, Elycia- Patterson, Brian R. (2007). “The Influence of Employee Burnout Syndrome on the Expression of Organizational Dissent”, Communication Research Reports, Volume 24, No. 2, (97-102).
 • Burns, Travis- Wagner, Chuck (2013). “Organizational Dissent”, Principal Leadership, December, (28-32).
 • Croucher, Stephen M.- Braziunaite, Ramune- Homsey, Dini- Pillai, Gayatre- Saxena, Jagruti- Saldanha, Ashish- Joshi, Vikrant- Jafri, Imran- Choudhary, Pavan- Bose, Lalima- Agarwal, Komal, (2009). “Organizational Dissent and Argumentativeness: A Comparative Analysis between American and Indian Organizations”, Journal of Intercultural Communication Research, Vol. 38, No. 3, (175-191).
 • Dağlı, Abidin- Ağalday, Bünyamin (2015), “Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefetin Nedenlerine İlişkin Görüşleri”, Elemantary Education Online, Volume 14, Issue 3, (885-898) . Eroğlu, Şeyma Gün- Alga, Erdal (2017). “Açık Sistem Açısından Örgütsel Muhalefet”, Yenifikir Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi, Sayı 18, (64-86).
 • Garner, Johny T. (2016). “Smulating Dissent: Mapping the Life Span of Organizational Dissent Using Agent-Based Modeling”, Western Journal of Communication, Vol. 80, No 4, (414-434).
 • Gökçe, Asiye Toker- Oğuz, Ebru (2015). “Öğretmenlerin Bilgi Uçurma Tercihleri ile Kültürel Değerleri Arasındaki İlişki”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, (51-64).
 • Goodboy, Alan K.- Chory, Rebecca M.- Dunleavy, Katle Neary (2008). “Organizational Dissent as a Function of Organizational Justice”, Communication Research Reports, Vol. 25, No. 4, (255-265).
 • Hastings, Sally O.- Payne, Holly J. (2013). “Expressions of Dissent in Email: Qualitative Insights Into Uses and Meaning of Organizational Dissent”, Journal of Business Communication, 50(3), (309-331).
 • Jubb, Peter B. (1999). “Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation”, Journal of Business Ethics, Volume 21, (77–94).
 • Kassing, Jeffrey W. (2002). “Speaking Up Identity Employees’ Upward Dissent Strategies”, Management Communication Quarterly, Vol. 16, No. 2, (187-209).
 • Kassing, Jeffrey W. (1998). “Development and Validation of the Organizational Dissent Scale”, Management Communication Quarterly, Volume 12, Issue 2, (183-229).
 • Kassıng, Jeffrey W.- Armstrong, Todd A. (2002), “Someone’s Going to Hear About This: Examining The Association BetweenDissent-Triggering Events and Employees’ Dissent Expression”, Management Communication Quarterly, Volume 16, Issue 1, 39-65.
 • Kassing, Jeffrey W. (2000). “Exploring the relationship between workplace freedom of speech, organizational identification, and employee dissent”, Communication Research Reports, Volume 17, Number 4, (387-396).
 • Miceli, Marcia P.- Near, Janet P. (1985). “Characteristics of Organizational Climate and Perceived Wrondoing Associated with Whistle-Blowing Decisions”, Personnel Psychology, 38, (525-544).
 • Near, Janet P.- Miceli, Marcia P. (1985). “Organizational dissidence: The Case of Whistle-Blowing”, Journal of Business Ethics, Volume 4, Issue 1, (1–16).
 • Özdemir, Murat (2010). Ankara İli Kamu Genel Liselerinde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefete İlişkin Görüşleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir, Murat. (2013). “Genel Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefete İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği)”, Eğitim ve Bilim, Cilt. 38, Sayı 168, (113-128).
 • Sadykova, Guzel- Tutar, Hasan (2014). “Örgütsel Demokrasi ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme”, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, (1-16).
 • TDK, (2011). Türkçe Sözlük, Ankara.
 • Zeng, Cheng- Croucher, Stephen M. (2017). “An Exploration of organization dissent and workplace freedom speech among young Professional intra-urban migrants in Shanghai”, Journal of International And Intercultural Communication, Volume 10, No 3, (201-2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Haziran
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Erdal ALGA
Institution: Merkez Bankası, Denizli Şubesi
Country: Turkey


Author: Şeyma GÜN EROĞLU (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2018

Bibtex @research article { makusobed377432, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {129 - 157}, doi = {10.20875/makusobed.377432}, title = {ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES}, key = {cite}, author = {ALGA, Erdal and GÜN EROĞLU, Şeyma} }
APA ALGA, E , GÜN EROĞLU, Ş . (2018). ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (24), 129-157. DOI: 10.20875/makusobed.377432
MLA ALGA, E , GÜN EROĞLU, Ş . "ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 129-157 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/37654/377432>
Chicago ALGA, E , GÜN EROĞLU, Ş . "ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 129-157
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES AU - Erdal ALGA , Şeyma GÜN EROĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.377432 DO - 10.20875/makusobed.377432 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 157 VL - 10 IS - 24 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.377432 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.377432 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES %A Erdal ALGA , Şeyma GÜN EROĞLU %T ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 24 %R doi: 10.20875/makusobed.377432 %U 10.20875/makusobed.377432
ISNAD ALGA, Erdal , GÜN EROĞLU, Şeyma . "ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 24 (June 2018): 129-157. https://doi.org/10.20875/makusobed.377432
AMA ALGA E , GÜN EROĞLU Ş . ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(24): 129-157.
Vancouver ALGA E , GÜN EROĞLU Ş . ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGILAMALARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON EXAMINATION OF THE EMPLOYEES’PERCEPTION ABOUT ORGANIZATIONAL DISSENT IN TERMS OF DEMOGRAPHİC VARIABLES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(24): 157-129.