Year 2018, Volume 10, Issue 24, Pages 158 - 175 2018-06-30

BÜYÜME KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN (BKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI - DEVELOPING GROWTH FEAR SCALE (GFS): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM [1] , Nida ATEŞ [2]

77 379

Bu araştırmanın amacı, 18-35 yaş arasındaki kişilerin normal gelişim süreçleri içinde büyümek ve yetişkin olmakla ilgili korkularını ölçecek bir ölçek geliştirmektir. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve test tekrar test güvenirlik analizleri için üç ayrı çalışma grubu üzerinden  toplam 733 kişi ile çalışma yürütülmüştür. AFA sonucunda varyansın % 58.16’sını açıklayan 14 madde ve 4 faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. DFA sonucuna göre maddelerin faktör yüklerinin .51 ile .87 arasında değiştiği görülmektedir. DFA sonucunda uyum indeksi değerleri χ²= 247.03, χ²/df= 3.48; RMSEA=0.073, GFI=0.93, CFI=0.93, IFI=0.93, SRMR= 0.056 olarak bulunmuştur. Bu değerler modelin kabul edilebilir uyum düzeyinde olduğunu göstermektedir. Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlılık katsayısı ise .75 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin madde toplam korelasyonlarının .24 ile .56 arasında değiştiği görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular Büyüme Korkusu Ölçeği’nin psikoloji alanında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.  
Büyüme Korkusu, Beliren Yetişkinlik
 • Akın, A., Demir, O., Kaymaz, B., Yalnız, A., Demirci, İ. ve Akın, U. (2013). Turkish version of the Relationship Involvement Scale. 13th European Conference on Personality, Stockholm, İsveç.
 • Akın, A., Sarıçam, H., Yıldız, B., Akın, Ü., Kaya, M., Denizalan, G.D., Pezük, B., Çebiş, T. ve Yılmaz, E. (2014). Evliliğe Yönelik Genel Tutumlar Ölçeğinin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri. II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye.
 • Aktürk, Z., Acemoğlu H. (2007). Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik, örnek problemler ve SPSS çözümleri. http://tipegitimi.atauni.edu.tr/userfiles/ files/istatistikKitapBaski2_s16.pdf adresinden edinilmiştir. Erişim tarihi: 14 Haziran 2017.
 • Arnett, J.J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480.
 • Arnett, J.J. (2004). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. New York: Oxford University Press.
 • Arnett, J.J. Eisenberg, N. (2007). Introduction to the special section: Emerging adulthood around the world. Child Development Perspectives, 1(2), 66-67.
 • Arnett, J.J. (2010). Oh, Grow up! Generational grumbling and the new life stage of emerging adulthood – Commentary on Trzesniewski & Donnellan. Perspectives on Psychological Science, 5(1), 89-92.
 • Atak, H. (2005). Beliren yetişkinlik: Yeni bir yaşam döneminin Türkiye’de incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Atak, H., Çok, F. (2010). Beliren yetişkinlik (Emerging adulthood): İnsan yaşamında yeni bir dönem. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 17(1), 39-50.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çeçen, A.R. (2007). The Turkish short version of the Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S): Initial development and validation. Social Behavior and Personality, 35(6), 717-734.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (Birinci baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Doğan, A., Cebioğlu, S. (2011). Beliren yetişkinlik: Ergenlikten yetişkinliğe uzanan bir dönem. Türk Psikoloji Yazıları, 14(28), 11-21.
 • Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth, and crisis. New York: Norton.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Keniston, K. (1971). Psychological development and historical change. The Journal of interdisciplinary history, 2(2), 329-345.
 • Kiley, D. (1983). The Peter Pan syndrome: Men who have never grown up. New York: Dodd Mead.
 • Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press.
 • Levinson, D.J. (1978). The seasons of a man's life. New York: Knopf.
 • Özgüngör, S. (2009). Postmodern değerler, kimlik oluşumu ve yaşam doyumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(31), 32-42.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass.
 • Soygüt, G., Karaosmanoğlu, A. ve Çakır, Z. (2009). Erken dönem uyumsuz şemaların değerlendirilmesi: Young Şema Ölçeği Kısa Form-3'ün psikometrik özelliklerine ilişkin bir inceleme. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1), 75-84.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve lisrel uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, H. E. (2009). Lisrel ile yapısal eşitlik modellemesi-1. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Haziran
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2829-9481
Author: Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5584-7378
Author: Nida ATEŞ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed380022, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {158 - 175}, doi = {10.20875/makusobed.380022}, title = {BÜYÜME KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN (BKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI - DEVELOPING GROWTH FEAR SCALE (GFS): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY}, key = {cite}, author = {ÖZDEN YILDIRIM, Melis Seray and ATEŞ, Nida} }
APA ÖZDEN YILDIRIM, M , ATEŞ, N . (2018). BÜYÜME KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN (BKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI - DEVELOPING GROWTH FEAR SCALE (GFS): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (24), 158-175. DOI: 10.20875/makusobed.380022
MLA ÖZDEN YILDIRIM, M , ATEŞ, N . "BÜYÜME KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN (BKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI - DEVELOPING GROWTH FEAR SCALE (GFS): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 158-175 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/37654/380022>
Chicago ÖZDEN YILDIRIM, M , ATEŞ, N . "BÜYÜME KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN (BKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI - DEVELOPING GROWTH FEAR SCALE (GFS): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 158-175
RIS TY - JOUR T1 - BÜYÜME KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN (BKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI - DEVELOPING GROWTH FEAR SCALE (GFS): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY AU - Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM , Nida ATEŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.380022 DO - 10.20875/makusobed.380022 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 158 EP - 175 VL - 10 IS - 24 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.380022 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.380022 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute BÜYÜME KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN (BKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI - DEVELOPING GROWTH FEAR SCALE (GFS): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY %A Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM , Nida ATEŞ %T BÜYÜME KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN (BKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI - DEVELOPING GROWTH FEAR SCALE (GFS): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 24 %R doi: 10.20875/makusobed.380022 %U 10.20875/makusobed.380022
ISNAD ÖZDEN YILDIRIM, Melis Seray , ATEŞ, Nida . "BÜYÜME KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN (BKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI - DEVELOPING GROWTH FEAR SCALE (GFS): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 24 (June 2018): 158-175. https://doi.org/10.20875/makusobed.380022