Year 2018, Volume 10, Issue 24, Pages 330 - 350 2018-06-30

AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE
AKADEMİK YAŞANTIDA SANAL TEHDİTLER VE VAKALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ - AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE

Muhammet DAMAR [1] , Yılmaz GÖKŞEN [2]

113 579

Although rapidly developing information technologies have many advantages, sometimes they can create some disadvantages as well. Internet technology can be expressed as the pioneer of this development with the increasing number of users. In addition to hosting a large number of applications and services that make people’s lives easier, the Internet can pose a threat to users due to malicious uses and traps. In this context, the study deals with the fraud methods that take place on the internet conceptually. The experiences in the academic life are defined with sample cases. The phishing method which is one of the virtual threats is comprehensively. In this article, the phishing method is discussed through cases and It is evaluated that the methods of protection from these processes, deficiencies, suggestions. In addition there is a comprehensive focus on hunter journals that pose a great danger to the academic community. The study aims at creating a general awareness for all the stakeholders.

Hızla gelişen bilişim teknolojileri birçok avantaj sağlasa da bazen bir takım dezavantajlar oluşturabilmektedir. İnternet teknolojileri, artan kullanıcı sayısı ile bu gelişimin öncüsü olarak ifade edilebilir. İnternet, insan hayatını kolaylaştıran çok sayıda uygulama ve hizmet barındırmasının yanında, kötü niyetli kullanımlar ve barındırdığı tuzaklar nedeniyle kullanıcılar için tehdit oluşturabilmektedir. Çalışma bu bağlamda internet üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık yöntemlerini kavramsal olarak ele almaktadır. Akademik yaşamdaki deneyimler örnek olaylar ile ortaya konulmaktadır. Yöntem olarak sanal tehditlerden oltalama yöntemi, kapsamlı bir şekilde analiz edilmektedir. Makalede, oltalama yöntemi vakalar üzerinden tartışılmakta ve bu süreçlerden korunma yöntemleri, eksiklikleri, yapılabilecekler, sunduğu öneriler değerlendirilmektedir. İlaveten akademik camia için büyük tehlike arz eden avcı dergiler üzerinde kapsamlı olarak durulmaktadır. Çalışma, kullanıcılar ve uygulamacılar için genel bir farkındalık yaratmak amacındadır.

 • Aburrous, M., Hossain, M. A., Dahal, K. ve Thabtah, F.(2010a). Predicting Phishing Websites Using Classification Mining Techniques. Inseventh İnternational Conference On Information Technology; 2010(s.176–181). Las Vegas, Nevada,USA: IEEE.
 • Akyazı, E., Dilmen, N.E. ve Kara, T.(2008). Türkiye Bilişim Derneği, 2. İstanbul Bilişim Kongresi 3-4 Haziran 2008,s.31-39.
 • Alsharnouby, M., Alaca, F. ve Chiasson, S.(2015). Why Phishing Still Works: User Strategies For Combating Phishing Attacks. Int. J. Human-Computer Studies, 82(2015),69-82.
 • Balcıoğlu, İ.(2014). İnternet Kullanımı ve Getirip Götürdükleri, Somuncubaba İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi,(160),64-67.
 • Beall J. (2015). Predatory journals and the breakdown of research cultures. Information Development, 31(5),473-476.
 • Beall J. (2016). Essential Information about Predatory Publishers and Journals. International Higher Education, 86, 2-3.
 • Beall’s List. (2017). Potential, Possible, or Probable Predatory Scholarly OpenAccess Publishers. Erişim: 09.12.2017, https://beallslist.weebly.com.
 • Bilgin, U.E., Doğan, C.E., Koçak, A. ve Aktaş, E.Ö.(2013). Bilişim Teknolojisi İle Bankada İşlenen Bir Dolandırıcılık Suçu. E-Journal of New World Sciences Academy, 8(3), 91-95.
 • Canbek, G. ve Sağıroğlu, Ş.(2006). Bilgi, Bilgi Güvenliği ve Süreçleri Üzerine Bir İnceleme. Politeknik Dergisi,9(3),165-174.
 • Dadkhah M., Maliszewski T. ve Jazi M.D. (2016). Characteristics of Hijacked Journals and Predatory Publishers: Our Observations in the Academic World. Trends in Pharmacological Sciences, 37(6),415-418.
 • Dadkhah M. ve Bianciardi G. (2016). Ranking Predatory Journals: Solve the Problem Instead of Removing It!. Advanced Pharmaceutical Bulletin, 6(1),1-4.
 • Dhamija, R., Tygar, J.D. ve Hearst, M.A.(2006). Why Phishing Works. Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2006), 22-27 Nisan, Quebec/ Canada. s.581-590.
 • Enago. (2016). Sahte Dergiler Nasıl Tespit Edilebilir?, Erişim: 09.12.2017, https://www.enago.com.tr/blog/sahte-dergiler-nasil-tespit-edilebilir/.
 • Elmas, Ç., Orman, A. ve Dener, M.(2011). İnternette Bilgi Güvenilirliğini Artıracak Bir Uygulama Geliştirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 6(1),135-147.
 • Eminağaoğlu, M. ve Gökşen, Y.(2009). Bilgi Güvenliği Nedir, Ne Değildir, Türkiye’ de Bilgi Güvenliği Sorunları ve Çözüm Önerileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(4),1-15.
 • Enago. (2014a). Bir Yayıncıdan Çalışmanızı Ücretsiz Yayınlama Teklifi Gelirse Ne Yaparsınız?, Erişim: 09.12.2017, https://www.enago.com.tr/blog/bir-yayincidan-calismanizi-ucretsiz-yayinlama-teklifi-gelirse-ne-yaparsiniz/.
 • Enago. (2014b). Bilimsel Dergiler Neden Sahte Makale Yayınlar?, Erişim: 09.12.2017, https://www.enago.com.tr/blog/bilimsel-dergiler-neden-sahte-makale-yayinlar/.
 • Ercan, C.(2009). İnternet Kullanımında Etik Kaygılar ve Etik Kaygıların Giderilmesi Yönünde Organizasyonların Sorumlulukları. Mevzuat Dergisi, 11(141),1-11.
 • Erzurum Emniyet Müdürlüğü.(2013). İnternetteki Sahtekarlık ve Dolandırıcılıklar. Erişim: 12.05.2017, http://www.erzurum.pol.tr/Duyurular/Sayfalar/Internetteki-Sahtekarliklar-ve-Dolandiriciliklar-21102014.aspx.
 • Eşitli, A.E.(2013). Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013 (104), 225-246.
 • Ferris L.E. ve Winker M.A. (2017).Ethical issues in publishing in predatory journals. Biochemia Medica, 27(2), 279-84.
 • Grzybowski A., Patryn R. ve Sak J. (2017). Predatory journals and dishonesty in science. Clinics in Dermatology, (2017)35, 607-611.
 • He M., Horng S., Fan, P., Khan, K.M., Run, R., Lai, J., Chen, R. ve Sutanto, A.(2011). An Efficient Phishing Webpage Detector. Expert Systems with Applications.38(2011), 12018–12027.
 • Hekim, H. ve Başıbüyük, O.(2013). Siber Suçlar ve Türkiye’nin Siber Güvenlik Politikaları, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 4(2),135-158.
 • Hong,J.(2012).The Current State of Phishing Attacks. Communications of the ACM, 55(1),74-81.
 • Ibba S., Pani F.E., Stockton J.G., Barabino G., Marchesi M. ve Tigano D. (2017). Incidence of Predatory Journals in Computer Science Literature. Library Review, 66(6/7),505-52.
 • Jakobsson, M. ve Myers, S.A.(2007). Phishing and countermeasures: Understanding the increasing problem of identity theft. Introduction to Phishing (Eds.).(ss.1–2).NewYork: John Wiley & Sons Inc.
 • Jeffrey Beall.(2017). Predatory Publishing. Erişim: 09.12.2017, https://jefferson.libguides.com/c.php?g=250298&p=1666257.
 • Khonji, M., Iraqi, Y. ve Jones, A.(2013). Phishing Detection: A Literature Survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, Fourth Quarter,15(4),2091-2121.
 • Kim, W., Jeong R.O. , Kim, C. ve So, J.(2016). The Dark Side of the Internet: Attacks, Costs and Responses”. Information Systems, 36(2011),675-705.
 • Konradt C., Schilling A. ve Werners, B.(2016). Phishing: An Economic Analysis of Cybercrime Perpetrators. Computers & Security. 58(2016),39-46
 • Kumar M. (2017). Unicode and Phishing Attack. Erişim: 12.05.2017 tarihinde, http://thehackernews.com/2017/04/unicode-Punycode-phishing-attack.html?m=1.
 • Mohammad, M.R., Thabtah, F. ve McCluskey, L.(2015). Tutorial and Critical Analysis of Phishing Websites Methods. Computer Science Review,17(2015),1-24.
 • NHBVÜ-BİD.(2013). E-Posta ile Dolandırma Yöntemleri ve Alınacak Tedbirler, Erişim:12.05.2017, https://bidb.nevsehir.edu.tr/tr/5734.
 • Özbek, M.(2015).The Impacts of European Cybercrime Convention on Turkish Criminal Law. Erişim:12.05.2017,http://www.goksusafiisik.av.tr/Articletter/2015_Summer/GSI_Articletter_2015_Summer_Article6.pdf.
 • Pamukçu Günaydın G. ve Doğan N.Ö. (2015). A Growing Threat for Academicians: Fake and Predatory Journals. The Journal of Academic Emergency Medicine, (14),94-96.
 • Patil, P. ve Devale, R.P.(2016). A Literature Survey of Phishing Attack Technique. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, 5(4), 2091-2121.
 • Predatory Journals. (2017). List of Predatory Journals. Erişim:09.12.2017, https://predatoryjournals.com/journals/
 • Rao, S.R. ve Ali, T.S.(2015). PhishShield: A Desktop Application to Detect Phishing Webpages through Heuristic Approach. Procedia Computer Science, 54(2015), 147-156.
 • RSA.(2013). 2013 A Year in Review, Erişim: 12.05.2017, https://www.emc.com/collateral/fraud-report/rsa-online-fraud-report-012014.pdf.
 • Sanal Pos ve Ödeme Şekilleri,(2017). Sanal Pos. Erişim: 12.05.2017, https://201111604033k.wordpress.com/sanal-pos-ve-odeme-sekilleri/.
 • Sans Institute (2013). Hedef Odaklı Oltalama Saldırıları (Phishing Spear). Erişim: 12.05.2017, https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201307_tr.pdf.
 • Şahinaslan, Ö., Borandağ, E., Can, E. ve Şahinaslan, E.(2009). Posta Sunucularında Spam Önleme Teknikleri. Akademik Bilişim 2009,11-13Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa-Turkey.
 • Singh, P., Maravi, P.S.Y. ve Sharma, S.(2015). Phishing Websites Detection Through Supervised Learning Networks. 2015 International Conference on Computing and Communications Technologies. 26-27 Feb. 2015. Chennai, India. s.61-65.
 • Taşçı, U. ve Can, A.(2015). Türkiye’de Polisin Siber Suçlarla Mücadele Politikası: 1997-2014, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2), 229-248.
 • The UK Card Association. (2015). Annual Report 2015. Erişim: 12.05.2017, http://www.theukcardsassociation.org.uk/wm_documents/UK%20Cards%20Annual%20Report%202015%20FINAL.pdf.
 • Türkiye Bankalar Birliği. (2015). Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri. Erişim: 12.05.2017, https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7328/TBB-Dolandiricilik-Eylemleri-ve-Korunma-Yontemleri.html.
 • Xia J., Harmon J.L., Connolly K.G., Donnelly R.M., Anderson M.R. ve Howard H.A. (2015). Who Publishes in “Predatory” Journals?. Journal of the Association for Information Science And Technology, 66(7), 1406-1417.
 • Yıldız S.(2007). Suçta Araç Olarak İnternetin Teknik ve Hukuki Yönden İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,(17),609-623.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Haziran
Journal Section Derleme Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-3985-3073
Author: Muhammet DAMAR (Primary Author)
Institution: Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2291-2946
Author: Yılmaz GÖKŞEN
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @review { makusobed384988, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {330 - 350}, doi = {10.20875/makusobed.384988}, title = {AKADEMİK YAŞANTIDA SANAL TEHDİTLER VE VAKALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ - AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE}, key = {cite}, author = {DAMAR, Muhammet and GÖKŞEN, Yılmaz} }
APA DAMAR, M , GÖKŞEN, Y . (2018). AKADEMİK YAŞANTIDA SANAL TEHDİTLER VE VAKALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ - AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (24), 330-350. DOI: 10.20875/makusobed.384988
MLA DAMAR, M , GÖKŞEN, Y . "AKADEMİK YAŞANTIDA SANAL TEHDİTLER VE VAKALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ - AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 330-350 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/37654/384988>
Chicago DAMAR, M , GÖKŞEN, Y . "AKADEMİK YAŞANTIDA SANAL TEHDİTLER VE VAKALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ - AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 330-350
RIS TY - JOUR T1 - AKADEMİK YAŞANTIDA SANAL TEHDİTLER VE VAKALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ - AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE AU - Muhammet DAMAR , Yılmaz GÖKŞEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.384988 DO - 10.20875/makusobed.384988 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 330 EP - 350 VL - 10 IS - 24 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.384988 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.384988 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute AKADEMİK YAŞANTIDA SANAL TEHDİTLER VE VAKALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ - AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE %A Muhammet DAMAR , Yılmaz GÖKŞEN %T AKADEMİK YAŞANTIDA SANAL TEHDİTLER VE VAKALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ - AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 24 %R doi: 10.20875/makusobed.384988 %U 10.20875/makusobed.384988
ISNAD DAMAR, Muhammet , GÖKŞEN, Yılmaz . "AKADEMİK YAŞANTIDA SANAL TEHDİTLER VE VAKALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ - AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 24 (June 2018): 330-350. https://doi.org/10.20875/makusobed.384988