Year 2018, Volume 10, Issue 24, Pages 305 - 322 2018-06-30

FABL TÜRÜNÜN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANAT ÇALIŞMALARINA ETKİSİ - THE EFFECT OF FABLE GENRE ON VİSUAL ART STUDİES OF 7th CLASS STUDENTS

Muhammet İNCEAĞAÇ [1] , Meliha YILMAZ [2]

113 610

Görsel sanatlar derslerinde farklı kaynaklardan yararlanmak; derse karşı ilginin ve motivasyonun artırılması, öğrencilerin hayal gücünün harekete geçirilmesi, çalışmalarında imge zenginliği oluşturabilmesi, yaratıcı ürünler ortaya koyabilmesi gibi açılardan kuşkusuz önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, yazılı ve sözlü edebiyat ürünleri; sanat eğitiminin amaçlarına ulaşmayı hedeflemiş her görsel sanatlar öğretmeninin başvurması gereken kaynaklardandır. Bu kapsamda edebiyat ürünleri, son derece zengin kaynaklar olarak karşımıza çıkarlar. Araştırmada, görsel sanatlar dersinde yararlanılacak kaynak olarak edebiyat ürünleri içerisinden ‘fabl’ türü tercih edilmiştir.

Araştırmanın amacı; fabl türünün öğrencilerin görsel sanat çalışmalarına etkisi olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kastamonu ilinde bulunan bir ortaokulun iki şubesinde öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. Araştırma, 22 kontrol ve 22 deney grubu olmak üzere toplam 44 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrenci resimleri, kuru boya tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, edebiyat ürünlerinden ‘Kurnaz tilki, kurt ve at’ adlı fabl ile sınırlıdır.

Öğrenci çalışmaları; görsel sanatlar eğitimi uygulamalarında edebiyat ürünlerinin etkisini belirlemek amacıyla geliştirilmiş ve yayınlanmış olan dereceli puanlama anahtarı (rubrik) kullanılarak, dört alan uzmanı öğretim üyesi tarafından değerlendirilmiştir.Elde edilen veriler bilgisayar ortamına geçirilmiş ve ‘SPSS’ paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. 

Görsel sanatlar eğitimi uygulamalarında fabl türünün etkisi Mann Whitney U-Testi sonuçlarına göre incelenmiş olup, dereceli puanlama anahtarı içerisindeki tüm maddelerde kontrol ve deney grupları arasında anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Kontrol ve deney grupları arasındaki tüm maddeler p<0,05 olarak görülmektedir.

Sanat Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Disiplinlerarası Sanat Eğitimi, Fabl
 • Açık Önkaş, N. ve Günay, E. (2015). Ders kitabı inceleme ölçütlerine göre Türkçe ders kitaplarının karşılaştırılması. International Journal of Languages’ Education and Teaching, ISSN: 2198-4999, GERMANY, December 2015, Volume 3, Issue 3, p. 365-378 Erişim 1 Nisan 2018, http://www.ijlet.com/DergiTamDetay.aspx?ID=513
 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2014). Yazılı ve sözlü anlatım okuma-dinleme konuşma-yazma. (19.Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı-İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Erdal, K., Celepoğlu, A., Kılıç, Y., Arıcı, A. F., ve Kara, R. (2013). Çocuk edebiyatının kaynakları. Ömer Yılar & Lokman Turan (Editörler). Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı. (3. Bölüm. s.67-200). (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kırışoğlu, O. T. (2015). Sanat Kültür Yaratıcılık. Görsel Sanatlar ve Kültür Eğitimi - Öğretimi. (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • İpek, E. (2010). La Fontaine’den Seçmeler. Hazırlayan: Emel İpek. (Editör: Mehmet Dikmen). İstanbul: Karanfil Yayınları. Çevik Matbaacılık.
 • Tuna, S. (2011). Sanat Eserlerini Değerlendirme. Ali Osman Alakuş & Levent Mercin (Editörler). Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi. (18. Bölüm. 253-262). (2. Baskı). Ankara: Pegem Akedemi Yayıncılık.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2014). Çocuk edebiyatı (7. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2009). Sanatsal motivasyonda yazılı ve sözlü edebiyat ürünlerinin yeri ve önemi. Uluslararası karşılaştırmalı edebiyat, edebiyat ve dil öğretimi kongresi, Gazi Üniversitesi Ankara, 789-797. 29 Nisan-1 Mayıs, 2009.
 • Yılmaz, M. (2010). Sanat eğitiminde kopya ve taklit. Kazım Artut (Editör). Güzel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. (Danışman: Hasan Pekmezci) (5. Bölüm. s.193-298). (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2015). Sanat ve Sanat Eğitimine Katkısı Açısından Bir Hint Eseri: Kelile ve Dimne, III. Uluslararası Türk Sanatları Tarihi ve Folkloru Kongresi / Sanat Etkinlikleri. (Editörler: Osman Kunduracı ve Ahmet Aytaç) Delhi-HİNDİSTAN(INDIA) s. 275-286.
 • Yılmaz, M. & İnceağaç, M. (2017). Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulamalarında Edebiyat Ürünlerinin Etkisini Belirlemeye Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarının (Rubrik) Geliştirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:19 - Sayı:3
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Haziran
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Muhammet İNCEAĞAÇ (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Meliha YILMAZ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed412253, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {305 - 322}, doi = {10.20875/makusobed.412253}, title = {FABL TÜRÜNÜN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANAT ÇALIŞMALARINA ETKİSİ - THE EFFECT OF FABLE GENRE ON VİSUAL ART STUDİES OF 7th CLASS STUDENTS}, key = {cite}, author = {İNCEAĞAÇ, Muhammet and YILMAZ, Meliha} }
APA İNCEAĞAÇ, M , YILMAZ, M . (2018). FABL TÜRÜNÜN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANAT ÇALIŞMALARINA ETKİSİ - THE EFFECT OF FABLE GENRE ON VİSUAL ART STUDİES OF 7th CLASS STUDENTS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (24), 305-322. DOI: 10.20875/makusobed.412253
MLA İNCEAĞAÇ, M , YILMAZ, M . "FABL TÜRÜNÜN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANAT ÇALIŞMALARINA ETKİSİ - THE EFFECT OF FABLE GENRE ON VİSUAL ART STUDİES OF 7th CLASS STUDENTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 305-322 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/37654/412253>
Chicago İNCEAĞAÇ, M , YILMAZ, M . "FABL TÜRÜNÜN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANAT ÇALIŞMALARINA ETKİSİ - THE EFFECT OF FABLE GENRE ON VİSUAL ART STUDİES OF 7th CLASS STUDENTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 305-322
RIS TY - JOUR T1 - FABL TÜRÜNÜN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANAT ÇALIŞMALARINA ETKİSİ - THE EFFECT OF FABLE GENRE ON VİSUAL ART STUDİES OF 7th CLASS STUDENTS AU - Muhammet İNCEAĞAÇ , Meliha YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.412253 DO - 10.20875/makusobed.412253 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 322 VL - 10 IS - 24 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.412253 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.412253 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute FABL TÜRÜNÜN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANAT ÇALIŞMALARINA ETKİSİ - THE EFFECT OF FABLE GENRE ON VİSUAL ART STUDİES OF 7th CLASS STUDENTS %A Muhammet İNCEAĞAÇ , Meliha YILMAZ %T FABL TÜRÜNÜN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANAT ÇALIŞMALARINA ETKİSİ - THE EFFECT OF FABLE GENRE ON VİSUAL ART STUDİES OF 7th CLASS STUDENTS %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 24 %R doi: 10.20875/makusobed.412253 %U 10.20875/makusobed.412253
ISNAD İNCEAĞAÇ, Muhammet , YILMAZ, Meliha . "FABL TÜRÜNÜN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANAT ÇALIŞMALARINA ETKİSİ - THE EFFECT OF FABLE GENRE ON VİSUAL ART STUDİES OF 7th CLASS STUDENTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 24 (June 2018): 305-322. https://doi.org/10.20875/makusobed.412253