Year 2018, Volume 10, Issue 25, Pages 549 - 565 2018-09-30

SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE ECONOMICAL, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DIMENSIONS OS SUSTAINABLE ELECTRONIC COMMERCE
A STUDY ON THE ECONOMICAL, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DIMENSIONS OS SUSTAINABLE ELECTRONIC COMMERCE - SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ömer Faruk ACAR [1] , Mustafa Zihni TUNCA [2]

56 244

Sürdürülebilir elektronik ticaretin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları üzerine bir araştırma başlığıyla ortaya konulan çalışmada elektronik ticaretin sürdürülebilirliği üzerinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik kavramını ve bu kavramın boyutları ve sürdürülebilir gelişme incelenmiştir. Çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlara sahip olan sürdürülebilirlik, bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılarken gelecekte nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini de ellerinden almamaktır. Çalışmanın elektronik ticaret ile ilgili bölümünde ise elektronik ticaret kavram olarak değerlendirildikten sonra çalışmanın esasını oluşturan elektronik ticaretin sürdürülebilirliği ele alınarak çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarda sürdürülebilirlik incelenmiştir. Araştırmanın uygulama bölümünde ise İnternet kullanıcıları açısından algılanan elektronik ticaretin sürdürülebilirliği ampirik bir çalışmayla değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında elektronik ticaret ile uğraşan işletmelerin uzun vadeli çalışmalarını sürdürebilmeleri için çevresel ve sosyal faktörlere önem vermeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

In this study, sustainable electronic commerce is examined. Sustainability, which covers the environmental, economic and social dimensions is the term regarding the rights of future generations that should not be taken away from them when suplying the needs of the present generations. E-commerce is a major form of trade which develops rapidly. In the related sections about e-commerce at the end of the literature sections, the sustainability of electronic commerce and environmental, economic and social dimensions were investigated by considering sustainability. In the empirical part of the research, perceptions of the Internet users about the sustainability of the e-commerce are evaluated through an questionnaire. In the light of the findings obtained in this study, it is seen that the sustainability of electronic commerce with the effects of environmental and social factors will be ensured. It is concluded that business engaged in electronic commerce need to notice the environmental and social factors in order to sustain their long-term works.

 • Akgül U. (2010). Sürdürülebilir Kalkınma: Uygulamalı Antropolojinin Eylem Alanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, 24, 133-164.
 • Bayraç, H. N. (2003). Yeni Ekonomi’nin Toplumsal, Ekonomik Ve Teknolojik Boyutları, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 41-62.
 • Cox, B. Ö. (2002). Avrupa Birliği Hukukunda Elektronik Ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler (1.baskı). Pusula Yayıncılık ve İletişim, İstanbul.
 • Ekin, N. (1998). Bilgi Ekonomisinde Elektronik Ticaret, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 1998-61, İstanbul, 1998
 • Ene, S. (2002). Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması ve Bir Uygulama (1.baskı). Pusula Yayıncılık ve İletişim, İstanbul.
 • Esteve, R. P. ve Ludger, S. A. (1999). Quantitative Assessment of Electronic Commerce, WTO Economic Research and Analysis Division, Working Paper ERAD-99-01.
 • Eş, A. (2008). Sürdürülebilirlik ve Firma Düzeyinde Sürdürülebilirlik Performans Ölçümü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Garanti. (03.01.2009). E-Ticaret Neden Çevrecidir. Erişim 20 Haziran 2018, http://eticaret.garanti.com.tr/E-Ticaret/E-Ticaret-Neden-Cevrecidir.aspx
 • Gülenç, İ. F. (2010). Yeniden Üretim, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Harris, J. M. (2011). Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Prensipleri, (Çev. Emine Özmete), Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e- Dergisi, Erişim 20 Haziran 2018, http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/EmineOzmet2eviri.pdf
 • İnce, M. (1999). Elektronik Ticaret: Gelişme Yolundaki Ülkeler İçin İmkanlar ve Politikalar, Devlet Planlama Teşkilatı.
 • Nemli, E. (2004). Sürdürülebilir Kalkınma: Şirketlerin Çevresel ve Sosyal Yaklaşımları, Filiz Kitabevi.
 • Özel, H. A. (2006). E-ticaretin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sıngh, P. ve Tiwari, S. (2011). Environmental Impacts of E-Commerce, 2011 International Conference on Environment Science and Engineering, 8, Erişim 20 Haziran 2018 http://www.ipcbee.com/vol8/45-S10040.pdf
 • Soydal, H. (2006). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde E-Ticaret, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 539-553.
 • Tokgöz, N. ve Önce, S. (2009). Şirket Sürdürülebilirliği: Geleneksel Yönetim Anlayışına Alternatif, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 249-275.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Conference Proceedings
Authors

Orcid: 0000-0002-1878-9172
Author: Ömer Faruk ACAR (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2315-905X
Author: Mustafa Zihni TUNCA
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { makusobed451736, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {549 - 565}, doi = {10.20875/makusobed.451736}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE ECONOMICAL, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DIMENSIONS OS SUSTAINABLE ELECTRONIC COMMERCE}, key = {cite}, author = {ACAR, Ömer and TUNCA, Mustafa} }
APA ACAR, Ö , TUNCA, M . (2018). SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE ECONOMICAL, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DIMENSIONS OS SUSTAINABLE ELECTRONIC COMMERCE. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (25), 549-565. DOI: 10.20875/makusobed.451736
MLA ACAR, Ö , TUNCA, M . "SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE ECONOMICAL, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DIMENSIONS OS SUSTAINABLE ELECTRONIC COMMERCE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 549-565 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/38648/451736>
Chicago ACAR, Ö , TUNCA, M . "SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE ECONOMICAL, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DIMENSIONS OS SUSTAINABLE ELECTRONIC COMMERCE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 549-565
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE ECONOMICAL, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DIMENSIONS OS SUSTAINABLE ELECTRONIC COMMERCE AU - Ömer Faruk ACAR , Mustafa Zihni TUNCA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.451736 DO - 10.20875/makusobed.451736 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 549 EP - 565 VL - 10 IS - 25 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.451736 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.451736 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE ECONOMICAL, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DIMENSIONS OS SUSTAINABLE ELECTRONIC COMMERCE %A Ömer Faruk ACAR , Mustafa Zihni TUNCA %T SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE ECONOMICAL, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DIMENSIONS OS SUSTAINABLE ELECTRONIC COMMERCE %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 25 %R doi: 10.20875/makusobed.451736 %U 10.20875/makusobed.451736
ISNAD ACAR, Ömer , TUNCA, Mustafa . "SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE ECONOMICAL, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DIMENSIONS OS SUSTAINABLE ELECTRONIC COMMERCE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 25 (September 2018): 549-565. https://doi.org/10.20875/makusobed.451736