Year 2018, Volume 10, Issue 25, Pages 672 - 685 2018-09-30

RİCARDO'S COMPARATIVE ADVANTAGES THEORY: AN APPLIED ANALYSIS ON THE SECTORAL BASIS IN THE TRIPARTITE OF TURKEY, COLOMBIA AND SOUTH KOREA - RİCARDO'NUN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİ: TÜRKİYE, KOLOMBİYA VE GÜNEY KORE ÜÇLÜSÜNÜN SEKTÖREL BAZDA UYGULAMALI BİR ANALİZİ
RİCARDO'NUN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİ: TÜRKİYE, KOLOMBİYA VE GÜNEY KORE ÜÇLÜSÜNÜN SEKTÖREL BAZDA UYGULAMALI BİR ANALİZİ - RICARDO'S COMPARATIVE ADVANTAGES THEORY: AN APPLIED ANALYSIS ON THE SECTORAL BASIS IN THE TRIPARTITE OF TURKEY, COLOMBIA AND SOUTH KOREA

Hüseyin TOPUZ [1] , Artuğ Eren COŞKUN [2]

80 2111

The purpose of this study is to show that how Ricardo's Comparative Advantage model works in real life by analyzing agricultural, industrial and service sectors of the three countries consisting of Turkey, Colombia and South Korean with a simplified 3*3 models. For this purpose, as a first step, a general information about the model has been given for a better understanding of the subject. Adam Smith's Absolute Advantage and Ricardo's Comparative Advantages Models has been widely mentioned. In the next step, examining labor and export data of Turkey, Colombia and South Korean countries between the years 2009-2015, it was aimed to reach the comparative advantage data of agriculture, industry and services sectors with the required calculations. In the last part, a general criticism of Ricardo's Theory of Comparative Advantages has been made in this context, the study has been completed with the conclusion section.

Bu çalışmanın amacı, Kore, Türkiye ve Kolombiya'dan oluşan 3 ülkenin tarım, sanayi ve hizmet sektörlerini basitleştirilmiş 3*3 modeliyle analiz ederek, Ricardo'nın Karşılaştırmalı Üstünlükler Modeli'nin gerçek hayatta nasıl çalıştığını göstermektir. Bu amaçla konunun daha iyi anlaşılması için ilk olarak model hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Adam Smith'in Mutlak Üstünlük ve Ricardo'nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinden genişçe bahsedilmiştir. Sonraki adımda ise Türkiye, Kolombiya ve Güney Kore ülkelerinin 2009-2015 yılları arasındaki işgücü ve ihracat verileri incelenerek, gerekli hesaplamalarla tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin karşılaştırmalı üstünlük verilerine ulaşılması hedeflendi. Son bölümde Ricardo'nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi'nin bu açılımda genel bir eleştirisi yapılarak, sonuç bölümüyle çalışma tamamlanmıştır.
 • Alexa, I. V., Toma, S. V. ve Sarpe, D. A. (2013). Testing the Ricardian Model: Do the Data Confirm the Assumptions?, International Conference on Economics and Business Administration, (s. 111-115).
 • Bayraktutan, Y. (2003), Bilgi ve Uluslararasi Ticaret Teorileri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 4(2), 175-186.
 • Case, K. E., Fair, R. C. ve Oster, S. M. (2012). Ekonominin İlkeleri. (Çev. E. Deliktaş, M. Karadağ ve M. Güçlü), Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Costinot, A. ve Donaldson, D. (2012), Ricardo’s Theory of Comparative Advantage: Old Idea, New Evidence, American Economic Review, 102(3), 453-458.
 • Dobb, M. (1975). Theories of Value and Distribution Since Adam Smith: Ideology and Economic Theory. Cambridge University Press.
 • Findlay, R. (1991). Comparative Advantage. Eatwell, J., Milgate, M. ve Newman, P. içinde, The World of Economics (s. 99-107), London: Palgrave Macmillan.
 • Kazgan, G. İ. (Mayıs, 1993). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi. (6. Basım), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Küçükkalay, A. M. (2010). İktisadi Düşünce Tarihi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Parasız, İ., Gökdere, A. & vd. (1996). İktisadın İlkeleri. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation.
 • Ricardo, D. (1821). On the Principles of Political Economy and Taxation, 12 Ağustos 2018 tarihinde http://www.econlib.org/LIBRARY/Ricardo/ricP.html adresinden alındı.
 • Ricardo, D. (2008). Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri (Birinci Basım). (B. Zeren, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Savaş, V. F. (2007). İktisatın Tarihi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Seligman, E. R. ve Hollander, J. H. (1911). Ricardo and Torrens. The Economic Journal, 448-468.
 • Seyidoğlu, H. (1992). Ekonomik Terimler: Ansiklopedik Sözlük. Ankara: Güzem Yayınları.
 • Seyidoğlu, H. (1988). Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama. İstanbul: Güzem Yayınları.
 • Sharma, A. (2004). The Indian Economy Since Liberalisation:The Structure and Composition of Exports and Industrial Transformation (1980-2000). United Kingdom: Industrial Dynamics, Innovation and Development.
 • World Trade Organization. (Tarih yok), 18 Temmuz 2018 tarihinde http://stat.wto.org/ adresinden alındı.
 • Worldbank. (Tarih yok), 16 Temmuz 2018 tarihinde http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators adresinden alındı.
 • Yapar Saçık, S. (2009). Dış Ticaret Politikası ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Teorik Açıdan Bir İnceleme. KMÜ İİBF Dergisi, 11(16), 162-171.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9806-3784
Author: Hüseyin TOPUZ (Primary Author)
Institution: Akdeniz Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9285-6062
Author: Artuğ Eren COŞKUN
Institution: Akdeniz Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed460115, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {672 - 685}, doi = {10.20875/makusobed.460115}, title = {RİCARDO'NUN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİ: TÜRKİYE, KOLOMBİYA VE GÜNEY KORE ÜÇLÜSÜNÜN SEKTÖREL BAZDA UYGULAMALI BİR ANALİZİ - RICARDO'S COMPARATIVE ADVANTAGES THEORY: AN APPLIED ANALYSIS ON THE SECTORAL BASIS IN THE TRIPARTITE OF TURKEY, COLOMBIA AND SOUTH KOREA}, key = {cite}, author = {TOPUZ, Hüseyin and COŞKUN, Artuğ} }
APA TOPUZ, H , COŞKUN, A . (2018). RİCARDO'NUN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİ: TÜRKİYE, KOLOMBİYA VE GÜNEY KORE ÜÇLÜSÜNÜN SEKTÖREL BAZDA UYGULAMALI BİR ANALİZİ - RICARDO'S COMPARATIVE ADVANTAGES THEORY: AN APPLIED ANALYSIS ON THE SECTORAL BASIS IN THE TRIPARTITE OF TURKEY, COLOMBIA AND SOUTH KOREA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (25), 672-685. DOI: 10.20875/makusobed.460115
MLA TOPUZ, H , COŞKUN, A . "RİCARDO'NUN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİ: TÜRKİYE, KOLOMBİYA VE GÜNEY KORE ÜÇLÜSÜNÜN SEKTÖREL BAZDA UYGULAMALI BİR ANALİZİ - RICARDO'S COMPARATIVE ADVANTAGES THEORY: AN APPLIED ANALYSIS ON THE SECTORAL BASIS IN THE TRIPARTITE OF TURKEY, COLOMBIA AND SOUTH KOREA". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 672-685 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/38648/460115>
Chicago TOPUZ, H , COŞKUN, A . "RİCARDO'NUN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİ: TÜRKİYE, KOLOMBİYA VE GÜNEY KORE ÜÇLÜSÜNÜN SEKTÖREL BAZDA UYGULAMALI BİR ANALİZİ - RICARDO'S COMPARATIVE ADVANTAGES THEORY: AN APPLIED ANALYSIS ON THE SECTORAL BASIS IN THE TRIPARTITE OF TURKEY, COLOMBIA AND SOUTH KOREA". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 672-685
RIS TY - JOUR T1 - RİCARDO'NUN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİ: TÜRKİYE, KOLOMBİYA VE GÜNEY KORE ÜÇLÜSÜNÜN SEKTÖREL BAZDA UYGULAMALI BİR ANALİZİ - RICARDO'S COMPARATIVE ADVANTAGES THEORY: AN APPLIED ANALYSIS ON THE SECTORAL BASIS IN THE TRIPARTITE OF TURKEY, COLOMBIA AND SOUTH KOREA AU - Hüseyin TOPUZ , Artuğ Eren COŞKUN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.460115 DO - 10.20875/makusobed.460115 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 672 EP - 685 VL - 10 IS - 25 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.460115 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.460115 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute RİCARDO'NUN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİ: TÜRKİYE, KOLOMBİYA VE GÜNEY KORE ÜÇLÜSÜNÜN SEKTÖREL BAZDA UYGULAMALI BİR ANALİZİ - RICARDO'S COMPARATIVE ADVANTAGES THEORY: AN APPLIED ANALYSIS ON THE SECTORAL BASIS IN THE TRIPARTITE OF TURKEY, COLOMBIA AND SOUTH KOREA %A Hüseyin TOPUZ , Artuğ Eren COŞKUN %T RİCARDO'NUN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİ: TÜRKİYE, KOLOMBİYA VE GÜNEY KORE ÜÇLÜSÜNÜN SEKTÖREL BAZDA UYGULAMALI BİR ANALİZİ - RICARDO'S COMPARATIVE ADVANTAGES THEORY: AN APPLIED ANALYSIS ON THE SECTORAL BASIS IN THE TRIPARTITE OF TURKEY, COLOMBIA AND SOUTH KOREA %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 25 %R doi: 10.20875/makusobed.460115 %U 10.20875/makusobed.460115
ISNAD TOPUZ, Hüseyin , COŞKUN, Artuğ . "RİCARDO'NUN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİ: TÜRKİYE, KOLOMBİYA VE GÜNEY KORE ÜÇLÜSÜNÜN SEKTÖREL BAZDA UYGULAMALI BİR ANALİZİ - RICARDO'S COMPARATIVE ADVANTAGES THEORY: AN APPLIED ANALYSIS ON THE SECTORAL BASIS IN THE TRIPARTITE OF TURKEY, COLOMBIA AND SOUTH KOREA". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 25 (September 2018): 672-685. https://doi.org/10.20875/makusobed.460115