Year 2018, Volume 10, Issue 26, Pages 722 - 735 2018-12-30

RE-READING AND RE-UNDERSTANDING AKIF, WHO COMPOSEDE THE COMPROMISE DOCUMENT OF TURKEY AGAINST EHL-I SALIB, IN THE LIGHTS OF RECENT GLOBAL ATTACKS - EHLİ SALİB’E KARŞI TÜRKİYE'NİN MUTABAKAT METNİNİ YAZAN AKİF’İ, KÜRESEL TAARRUZLARIN ARTTIĞI GÜNÜMÜZDE, YENİDEN OKUMAK/ANLAMAK
EHLİ SALİB’E KARŞI TÜRKİYE'NİN MUTABAKAT METNİNİ YAZAN AKİF’İ, KÜRESEL TAARRUZLARIN ARTTIĞI GÜNÜMÜZDE, YENİDEN OKUMAK/ANLAMAK - RE-READING AND RE-UNDERSTANDING AKIF, WHO COMPOSEDE THE COMPROMISE DOCUMENT OF TURKEY AGAINST EHL-I SALIB, IN THE LIGHTS OF RECENT GLOBAL ATTACKS

Arif Aytekin [1]

36 184

Every vision of the future necessicates a consideration of the past - so much so that historical writing about social and national matters are paradoxically deemed important in terms of their reinterpretation of the past by taking the future into account. The famous metaphor “a future rooted in the past” of Yahya Kemal, in this respect, is remarkable. Taking thoughts of İsmet Özel expressed under “İstiklal Marşı Derneği” as a starting point, a continiuous intellectual line is traced back through Nurettin Topçu to Mehmet Akif Ersoy in this work. While Mehmet Akif uses the metaphor “single-fanged monster” for his criticism of the modern world, this criticism, within the frame of “world system” and context of global pressures against the nation states, evolves into a more systematic anti-imperialist notion in the eyes of Nurettin Topçu and İsmet Özel. Attributed to “the heroic army” and being a source of motivation for the ultimate victory achieved in the Turkish War of Independence, the İstiklal Marşı is thought to be encapsulating intellectual seeds that would challengeange the global attacks the Turkish nation have gone through lately. For the social cohesion of the Turkish nation, the İstiklal Marşı is proposed to be reconsidered as the mainstay or  “comprise document.”                   

Toplum ve millet ile ilgili her gelecek tasarımı geçmişi hesaba katmayı gerektirir. Hatta bu bakımdan toplum ve millet meseleleri ile ilgili tarih yazımları paradoksal bir biçimde geleceği dikkate alarak geçmişin yeniden yorumlanması ve geleceğe ışık tutması açısından önemsenir. Bu minvalde Yahya Kemal’in veciz ifadesi “geçmişteki ati” motto deyişi dikkate değerdir. Bu çalışmada sondan geriye doğru başta İsmet Özel’in “İstiklal Marşı Derneği” çatısı altında sarf ettiği düşüncelerinden kalkarak, Nurettin Topçu üzerinden Mehmet Akif Ersoy’a doğru kesintisiz milli bir düşünce çizgisinin izi sürülmektedir. M. Akif’te “tek dişi kalmış canavar” metaforu ile biçimlenen modern dünya eleştirisi, Nurettin Topçu ve İsmet Özel’de “dünya sistemi” çerçevesinde, ulus-devletlere yönelen küresel baskılar bağlamında daha sistematik anti emperyalitst bir düşünceye evirilmiştir. İstiklal Harbi’nin kazanılmasında çok önemli bir motivasyon kaynağı olan ve “kahraman orduya” atfedilen “İstiklal Marşı”mızın aynı zamanda günümüzde toplum ve millet olarak karşı karşıya olduğumuz küresel taarruzları geri çevirebilecek fikri tohumları içinde barındırdığı düşünülmektedir. Bu çerçevede Akif’in Fikirlerinin billurlaştığı İstiklal Marşı, Türkiye toplumunun toplumsal bütünleşmesinde bir “istinat yeri” ya da “mutabakat metni” olarak en üst ve geniş çerçevede toplumsal uzlaşma çatısı olarak yeniden değerlendirmeye sunulmaktadır.
  • Abdulkerim Abdukadiroğlu, N. A. (1991). Mehmet Akif'in Kur'an Tefsiri Mev'ıza Ve Hutbeleri . Ankara: Diyanet şleri Başkanlığı Yayınları.Aytekin, A. (2016). Dünya Sisteminin Küresel Taarruzu Karşısında İsmet ÖZEL’de Dirilen Vatan Düşüncesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(2), 217-228.Ayverdi. (1976). Abide Şahsiyetler. Ankara: Kültür Bakanlığı Kültür Yayı nları.Bauman, Z. (2010 ). Küreselleşme (3. Baskı b.). (A. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Berkes, N. (2009 ). Türkiye'de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Boyacıoğlu, M. v. (2011). Mehmet Akif'in Kastamonu Günleri. Kastamonu: Kastamonu Belediyesi.Doğan, M. (2003). İslam Şairi İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy. İstanbul: Yazar Yayınları.Düzdağ, M. E. (2016). Mehmet Akif Ersoy Safahat (4. Baskı b.). İstanbul: İz Yayıncılık.Erol Göka, A. T. (1995). Önce Söz Vadı. Ankara: Vadi Yayınları.Ersoy, M. A. (1920). Sebilürreşad, C. 18, no. 458, 12 Şubat.Ersoy, M. A. (1994). Safahat. İstanbul : Akçağ Yayınları.Güngör, E. (2006). Kültür Değişmesi Ve Milliyetçilik (14. Baskı b.). İstanbul: Ötüken Yayınları.Hilmi, T. L. (2009). Mehmet Akif Ersoy. (n. 4. Sebilürreşad C. 18, Dü.) İstanbul: Hip.İnalcık, H. (2017). Halil İnalcık Merceğinden Tarih Bilinci. İstanbul: Profil Kitap.Kabaklı, A. (2006). Müslüman Türkiye. İstanbul: Türk Edebiyat Vakfı Yayınları.Kabaklı, A. (2012). Mehmet Akif (13. Baskı b.). İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı.Kabaklı, A. (2014). Kültür Emperyalizmi (6. Baskı b.). İstanbul: Türk Edebiyat Vakfı Yayınları.Kabaklı, A. (2017). Türkiye'yi Yoğuranlar. İstanbul: Türk Edebiyat Vakfı.Kara, İ. (1994). Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi III. (Metinler/ Kişiler. İstanbul: Pınar Yayınları.Karakoç, S. (2016). Mehmet Akif (20. Baskı b.). İstanbul: Diriliş Yayınları.Koçak, C. (2010). Geçmişiniz İtina İle Temizlenir. İstanbul: İletişim Yayınları.Mardin, Ş. (2011). Türk Modernleşmesi (20. Baskı b.). İstanbul: İletişim Yayınları.Moran, B. (1994). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (Genişletilmiş 8. Baskı b.). İstanbul: Cem Yayınevi.Özel, İ. (2013). Küfrün İhsanı Olmaz. İstanbul: Tam İstiklal Yayıncılık Ortaklığı.Özel, İ. (2013). Türkün Dili Kuran Sözü. İstanbul: Tam İstiklal Yayıncılık Ortaklığı.Özel, İ. (2015). Türk Olmadıysan Oldun Amerikalı. İstanbul: Tam İstiklal Yayıncılık Ortaklığı.Özel, İ. (2015). Türkçeden İslama Giriş. Türkçeden İslama Giriş. İstanbul: İstiklal Marşı Derneği.Topçu, N. (2000). Bugünkü Türkiye. İstanbul: Ülke Kitapları.Topçu, N. (2010). Bütün Eserleri 10 Mehmet Akif. İstanbul: Dergah Yayınları.Topçu, N. (2010). Kültür Ve Medeniyet (5. Baskı b.). İstanbul: Dergah Yayınları.Yıldırım, E. (2016). İslamcılığın İki Kurucusu. İstanbul: Pınar Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0705-5835
Author: Arif Aytekin (Primary Author)
Institution: Akdeniz Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { makusobed396551, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {722 - 735}, doi = {10.20875/makusobed.396551}, title = {EHLİ SALİB’E KARŞI TÜRKİYE'NİN MUTABAKAT METNİNİ YAZAN AKİF’İ, KÜRESEL TAARRUZLARIN ARTTIĞI GÜNÜMÜZDE, YENİDEN OKUMAK/ANLAMAK - RE-READING AND RE-UNDERSTANDING AKIF, WHO COMPOSEDE THE COMPROMISE DOCUMENT OF TURKEY AGAINST EHL-I SALIB, IN THE LIGHTS OF RECENT GLOBAL ATTACKS}, key = {cite}, author = {Aytekin, Arif} }
APA Aytekin, A . (2018). EHLİ SALİB’E KARŞI TÜRKİYE'NİN MUTABAKAT METNİNİ YAZAN AKİF’İ, KÜRESEL TAARRUZLARIN ARTTIĞI GÜNÜMÜZDE, YENİDEN OKUMAK/ANLAMAK - RE-READING AND RE-UNDERSTANDING AKIF, WHO COMPOSEDE THE COMPROMISE DOCUMENT OF TURKEY AGAINST EHL-I SALIB, IN THE LIGHTS OF RECENT GLOBAL ATTACKS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (26), 722-735. DOI: 10.20875/makusobed.396551
MLA Aytekin, A . "EHLİ SALİB’E KARŞI TÜRKİYE'NİN MUTABAKAT METNİNİ YAZAN AKİF’İ, KÜRESEL TAARRUZLARIN ARTTIĞI GÜNÜMÜZDE, YENİDEN OKUMAK/ANLAMAK - RE-READING AND RE-UNDERSTANDING AKIF, WHO COMPOSEDE THE COMPROMISE DOCUMENT OF TURKEY AGAINST EHL-I SALIB, IN THE LIGHTS OF RECENT GLOBAL ATTACKS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 722-735 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/40501/396551>
Chicago Aytekin, A . "EHLİ SALİB’E KARŞI TÜRKİYE'NİN MUTABAKAT METNİNİ YAZAN AKİF’İ, KÜRESEL TAARRUZLARIN ARTTIĞI GÜNÜMÜZDE, YENİDEN OKUMAK/ANLAMAK - RE-READING AND RE-UNDERSTANDING AKIF, WHO COMPOSEDE THE COMPROMISE DOCUMENT OF TURKEY AGAINST EHL-I SALIB, IN THE LIGHTS OF RECENT GLOBAL ATTACKS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 722-735
RIS TY - JOUR T1 - EHLİ SALİB’E KARŞI TÜRKİYE'NİN MUTABAKAT METNİNİ YAZAN AKİF’İ, KÜRESEL TAARRUZLARIN ARTTIĞI GÜNÜMÜZDE, YENİDEN OKUMAK/ANLAMAK - RE-READING AND RE-UNDERSTANDING AKIF, WHO COMPOSEDE THE COMPROMISE DOCUMENT OF TURKEY AGAINST EHL-I SALIB, IN THE LIGHTS OF RECENT GLOBAL ATTACKS AU - Arif Aytekin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.396551 DO - 10.20875/makusobed.396551 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 722 EP - 735 VL - 10 IS - 26 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.396551 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.396551 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute EHLİ SALİB’E KARŞI TÜRKİYE'NİN MUTABAKAT METNİNİ YAZAN AKİF’İ, KÜRESEL TAARRUZLARIN ARTTIĞI GÜNÜMÜZDE, YENİDEN OKUMAK/ANLAMAK - RE-READING AND RE-UNDERSTANDING AKIF, WHO COMPOSEDE THE COMPROMISE DOCUMENT OF TURKEY AGAINST EHL-I SALIB, IN THE LIGHTS OF RECENT GLOBAL ATTACKS %A Arif Aytekin %T EHLİ SALİB’E KARŞI TÜRKİYE'NİN MUTABAKAT METNİNİ YAZAN AKİF’İ, KÜRESEL TAARRUZLARIN ARTTIĞI GÜNÜMÜZDE, YENİDEN OKUMAK/ANLAMAK - RE-READING AND RE-UNDERSTANDING AKIF, WHO COMPOSEDE THE COMPROMISE DOCUMENT OF TURKEY AGAINST EHL-I SALIB, IN THE LIGHTS OF RECENT GLOBAL ATTACKS %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 26 %R doi: 10.20875/makusobed.396551 %U 10.20875/makusobed.396551
ISNAD Aytekin, Arif . "EHLİ SALİB’E KARŞI TÜRKİYE'NİN MUTABAKAT METNİNİ YAZAN AKİF’İ, KÜRESEL TAARRUZLARIN ARTTIĞI GÜNÜMÜZDE, YENİDEN OKUMAK/ANLAMAK - RE-READING AND RE-UNDERSTANDING AKIF, WHO COMPOSEDE THE COMPROMISE DOCUMENT OF TURKEY AGAINST EHL-I SALIB, IN THE LIGHTS OF RECENT GLOBAL ATTACKS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 26 (December 2019): 722-735. https://doi.org/10.20875/makusobed.396551
AMA Aytekin A . EHLİ SALİB’E KARŞI TÜRKİYE'NİN MUTABAKAT METNİNİ YAZAN AKİF’İ, KÜRESEL TAARRUZLARIN ARTTIĞI GÜNÜMÜZDE, YENİDEN OKUMAK/ANLAMAK - RE-READING AND RE-UNDERSTANDING AKIF, WHO COMPOSEDE THE COMPROMISE DOCUMENT OF TURKEY AGAINST EHL-I SALIB, IN THE LIGHTS OF RECENT GLOBAL ATTACKS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 722-735.
Vancouver Aytekin A . EHLİ SALİB’E KARŞI TÜRKİYE'NİN MUTABAKAT METNİNİ YAZAN AKİF’İ, KÜRESEL TAARRUZLARIN ARTTIĞI GÜNÜMÜZDE, YENİDEN OKUMAK/ANLAMAK - RE-READING AND RE-UNDERSTANDING AKIF, WHO COMPOSEDE THE COMPROMISE DOCUMENT OF TURKEY AGAINST EHL-I SALIB, IN THE LIGHTS OF RECENT GLOBAL ATTACKS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 735-722.