Year 2018, Volume 10, Issue 26, Pages 770 - 781 2018-12-30

İSLAM’IN TURİZM’E YANSIMASI: HELAL TURİZM - REFLECTION OF ISLAM TO TOURISM: HALAL TOURISM
REFLECTION OF ISLAM TO TOURISM: HALAL TOURISM - İSLAM’IN TURİZM’E YANSIMASI: HELAL TURİZM

Savaş YILDIZ [1] , Zafer YILDIZ [2]

57 278

Müslümanların artan nüfusunun yanı sıra Müslüman ülkelerin refah seviyesindeki olumlu gelişmelere bağlı olarak turizm amaçlı seyahat eden dini hassasiyete sahip Müslüman turist sayısı da artış göstermiştir. Yaşanan bu gelişmeler “helal” anlayışındaki öneminin artmasına yol açmıştır. “Helal” anlayışı ile ilgili artan farkındalık neticesinde birçok Müslüman ve Müslüman olmayan ülkeler Müslüman turistleri ülkelerine çekerek helal turizm pazarından paylarını arttırma çabası içine girmişlerdir. Geniş kapsamlı literatür taramasına dayanan bu çalışmada İslam dininde seyahatin yeri ile ilgili çeşitli Kur’an ayetlerinin ve hadislerin yanı sıra helal turizm yaklaşımı ile ilgili temel kavramlar ele alınmış ve dünyada helal turizmin ekonomik boyutu ve Türkiye’nin konumu incelenmiştir.

Due to the increasing population of Muslims as well as the positive developments in the welfare of the Muslim countries, the number of Muslim tourists with religious sensitivity who travel for tourism has also increased. These developments have led to an increase in the understanding the concept of "halal". As a result of the growing awareness of “halal” understanding, many Muslim and non-Muslim countries have been made effort to increase their share of the halal tourism market by attracting Muslim tourists to their countries. In this study, based on extensive literature review, as well as the various verses of the Koran and hadiths about the place of travel in Islam and the basic concepts related to halal tourism approach and the economic aspects of halal tourism in the world and Turkey's position was examined.

 • Akbaba, A. ve Çavuşoğlu, F. (2017). Türkiye'deki Helal Otel Sertifikasyonu İle İlgili Genel Bir Değerlendirme. Erişim: 2 Eylül 2018, https://www.researchgate.net/publication/325264784.
 • Akpınar, A. (2017). Helâl Turizme Katkı Açısından Kur’ân Aydınlığında Seyahat. (ss. 2-17). 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi. 07-09 Nisan 2017. Alanya, Türkiye.
 • Arpacı, Ö. ve Batman, O. (2015). Helâl Konseptli Otel İşletmelerinin Yüksek Ve Düşük Sezonda Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakati Ve Müşteri Değeri Üzerine Etkisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12(3), 73-86.
 • Batman, O. (2017). Sorularla Helâl Turizm / Helâl Turizm Nedir Veya Ne Değildir?. (ss.30-33). 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi. 07-09 Nisan 2017. Alanya, Türkiye.
 • Battour, M. and İsmail, M. N. (2015). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. Tourism Management Perspectives, 19(Part B), 150-154.
 • Battour, M., Ismail, M. N., Battor, M., & Awais, M. (2017). Islamic tourism: An empirical examination of travel motivation and satisfaction in Malaysia. Current Issues in Tourism, 20(1), 50-67.
 • Kozak, N., Akoğlan, M. ve Kozak, M. (1997). Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar, (3. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • MÜSİAD. (Mayıs 2017). Türkiye Turizmi İçin Stratejik Bir Vizyon: Helal Turizm. Erişim: 05 Eylül 2018, http://iibf.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/271/files/helal-turizm-raporu-08102017.pdf,
 • Baysal, D. (2017). Türkiye’de Helal Turizm. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 36(36): 89-103.
 • COMCEC. (2016). Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides in the OIC Member Countries, Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation. Erişim: 10 Eylül 2018, http://www.mod.gov.tr/Lists/RecentPublications/Attachments/100/Muslim%20Friendly%20Tourism%20in%20the%20OIC%20Member%20Countries.pdf.
 • Cook, R. A., Hsu, C. H., and Marqua, J. J. (2014). Tourism: The business of hospitality and travel. (5th Ed.). USA: Pearson education.
 • Crescentrating. (2015). MasterCard - CrescentRating Global Muslim Travel Index – 2015. Erişim: 30 Ağustos 2018, https://skift.com/wp-content/uploads/2015/03/MasterCard-Muslim-Index.pdf.
 • Crescentrating. (2016). MasterCard - CrescentRating Global Muslim Travel Index -2016. Erişim: 30 Ağustos 2018, https://www.crescentrating.com/reports/mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-index-gmti-2016.html.
 • Crescentrating. (2017). MasterCard - CrescentRating Global Muslim Travel Index -2017. Erişim: 30 Ağustos 2018https://www.crescentrating.com/reports/mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-index-gmti-2017.html.
 • Crescentrating. (2018), MasterCard - CrescentRating Global Muslim Travel Index -2018. Erişim: 30 Ağustos 2018, https://www.crescentrating.com/reports/mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-index-gmti-2018.html, 30.08.2018.
 • Çetin, G. ve Dinçer M. T. (2016). Muslim friendly tourism (MFT): A discussion. Journal of Tourismology, 2(1), 65-67.
 • Dinarstandard and ThomsonReuterç (2016). State of The Global Islamic Economy 2016/17. Erişim 18 Haziran 2018. https://ceif.iba.edu.pk/pdf/ThomsonReuters-stateoftheGlobalIslamicEconomyReport201617.pdf.
 • Geetanjalı, R. C. (2014). Halal Tourism; A New Goldmine For Tourism. International Journal Of Business Management &Research (IJBMR), 4(6), 45-62.
 • Goeldner, C. R., & Ritchie, J. B. (2009). Tourism: Principles, practices, philosophies. (11th Ed.) New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Hacıoğlu, N. ve Göral. R. (2017). Türkiye’nin Helâl Turizm Pazarındaki Yeri: Akdeniz Destinasyonlarıyla Karşılaştırmalı Bir Analiz. (ss.119-134). 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi. 07-09 Nisan 2017. Alanya, Türkiye.
 • Henderson, J. C. (2009). Islamic Tourism Reviewed. Tourism Recreation Research, 34(2), 207-211.
 • Jafari, J., & Scott, N. (2014). Muslim world and its tourisms. Annals of Tourism Research, 44, 1-19.
 • Mohsin, A., Ramli, N. and Alkhulayfi, A., B. (2016). Halal Tourism: Emerging Opportunities. Tourism Management Perspectives, 19 (2016), 137-143.
 • Ocampo, R. (31 July 2014). Philippines expands offerings to Muslim travellers. Erişim: 4 Haziran 2018, https://www.ttgasia.com/2014/07/31/philippines-expands-offerings-to-muslim-travellers/.
 • Rudguard, O. (1 March 2017). Islam will be largest religion in the world by 2070, says report. The Telegraph. Erişim: 4 Haziran 2018, https://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/01/islam-will-largest-religion-world-2070-says-report/.
 • Şahiner, A. vd., (2017). Helal Endüstrisine Global Yaklaşım. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(41), 462-468.
 • Tekin, Ö. A. (2014). İslami Turizm: Dünyadaki ve Türkiye'deki Genel Durum Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29): 750-766.
 • Tekin, A. Ö. (2015). İslami Turizm Konseptinde Hizmet Veren Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 2046-2058.
 • The National. (9 July 2014). Japan woos Muslim travellers ahead of 2020 Olympic games. Erişim: 4 Haziran 2018, https://www.thenational.ae/world/japan-woos-muslim-travellers-ahead-of-2020-olympic-games-1.261206.
 • Tresnam, O. et al., (2016). Halal Town As Innovatıon For Tourism. (pp. 14-17). The IRES International Conference, Seoul, South Korea, 30th-31st December
 • TUİK, (2017). Girişi Yapan Yabancı ve vatandaşlar. Erişim: 21 Haziran 2018, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Derleme Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-6630-2023
Author: Savaş YILDIZ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Zafer YILDIZ
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @review { makusobed425343, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {770 - 781}, doi = {10.20875/makusobed.425343}, title = {İSLAM’IN TURİZM’E YANSIMASI: HELAL TURİZM - REFLECTION OF ISLAM TO TOURISM: HALAL TOURISM}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Savaş and YILDIZ, Zafer} }
APA YILDIZ, S , YILDIZ, Z . (2018). İSLAM’IN TURİZM’E YANSIMASI: HELAL TURİZM - REFLECTION OF ISLAM TO TOURISM: HALAL TOURISM. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (26), 770-781. DOI: 10.20875/makusobed.425343
MLA YILDIZ, S , YILDIZ, Z . "İSLAM’IN TURİZM’E YANSIMASI: HELAL TURİZM - REFLECTION OF ISLAM TO TOURISM: HALAL TOURISM". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 770-781 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/40501/425343>
Chicago YILDIZ, S , YILDIZ, Z . "İSLAM’IN TURİZM’E YANSIMASI: HELAL TURİZM - REFLECTION OF ISLAM TO TOURISM: HALAL TOURISM". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 770-781
RIS TY - JOUR T1 - İSLAM’IN TURİZM’E YANSIMASI: HELAL TURİZM - REFLECTION OF ISLAM TO TOURISM: HALAL TOURISM AU - Savaş YILDIZ , Zafer YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.425343 DO - 10.20875/makusobed.425343 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 770 EP - 781 VL - 10 IS - 26 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.425343 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.425343 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute İSLAM’IN TURİZM’E YANSIMASI: HELAL TURİZM - REFLECTION OF ISLAM TO TOURISM: HALAL TOURISM %A Savaş YILDIZ , Zafer YILDIZ %T İSLAM’IN TURİZM’E YANSIMASI: HELAL TURİZM - REFLECTION OF ISLAM TO TOURISM: HALAL TOURISM %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 26 %R doi: 10.20875/makusobed.425343 %U 10.20875/makusobed.425343
ISNAD YILDIZ, Savaş , YILDIZ, Zafer . "İSLAM’IN TURİZM’E YANSIMASI: HELAL TURİZM - REFLECTION OF ISLAM TO TOURISM: HALAL TOURISM". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 26 (December 2019): 770-781. https://doi.org/10.20875/makusobed.425343
AMA YILDIZ S , YILDIZ Z . İSLAM’IN TURİZM’E YANSIMASI: HELAL TURİZM - REFLECTION OF ISLAM TO TOURISM: HALAL TOURISM. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 770-781.
Vancouver YILDIZ S , YILDIZ Z . İSLAM’IN TURİZM’E YANSIMASI: HELAL TURİZM - REFLECTION OF ISLAM TO TOURISM: HALAL TOURISM. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 781-770.