Year 2018, Volume 10, Issue 26, Pages 811 - 831 2018-12-30

TÜRK HAVAALANI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ANALİZİ - INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF TURKISH AIRPORT INDUSTRY
INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF TURKISH AIRPORT INDUSTRY - TÜRK HAVAALANI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ANALİZİ

Temel Caner Ustaömer [1] , Ferhan Şengür [2]

42 263

Havaalanları, hava taşımacılığı sisteminin temel taşlarından biridir. Türkiye’nin coğrafi konum açısından Asya, Avrupa ve Orta Doğu arasında geçiş noktası konumunda olması, son yıllarda imzalanan ikili havacılık anlaşmaları ve uygulanan liberal politikalar sayesinde havaalanı yolcu trafiği önemli ölçüde artmıştır. Havaalanı sektörünün uluslararası rekabetçilik düzeyini belirlemek sektörün geleceğini öngörmek ve Türkiye ekonomisi açısından son derece önemlidir. Bu araştırmada Michael Porter’ın Elmas Modeli’nden faydalanılarak Türkiye’deki havaalanı sektörünün uluslararası rekabetçilik düzeyi ortaya konulmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de havaalanı sektörü için uygulanabilecek rekabetçi stratejiler ve politika önerileri getirilmektedir. Araştırmada nicel veri toplama araçlarından bir tanesi olan anket yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Türk havaalanı sektörünün uluslararası rekabetçilik gücünü etkileyen faktörlerin ortalamaları şu şekildedir: Girdi koşulları faktörü (3,37), talebi etkileyen faktörler (3,53), sektördeki firmaların yapısı ve stratejileri (3,14), ilgili ve destekleyici kuruluşlar (3,41) ve devlet (2,85).

Airports play a vital role for air transport system. Due to the geographical location of Turkey as a transit point between Asia, Europe and the Middle East, bilateral aviation agreements signed in recent years and liberal aviation policies, air passenger traffic at the airports has increased significantly. Determining the level of international competitiveness of the airport sector is extremely important in terms of forecasting the future of the industry and in terms of the Turkish economy. In this study, the international competitiveness level of the airport sector in Turkey is analyzed utilizing Michael Porter’s Diamond Model. Moreover, competitive strategies and policy proposals are introduced for airport sector in Turkey. The survey method, which is one of the quantitative data collection tools, is used. According to the results of the analysis of the applied surveys, the averages of the factors affecting the international competitiveness of the Turkish airport sector are as follows: Factor conditions (3,37), demand conditions (3,53), firm strategy, structure and rivalry (3,14), related and supporting industries (3,41) and government (2,85). 

 • ACI (2017), “ACI Media Releases”, http://www.aci.aero/News/Releases/Most-Recent/2017/09/18/Animal-spirits-unleashed--Aviation-grows-in-spite-of-the-looming-backdrop-of-protectionism-and-policy-uncertainty (20.07.2018)
 • Aghdaie,S., Seidi,M. ve Riasi,A. (2012), “Identifying the Barriers to Iran’s Saffron Export By Using Porter’s Diamond Model”, International Journal of Marketing Studies, 4(5), s.129-138
 • Bulu, M., Erarslan, H., ve Kaya, H. (2006), “Türk Elektronik Sektörünün Rekabetçilik Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9
 • Bulu, M. ve Erarslan, H.(2008), “Bolu İli Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi”, Seyahat ve Otel İsletmeciliği Dergisi, 1
 • Bulu, M., Erarslan, H. ve Barça, M.(2007), “Türk Gıda Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 9(1), s.311-335
 • Curran, J. (2000), “Competition in UK Higher Education: Competitive Advantage in the Research Assessment Exercise and Porter’s Diamond Model”, Higher Education Quarterly, 54, s.386-410.
 • DHMI (2017), “İstatistikler”, http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx (11.10.2017)
 • Erarslan, H., İpçioğlu, I, Hasit, G. ve Erşahan, B.(2008), “Bilecik Bölgesi Mermer Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi: Sektörel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), s.193-217
 • Erarslan, H., Karataş, A. ve Kaya, H.(2007), “Türk Plastik Sektörünün Rekabetçilik Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, s.203-219
 • Frasineanu,L.(2008), “The Porters Theory Of Competitive Advantage”, Economic Sciences Series, 7(36), s.3495-3498.
 • Gümüş, A. ve Hızıroğlu, M.(2015), “Measuring And Explaining Turkey’s Competitiveness In Services Using Balassa Index And Diamond Model”, Journal of Business Research Turk, 7(2), s.195-213
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F.(2014), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Felsefe-yöntem-analiz, Seçkin: Ankara
 • Graham, A. (2014), Managing airports: an international perspective, Routledge: Londra
 • Liu,D. ve Hsu,H. (2009), “An International Comparison of Emprical Generalized Double Diamond Model Approaches to Taiwan and Korea”, Competitiveness Review: An International Business Journal, 19(3), s. 160-174
 • Luigi,D.(2007), “Development Of The Firm’s International Competitiveness”, Studies in Business and Economics, 2(2), s.8-15
 • Moon,H., Rugman,A. ve Verbeke,A. (1998). “A Generalized Double Diamond Approach to the Global Competitiveness of Korea and Singapore”, International Business Review, 7(2), s.135-150
 • Öz, Ö . (1999), The Competitive Advantage Of Nations: The Case Of Turkey, Ashgate
 • Porter, M.(1990), The Competitive Advantage Of Nations, Harvard Business Review
 • Riasi, A. (2015), “Competitive Advantages of Shadow Banking Industry: An Analysis Using Porter Diamond Model”, Business Management and Strategy, 6(2), s.15-27
 • Rodrigues, G. ve Khan, R. (2015), “Competitiveness of Clothing Industry Based on Porter’s Diamond Model: SAFTA Countries”, Proceedings of Academics World International Conference, United States, s.18-23
 • Rugman,A. ve D’Cruz,J. (1993), “The ‘’Double Diamond’’ Model of International Competitiveness: The Canadian Experience”, Management International Review, 33, s.17-39.
 • Selli, F., Erarslan, H., Chowdhury, D. ve Sukumar, A.(2010), “International Competitiveness: Analysis Of Turkish Animal Husbandry: An Emprical Study In GAP Region”, Enterprise Risk Management, 1(1), s.100-114
 • Tabachnick, B. ve Fidell, L.(2013). Using Multivariate Statistics, Pearson, Boston TAV (2015), “TAV Havaalanı Holdingi 2014 Yıllık Raporu”, http://www.tavyatirimciiliskileri.com/tr-TR/Lists/Annual%20Reports/Attachments/10/TAV_FRAT_NIHAI.pdf (20.07.2018)
 • Torlak, G., Şevkli, M. ve Zaim, S. (2011), “Analyzing Business Competition By Using Fuzzy TOPSIS Method: An Example Of Turkish Domestic Airline Industry”, Expert Systems with Applications, 38, s.3396-3406
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2018), Temel İstatistikler, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (25.07.2018)
 • Yazgan, A. ve Yiğit, S.(2013), “Türk Sivil Havacılık Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi”, The Journal of Social and Economic Research, 25, s.421-445
 • Yıldız, S. ve Alp, S.(2014), “Bir Kümelenme Örneği Olarak Kars Kaşar Peyniri Endüstri Kümesi”, H.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(1), s.249-272
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Temel Caner Ustaömer (Primary Author)
Institution: Anadolu Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Ferhan Şengür
Institution: Anadolu Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { makusobed461537, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {811 - 831}, doi = {10.20875/makusobed.461537}, title = {TÜRK HAVAALANI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ANALİZİ - INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF TURKISH AIRPORT INDUSTRY}, key = {cite}, author = {Ustaömer, Temel Caner and Şengür, Ferhan} }
APA Ustaömer, T , Şengür, F . (2018). TÜRK HAVAALANI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ANALİZİ - INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF TURKISH AIRPORT INDUSTRY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (26), 811-831. DOI: 10.20875/makusobed.461537
MLA Ustaömer, T , Şengür, F . "TÜRK HAVAALANI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ANALİZİ - INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF TURKISH AIRPORT INDUSTRY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 811-831 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/40501/461537>
Chicago Ustaömer, T , Şengür, F . "TÜRK HAVAALANI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ANALİZİ - INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF TURKISH AIRPORT INDUSTRY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 811-831
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK HAVAALANI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ANALİZİ - INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF TURKISH AIRPORT INDUSTRY AU - Temel Caner Ustaömer , Ferhan Şengür Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.461537 DO - 10.20875/makusobed.461537 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 811 EP - 831 VL - 10 IS - 26 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.461537 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.461537 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute TÜRK HAVAALANI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ANALİZİ - INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF TURKISH AIRPORT INDUSTRY %A Temel Caner Ustaömer , Ferhan Şengür %T TÜRK HAVAALANI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ANALİZİ - INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF TURKISH AIRPORT INDUSTRY %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 26 %R doi: 10.20875/makusobed.461537 %U 10.20875/makusobed.461537
ISNAD Ustaömer, Temel Caner , Şengür, Ferhan . "TÜRK HAVAALANI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ANALİZİ - INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF TURKISH AIRPORT INDUSTRY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 26 (December 2019): 811-831. https://doi.org/10.20875/makusobed.461537
AMA Ustaömer T , Şengür F . TÜRK HAVAALANI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ANALİZİ - INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF TURKISH AIRPORT INDUSTRY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 811-831.
Vancouver Ustaömer T , Şengür F . TÜRK HAVAALANI SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ANALİZİ - INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF TURKISH AIRPORT INDUSTRY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 831-811.