Year 2018, Volume 10, Issue 26, Pages 933 - 943 2018-12-30

MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KONTROL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON CONTROL PROBLEMS AND SUGESTIONS OF SOLUTION CAUSED BY USING COMPUTER ON ACCOUNTING
A RESEARCH ON CONTROL PROBLEMS AND SUGESTIONS OF SOLUTION CAUSED BY USING COMPUTER ON ACCOUNTING - MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KONTROL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Arzu Meriç [1] , Recep GÜNEŞ [2]

20 96

Araştırmada, işletmelerin muhasebe birimlerinde bilgisayar kullanımının, bilgisayar kullanıcıları açısından hile veya hata yapılmasına fırsat oluşturması sebebiyle muhasebe kontrol ortamları değerlendirilerek, riskler belirlenmiş ve uygun kontrol eylemleri oluşturmak için öneriler sunulmuştur. Bu bağlamda; araştırma, hedef kitle olarak seçilen Kayseri ve Malatya illerinde faaliyette bulunan işletmelerde çalışan Serbest Muhasebesi ve Mali Müşavir ile bu işletmelerin muhasebe birimlerinde çalışan muhasebe elemanlarından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 66 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; yetkisiz kişilerin bilgisayarlara erişim imkânının olması, çalışanların yazılım ve donanım bilgisi yetersizliği, bilgisayarların kullanıcı avantajı doğrultusunda manipüle edilebilirliği, işletim sisteminin emniyet altına alınmamış olması, kullanılan yazılımların muhakeme gücünün olmaması, görevlerin ayrılığı ilkesine uyulmaması, bilgisayar ortamındaki verilerin kolaylıkla çalınabilmesi, değiştirilebilmesi ve kaybolabilmesi gibi sorunlar tespit edilerek katılımcıların görüşleri de değerlendirilerek çözüm önerileri oluşturulmuştur.

In this research, because of opportunities for fraud by using computers in department of accounting, risks are identified and suggestions are created for suitable control actions by evaluating accounting control environment.

In this regard prepared surveys were applied on 66 people whom are in the target group of dependent certified public accountants and members of profession in accounting departments in Kayseri and Malatya and whom are determined by using simple random sampling. 

According to the results of the study, problems such as unauthorized people’s access to computers, the employee’s being lack of software and hardware knowledge, computers being manipulated in accordance with user’s advantage, operating systems of computers not being in secure, computers lacks judgment, duties being concentrated within the computer, information being changed without physical traces, information being stolen and loosen is easy were identified. Suggestions of solution for these problems determined created by the way of evaluating participants’ opinions.

 • Aksoy, T. (2006). Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: Analitik Bir İnceleme, Mali Çözüm, İSMMO Yayın, Sayı: 72.
 • Bozkurt, N. (2011). İşletmelerin Kara Deliği Hile Çalışan Hileleri (2. Basım), İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Cook, J. W. ve Winkle G. M. (1980). Auditing: Philosophy and Tecninigue, (2. Ed.), Boston: Houghton Miftlin Company.
 • Çatıkkaş, Ö. (2005). Bankalarda İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonunun Etkililiği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Çıtak, N. (2009). Hileli Finansal Raporlamada Yaratıcı Muhasebe, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Gelinas, U. J. ve Sutton S. G. (2002). Accounting Information Systems (Fifth Edition), South- Western College Pub.
 • Hodgets, R. M. (1999). Yönetim Teori, Süreç ve Uygulama (2. Baskı), (Canan Çetin, Esin Can Mutlu, Çev.), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Moeller, R. R. (2007). “COSO Enterprise Risk Management”, John Wiley & Sonsinc, New Jersey.
 • Ramadhan, S., Joshi P. L.ve Hameed S. A. (2003). “Accountant’s Perceptions Of Internal Control Problems Associated With The Use Of Computerized Accounting
 • Systems: Evidence From Bahrain”, The Rewiew Of Business Information Systems, Volume: 7, Number:1.
 • Romney, M. B. ve Steinbart P. J. (2003). Accounting Information Systems (Ninth Edition), Prentice Hall, New Jersey.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6077-0301
Author: Arzu Meriç (Primary Author)
Institution: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, PINARBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8007-8697
Author: Recep GÜNEŞ
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { makusobed485156, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {933 - 943}, doi = {10.20875/makusobed.485156}, title = {MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KONTROL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON CONTROL PROBLEMS AND SUGESTIONS OF SOLUTION CAUSED BY USING COMPUTER ON ACCOUNTING}, key = {cite}, author = {Meriç, Arzu and GÜNEŞ, Recep} }
APA Meriç, A , GÜNEŞ, R . (2018). MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KONTROL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON CONTROL PROBLEMS AND SUGESTIONS OF SOLUTION CAUSED BY USING COMPUTER ON ACCOUNTING. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (26), 933-943. DOI: 10.20875/makusobed.485156
MLA Meriç, A , GÜNEŞ, R . "MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KONTROL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON CONTROL PROBLEMS AND SUGESTIONS OF SOLUTION CAUSED BY USING COMPUTER ON ACCOUNTING". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 933-943 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/40501/485156>
Chicago Meriç, A , GÜNEŞ, R . "MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KONTROL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON CONTROL PROBLEMS AND SUGESTIONS OF SOLUTION CAUSED BY USING COMPUTER ON ACCOUNTING". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 933-943
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KONTROL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON CONTROL PROBLEMS AND SUGESTIONS OF SOLUTION CAUSED BY USING COMPUTER ON ACCOUNTING AU - Arzu Meriç , Recep GÜNEŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.485156 DO - 10.20875/makusobed.485156 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 933 EP - 943 VL - 10 IS - 26 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.485156 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.485156 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KONTROL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON CONTROL PROBLEMS AND SUGESTIONS OF SOLUTION CAUSED BY USING COMPUTER ON ACCOUNTING %A Arzu Meriç , Recep GÜNEŞ %T MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KONTROL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON CONTROL PROBLEMS AND SUGESTIONS OF SOLUTION CAUSED BY USING COMPUTER ON ACCOUNTING %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 26 %R doi: 10.20875/makusobed.485156 %U 10.20875/makusobed.485156
ISNAD Meriç, Arzu , GÜNEŞ, Recep . "MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KONTROL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON CONTROL PROBLEMS AND SUGESTIONS OF SOLUTION CAUSED BY USING COMPUTER ON ACCOUNTING". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 26 (December 2019): 933-943. https://doi.org/10.20875/makusobed.485156
AMA Meriç A , GÜNEŞ R . MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KONTROL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON CONTROL PROBLEMS AND SUGESTIONS OF SOLUTION CAUSED BY USING COMPUTER ON ACCOUNTING. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 933-943.
Vancouver Meriç A , GÜNEŞ R . MUHASEBEDE BİLGİSAYAR KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KONTROL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON CONTROL PROBLEMS AND SUGESTIONS OF SOLUTION CAUSED BY USING COMPUTER ON ACCOUNTING. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 943-933.