Yazarlar İçin Bilgilendirme

Dergimize gönderilmiş olan çalışmalar geliş sırasına göre hakemlere gönderilmektedir. Hakemler dergipark sisteminden çekilmekte ve konu ile ilgili çalışmaları olan hocalarımıza değerlendirebilmeleri için yönlendirilmektedir. Bu süreç hakemlerimizin geri dönüşüne bağlı olarak 1 hafta ile 52 hafta arasında değişiklik gösterebilmektedir. Hakemlerden geri dönüşler olumlu olduktan sonra Yayın Kurulu tarafından yayınına karar verilen makaleler için dergipark sisteminde Süreç Kısmı "incelemede" olarak görülmektedir. "İncelemede" İfadesi çalışmanın hakem incelemesinde olduğunu göstermektedir.

Hakem değerlendirmesinde olan araştırmalara ilişkin ham veriler hakemler tarafından talep edildiğinde yazarlar tarafından sunulmalıdır.

Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; doküman, resim, anket vb. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar için etik kurullardan ya da komisyonlardan alınması, bunların makale içeriğinde belirtilmesi ya da ek olarak sunulması hususu yazarlara açıklanmalıdır.