Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 13 - 27 2018-09-30

Kamu Üniversitelerinde İç Kontrol ve Kalite Uygulamaları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği
Internal Audit and Quality Practices in Public Universities: A Case Study of Mehmet Akif Ersoy University

Adnan Kalkan [1] , Mehmet Tepeli [2]

56 266

Üniversiteler bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme, yayın ve danışmanlık yapmak üzere kurulan yükseköğretim kurumlarıdır. Üniversitelerde denetim faaliyetlerinin gerçekleşmesi ile kalite uygulamalarının yerleşmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmek amacıyla 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Yükseköğretim Kurulundan bağımsız olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulmuştur. Bu yönetmeliğe dayanılarak “Yükseköğretim Kalite Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları” belirlenmiştir. Bu mevzuat çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kalite Güvence çalışmalarını 2016 yılından itibaren başlatmış ve o günden bugüne kadar kurum iç değerlendirme raporlarını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve Tarım ve Hayvancılık Alanında İhtisaslaşma Programı ile bütünleşik olarak yürütülen Kalite Güvence Sistemi uygulamaları irdelenmeye çalışılmıştır.

Universities are institutions of higher education established to carry out high-level education-training, scientific research & development, publication and counseling, with scientific autonomy and public legal entity.  The Higher Education Quality Board has been established independently from the Higher Education Council within the scope of the Higher Education Quality Assurance Regulation, which was enacted by publishing the Official Gazette dated July 23, 2015 and numbered 29423 with the aim of realizing audit activities at universities and carrying out studies for the settlement and dissemination of quality applications. Based on this regulation, “Working Procedures and Principles of Higher Education Quality Board” has been determined. Within the framework of this legislation, Mehmet Akif Ersoy University has started Quality Assurance studies since 2016 and has created internal evaluation reports so far. The purpose of this paper was to examine the applications of the Quality Assurance System, which is carried out in Mehmet Akif Ersoy University integrated with the Regional Development Focused Mission Discrimination and Specialization Program in Agriculture and Livestock Field.

 • Arslan, A. (2012). Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama-Performans Programı-Faaliyet Raporlaması-İç Kontrol Sistemi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 128-129.
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, RG Tarihi: 31.12.2005, RG Sayısı: 26040,http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9813&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C4%B0%C3%A7%20Kontrol%20ve%20%C3%96n%20Mali%20Kontrole%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Usul%20ve%20Esaslar, (26.03.2018).
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, RG Tarihi: 26.12.2007, RG Sayısı: 26738, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/12/20071226-21.htm, (26.03.2018).
 • Kamu İç Kontrol Rehberi, T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Ver: 1., http://www.bumko.gov.tr/TR,5559/kamu-ic-kontrol-rehberi-yayimlanmistir.html, (26.03.2018).
 • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi, http://kontrol.bumko.gov.tr/TR,2260/kamu-ic-kontrol-standartlarina-uyum-eylem-plani-rehberi.html, (26.03.2018).
 • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, 2. Sürüm, DPT, 2006, RG Tarihi: 26.05.2006, www.sp.gov.tr.
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yayımlandığı R.G Tarihi: 18.02.2006, RG No: 26084, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20069972&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0, (26.03.2018).
 • 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, RG: 21.11.1983, RG No: 18228, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=4.5.124&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=4&Tertip=5&No=124, (26.03.2018).
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, RG Tarihi: 06.11.1981, RG Sayı: 17506, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2547, (26.03.2018).
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, RG Tarihi: 24.12.2003, RG Sayısı: 25326,http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch&Tur=1&Tertip=5&No=5018, (26.03.2018).
 • Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi, 2016, http://sgdb.gazi.edu.tr/posts/view/title/universiteler-icin-stratejik-planlama-rehberi-yayinlanmistir-184579, (26.03.2018).
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, RG Tarihi: 23.07.2015, RG Sayı: 29423, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150723-3.htm, (26.03.2018).
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi, 11.05.2016, http://kalite.sdu.edu.tr/dosya-detay/82-yuksekogretim-kalite-kurulu-kurumsal-dis-degerlendirme-yonergesi.html, (26.03.2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Adnan Kalkan (Primary Author)
Institution: Mehmet Akif Ersoy University Turkey
Country: Turkey


Author: Mehmet Tepeli
Institution: Mehmet Akif Ersoy University Turkey
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2018

Bibtex @review { makuubd409638, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD)}, issn = {}, eissn = {2602-425X}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {13 - 27}, doi = {10.31200/makuubd.409638}, title = {Kamu Üniversitelerinde İç Kontrol ve Kalite Uygulamaları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Kalkan, Adnan and Tepeli, Mehmet} }
APA Kalkan, A , Tepeli, M . (2018). Kamu Üniversitelerinde İç Kontrol ve Kalite Uygulamaları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD), 2 (2), 13-27. DOI: 10.31200/makuubd.409638
MLA Kalkan, A , Tepeli, M . "Kamu Üniversitelerinde İç Kontrol ve Kalite Uygulamaları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD) 2 (2018): 13-27 <http://dergipark.org.tr/makuubd/issue/39509/409638>
Chicago Kalkan, A , Tepeli, M . "Kamu Üniversitelerinde İç Kontrol ve Kalite Uygulamaları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD) 2 (2018): 13-27
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Üniversitelerinde İç Kontrol ve Kalite Uygulamaları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği AU - Adnan Kalkan , Mehmet Tepeli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31200/makuubd.409638 DO - 10.31200/makuubd.409638 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD) JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 27 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-425X M3 - doi: 10.31200/makuubd.409638 UR - https://doi.org/10.31200/makuubd.409638 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University Kamu Üniversitelerinde İç Kontrol ve Kalite Uygulamaları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği %A Adnan Kalkan , Mehmet Tepeli %T Kamu Üniversitelerinde İç Kontrol ve Kalite Uygulamaları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD) %P -2602-425X %V 2 %N 2 %R doi: 10.31200/makuubd.409638 %U 10.31200/makuubd.409638
ISNAD Kalkan, Adnan , Tepeli, Mehmet . "Kamu Üniversitelerinde İç Kontrol ve Kalite Uygulamaları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD) 2 / 2 (September 2018): 13-27. https://doi.org/10.31200/makuubd.409638
AMA Kalkan A , Tepeli M . Kamu Üniversitelerinde İç Kontrol ve Kalite Uygulamaları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. MAKÜUBD. 2018; 2(2): 13-27.
Vancouver Kalkan A , Tepeli M . Kamu Üniversitelerinde İç Kontrol ve Kalite Uygulamaları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD). 2018; 2(2): 27-13.