Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 62 - 77 2018-12-26

Wood and architectural education: Istanbul case
Ahşap ve mimarlık eğitimi: İstanbul örneği

Gül Yücel [1]

103 585

The study is carried out to examine the place of wooden material in architectural education at undergraduate level. The architectural vocational education is the bases for integration of wood with design and conservation. Istanbul is as the center of wooden architecture heritage and architecture education. Research is restricted with universities, located in Istanbul, including undergraduate level architectural education. In the independent course research on wooden; course category, semester, credit, course duration, application, theoretical and laboratory knowledge and course content are examined. In the content of the course investigation; the structural properties of wood, wooden building materials, usage areas of wood in the structure, wooden architectural heritage, carrier system, standards and regulations are taken into consideration. In the curriculum of the architecture, wood related courses are elective and theoretical courses. The content of courses is focused on wooden building material and the main source as trees. The study results show that information of wood and wood related issues are needed to be more involved in architectural education.

Çalışma ahşabın mimarlık lisans eğitimindeki yerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ahşabın tasarım ve koruma ile bütünleştirilmesinde mimarlık meslek eğitimi temel oluşturmaktadır. İstanbul, ahşap mimarlık mirası ve mimarlık eğitiminde okul ve kontenjan açısından merkez konumdadır. Araştırma İstanbul’da bulunan üniversitelerin mimarlık bölümleri lisans düzeyi sınırlılığında gerçekleştirilmiştir. Ahşapla ilgili bağımsız ders araştırmasında; ders kategorisi, bulunduğu yarıyıl, kredisi, ders süresi, uygulama, teorik ve laboratuar bilgisi ve ders içeriği incelenmiştir. Ders içeriğinde yapı malzemesi ahşap ve ana maddesi ağaçların yapısal özellikleri, ahşabın yapıda kullanım alanları, ahşap mimari miras, taşıyıcı sistem, standart ve yönetmelikler dikkate alınmıştır. Mimarlık müfredatında ahşap, seçmeli grupta ve teorik ders olarak yer bulmaktadır. Ahşap konulu ders içerikleri ahşabın ve ana kaynağı ağacın özelliklerine odaklıdır. Yapılan araştırma sonuçları, mimarlık eğitiminde ahşap ve ahşap yapıların daha fazla yer almasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

 • Aalto University. (2018). The Department of architecture at Aalto university, wood program. Aalto university, http://woodprogram.fi/introduction/
 • Acton Ostry Architects. (2018). Brock commons tallwood house. acton ostry architects: https://www.actonostry.ca
 • Akça, C., Akarca, H., Erdoğmuş, E., & Demirel, A. (2018), Yapı ahşabı ve ahşap yapı sektörü (2013-2014). Ulusal Ahşap Birliği UAB: http://www.ahsap.org
 • ARKİV. (2018). Afet bölgeleri için taşınabilir okul yapıları, 1999. Arkiv: http://www.arkiv.com.tr
 • Bern University of Applied Science. (2018), Bachelor of science in wood engineering. Bern university of applied science, https://www.ahb.bfh.ch
 • Doğuş Üniversitesi. (2018), Ders programı, sanat ve tasarım fakültesi, mimarlık bölümü, https://www.dogus.edu.tr
 • Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi. (2018), Ders planı, mimarlık ve tasarım fakültesi, mimarlık bölümü, http://www.fsm.edu.tr
 • Eldem, H., S. (1933), Amca Hüseyin Paşa yalısı. Arkitekt 1933(12), 377-381.
 • Haliç Üniversitesi. (2018), Ders planı, mimarlık fakültesi. mimarlık bölümü, https://obs.halic.edu.tr
 • ICOMOS (2017), Principles for the conservation of wooden built heritage. Retrieved from ICOMOS international council on monuments and sites, https://www.icomos.org
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2018), İstanbul Yangınları. İstanbul itfaiyesi, http://itfaiye.ibb.gov.tr
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi. (2018), Ders planı. mühendislik ve mimarlık fakültesi. mimarlık bölümü, http://gbs.gelisim.edu.tr
 • İstanbul Kültür Üniversitesi. (2018), Program ders planı. mimarlık fakültesi. mimarlık bölümü, https://legacy.iku.edu.tr
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. (2018), Ders planı ve AKTS kredileri. mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi. mimarlık bölümü: https://www.izu.edu.tr
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi. (2018), Müfredat raporu, mimarlık ve tasarım fakültesi: https://www.ticaret.edu.tr
 • İTÜ. (2018), Ders Planı, mimarlık fakültesi, mimarlık bölümü: http://www.sis.itu.edu.tr
 • Kuban, D. (1973). Türkiye’de ve özellikle istanbul’da ahşap konut mimarisi ve korunması ile ilgili sorunlar. Mimarlık Dergisi 1973(6), 15-16.
 • MEB. (2018), Meslekî ve teknik eğitim genel müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı: http://mtegm.meb.gov.tr
 • Medipol Üniversitesi. (2018), Mimarlık programı. güzel sanatlar tasarım ve mimarlık fakültesi - mimarlık programı: https://mebis.medipol.edu.tr
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi . (2018), Ders planı, mimarlık fakültesi, mimarlık bölümü, http://www.msgsu.edu.tr
 • Oran Mimarlık. (2018), Marmara taşınabilir ahşap deprem okulları - marmara 1999. Oran Mimarlık: http://www.oranmimarlik.com.tr
 • Ordu Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2018), Ordu çivisiz camii. Ordu kültür ve turizm müdürlüğü: http://www.ordukulturturizm.gov.tr
 • ÖSYM. (2018). 2018 Yükseköğretim programları ve kontenjanlar kılavuzu. öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi: http://www.osym.gov.tr
 • Pervititch, J. (2000), Sigorta haritalarında İstanbul. İstanbul: Axa-Oyak, Tarih vakfı yurt yayınları.
 • Rosenheim University of Applied Sciences. (2018), Technology studies, rosenheim university of applied sciences, https://www.th-rosenheim.de
 • Sumitomo Forestry. (2018), Changing cities into forests: creating environmentally-friendly and timber-utilizing cities, sumitomo forestry Co., Ltd, http://sfc.jp
 • Tamer, C. (1947), Kanlıca'daki Amcazade Hüseyin Paşa yalısı ve yapılan onarım, Arkitekt, 1947(11-12), 248-251.
 • TUM. (2018), Professorship of architectural design and timber construction. Technical university of Munich, department of architecture, https://www.ar.tum.de
 • Türkiye Kültür Portalı. (2018), Beyşehir Eşrefoğlu câmii ve külliyesi, Konya, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Türkiye Kültür Portalı: https://www.kulturportali.gov.tr
 • UAB, (2014) Ulusal Ahşap Birliği, http://www.ahsap.org/
 • URL1 https://makovecz.hu/makoveczimre/epuletek/1995-piliscsaba-stefaneum/
 • URL2 https://www.archdaily.com/199442/gc-prostho-museum-research-center-kengo-kuma-associates
 • URL3 http://www.shigerubanarchitects.com/works/2017_fujisan/index.html
 • URL4 http://www.nsmh.com/proje_detay.asp?lang=tr&ID=55
 • URL5 http://www.nasreddingroup.com/cpanel/galeri.php?proid=1
 • URL6 http://www.burostatik.com/mobile/eng/catalhoyuk-korugan-yapisi.asp?id=109&id2=22
 • Waugh Thistleton Architects . (2018), Murray grove the original timber tower. waugh thistleton architects, http://waughthistleton.com
 • Yıldız Teknik Üniversitesi. (2018), Dersler. mimarlık fakültesi. mimarlık bölümü. mimarlık bölümü, http://www.bologna.yildiz.edu.tr
 • YÖK. (2018). Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi, yükseköğretim istatistikleri, yükseköğretim kurulu, https://istatistik.yok.gov.tr/
Primary Language tr
Subjects Materials Science, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3722-6479
Author: Gül Yücel (Primary Author)
Institution: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 26, 2018

APA Yücel, G . (2018). Ahşap ve mimarlık eğitimi: İstanbul örneği. Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 62-77. DOI: 10.33725/mamad.487431