Önemli duyuru 1

Dergimiz ulusal hakemli dergidir. Ana sayfada görülen alan indekslerinde taranmaktadır.