Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 332 - 347 2018-12-30

Suç Korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği
Fear of Crime, Immigration and Syrian Asylum Seekers: Şanliurfa Case

Mithat Arman KARASU [1]

84 209

Günümüz kentlerinde suç korkusu önemli bir sorun olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Artan yasa dışı göç hareketleri, yaygınlaşan ekonomik ve sosyal sorunlar bu korkunun göçmenlere yönetilmesine neden olmaktadır. Göçmenlere yönelik suç korkusunun Şanlıurfa özelinde incelendiği makalede, bir saha çalışması yer almaktadır. Suriyelilerin kentte ne ölçüde güvensizlik hissine neden oldukları, Suriyelilere karşı duyulan suç korkusunun boyutları, bu korkunun nedenleri ile duyulan bu korkunun kişisel özellikler bakımından nasıl ayrıştığı çalışmanın cevap aradığı sorular arasındadır.

Yapılan saha çalışmasından elde edilen sonuçlar pek de iç acıcı değildir. Suriyeli sığınmacılar ile yerli halk arasındaki mesafe giderek açılmaktadır. İşsizlik, ücretlerde düşüş, ahlaki bozulma, artan suç oranları, kentteki kalabalık ve gürültü, başıboş gezen gençler vb. birçok konuda Suriyeli sığınmacılar suçlanmaktadır. Suriyelilerle birlikte Şanlıurfa’nın artık daha az güvenli bir kent olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Suç korkusunun Şanlıurfa’da yaygınlık kazanmasının temelinde sığınmacıların farklı davranış biçimleri, artan sosyal ve ekonomik sorunlar ile iletişim eksikliği yatmaktadır.

Fear of crime in Today’s cities  retains its place in agenda  as an important issue. Increasing illegal immigration, spreading economic and social problems cause the management of this fear to migrants.  In the article which examines the fear of crime against immigrants in Sanliurfa, there is a field study. The extent to which the Syrians have a feeling of insecurity in the city, the dimensions of fear of crime against Syrians , how this fear is differentiated in terms of personal traits with reasons of this fear is among the questions that the study sought answers.

The results gathered from the survey are not pleasant at all. The gap between Syrian refugees and the local people is widening gradually. Unemployment, decline in wages, moral deterioration, increased crime rates, crowded and noise in the city, straying youngsters etc. Syrian refugees have been charged in many issues, It is follow thar  Şanlıurfa is a less secure city now with Syrian refugees.   The main reason for the spread of the fear of crime in Şanlıurfa is the different behavioral patterns of asylum seekers, the increasing social and economic problems and the lack of communication.

 • ATASOY, Ahmet ve DEMİR, Hasan (2015), “Suriyeli Sığınmacıların Kırıkhan'a (Hatay) Etkileri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.8(38), ss.457-470.
 • BAŞ, Türker (2003), Anket, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • BELL, Brian ve MACHIN, Stephen (2013), “Immigration and Crime: Evidence for the UK and Other Countries”, Migration Observatory Briefing, COMPAS, University of Oxford, UK. http://migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2016/04/Briefing-Immigration_and_Crime.pdf (Erişim Tarihi: 03.09.2018).
 • BERRY, John W. (1997), “Immigration, Acculturation and Adaption”, Applied Psychology: An International Review, S.46(1), ss.5-68.
 • BERRY, John W. (2005), “Acculturation: Living Successfully in Two Cultures”, International Journal of Intercultural Relations, S.29, ss.697-712.
 • BITTON, Mally ve SOEN, Dan (2016), “Community Cohesion, Sense of Threat and Fear of Crime: The Refugee Problem as Perceived by Israeli Resident”, Journal of Ethnicity in Criminal Justice, S.14(4), ss.290-306.
 • CANATAN, Kadir ve CANSUN, Şebnem (2015), “Göç Politikalarının Değersel Temelleri Hollanda ve Fransa’da Büyük Siyasal Partilerin Göç Politikaları Üzerine Bir Çözümleme”, Disiplinlerarası Göç Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayını, İstanbul, ss.409-421.
 • CHACON, Jennifer (2009), Managing Migration Through Crime, California University Press, California (USA).
 • DAĞLIOĞLU, Emre Can (2014), “Türkiye'nin Görmezden Gelinen Mülteci Sorunu”, Güncel Hukuk Dergisi, S.12, ss.9.
 • DAMMERT, Lucia ve MALONE, Mary (2003), “Fear of Crime or Fear of Life? Public Insecurities in Chile”, Bulletin of Latin American Research, S.22(1), ss.79-101.
 • DEMİR, Oğuzhan (2015), Göç Politikaları, Toplumsal Kaygılar ve Suriyeli Mülteciler, Global Politika ve Strateji Yayını, Ankara.
 • DOLU, Osman (2015), Suç Teorileri, Global Politika ve Strateji Yayını, Ankara.
 • ENGBERSEN, Godfried, LEUN, Joanne ve BOOM, Jan De (2003), “The Fragmentation of Migration and Crime in the Netherland”, Crime and Justice, S.35(1), ss.17-56.
 • FERRARO, F. Kenneth (1995), The Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk, SUNY Publisher, New York (USA).
 • FRANKLİN, Travis, FRANKLİN, Cortney ve FEARN, Noelle (2008), “A Multilevel Analysis of the Vulnerability, Disorder, and Social Integration Models of Fear of Crime”, Soc Just Res, S.21, ss.204-227.
 • GAROFALO, James (1981), “The Fear of Crime: Causes and Consequence”, The Journal of Criminal Law & Criminology, S.72(2), ss.839-860.
 • GATES, Lauren ve ROHE, William (1987), “Fear and Reactions to Crime”, Urban Affairs Quarterly, S.22(3), ss.425-453.
 • ILGAR, Zeki ve ILGAR, Semra (2015), “Göç ve Göçmenliğin Psikolojik Yansımaları Vatansız Vatandaş Olmak”, Disiplinlerarası Göç Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayını, İstanbul, ss.159-179.
 • KARASU, Mithat Arman (2016), “Şanlıurfa'da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, S.21(3), ss.995-1014.
 • KARATAŞ, Mustafa (2015), “Türk Yazılı Basınında Suriyeli Sığınmacılar İle Halk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Göç Araştırmaları Dergisi, S.1(2), ss.112-151.
 • KERN, Soeren (2017), Germany: Migrant Crime Spiked in 2016, Gatestone Institute International Policy Council, https://www.gatestoneinstitute.org/10304/germany-migrants-crime (Erişim tarihi: 03.09.2018).
 • KOYUNCU, Ahmet (2014), Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler, Çizgi Yayınları, Konya.
 • KUSMER, Kenneth (1997), “Ghettos Real and Imagined: A Historical Comment on Loıc Wacquant Three Pernicious Premises in the Study of the American Ghetto”, International Journal of Urban and Regional Research, S.21(2), ss.56-78.
 • LIU, Eric ve POLSON, Edward (2016), “The Colors of Fear: A Multilevel Analysis of Fear of Crime across Houston Area Neighborhoods”, Journal of Ethnicity in Criminal Justice, S.14(4), ss.307-326.
 • MANDACI, Nazif ve ÖZERİM, Gökay (2013), “Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, S.10(39), ss.105-130.
 • MARIANI, Fabio (2010), Migration and Crime, Preliminary Draft, ss.1-22. http://conference.iza.org/conference_files/LeIlli2010/mariani_f2907.pdf (Erişim tarihi: 03.09.2018).
 • MARTINEZ, Daniel, EWİNG, Walter ve RUMBOAT, Ruben (2015), The Criminalization of Immigration in the United States, Amerikan Göç Konseyi, USA.
 • MARTINEZ, Ramiro ve MATTHEW, Lee (2000), On Immigration and Crime, the Nature of Crıme: Contınuıty and Change, ABD Adalet Bakanlığı, USA.
 • MELOSSI, Dario (2016), “‘In a Peaceful Life’ Migration and the Crime of Modernity in Europe/Italy”, Punishment & Society, S.5(4), ss.371–397.
 • MEMİŞ, Hasan (2015), “İç Savaş Nedeniyle Kilis'te Yaşayan Suriyelilerin Oluşturduğu Sosyo-Ekonomik Algılar Üzerine Bir Araştırma”, E-SOSDER, S.14(52), ss.100-114.
 • MILES, Thomas J. ve COX, Adam B. (2014), “Does Immigration Enforcement Reduce Crime? Evidence from “Secure Communities”, Journal of Law & Economics, S.57, ss.937-973.
 • ÖZTOPRAK, Yağmur, LUX, Karl Micheal, GÜRSESLİ, Selen, İPEK, Zekiye, SEZGİN, Bahar Gökçe, GÖLOĞLU, Can ve BAĞ, Burak (2012), “Çocukların Sokakta Oyun Oynamalarına İzin Verilmemesi-Ebeveynin Suç Korkusu İlişkisi”, E-Araştırma, http://tip.baskent.edu.tr/kw/upload/600/dosyalar/cg/sempozyum/ogrsmpzsnm13/13.S20.pdf (Erişim tarihi: 09.11.2016).
 • PANDIR, Müzeyyen ve EFE, İbrahim (2015), “Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi,” Marmara İletişim Dergisi, S.24, ss.1-26.
 • ROCCATO, Michele, RUSSO, Silvia ve VİENO, Alessio (2011), “Perceived Community Disorder Moderates the Relation between Victimization and Fear of Crime”, Journal of Community Psychology, S.39(7), ss.884-888.
 • SİPAHİ, Esra Banu (2016), Suç Korkusu, Çizgi Yayınları, Konya.
 • SKOGAN, Wesley G. (1986), Fear of Crime and Neighborhood Change, Şikago Üniversitesi Yayını, USA.
 • SKOGAN, Wesley G. ve MAXFILD, Michael (1981), Coping with Crime Individual and Neighborhood Reactions, Sage Publications, Beverly Hills.
 • SLATTERY, Martin (2003), Sosyolojide Temel Fikirler (Çev. Ümit Tatlıcan), Sentez Yayınları, İstanbul.
 • VISSER, Mark, SCHOLTE, Marjin ve SCHEEPERS, Peer (2013), “Fear of Crime and Feelings of Unsafety İn European Countries: Marco and Micro Explanations in Cross-National Perspective”, The Sociological Quarterly, S.54, ss.278-301.
 • WARR, Mark (2000), “Fear of Crime in the United States: Avenues for Research and Policy”, Criminal Justice, S.4, ss.441-489.
 • YAZICI, Tülay (2016), “Yeni Medyanın Nefret Dili: Suriyeli Mültecilerle İlgili Ekşi Sözlük Örneği”, Global Media Journal, S.7(13), ss.115-136.
 • YÜCEBAŞ, Mesut (2015), “Gaziantep Yerel Basınında Suriyeli İmgesi”, Birikim Dergisi, S.311, ss.38-48.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3477-5843
Author: Mithat Arman KARASU (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { mana460287, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {Mehmet MECEK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {332 - 347}, doi = {}, title = {Suç Korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği}, key = {cite}, author = {KARASU, Mithat Arman} }
APA KARASU, M . (2018). Suç Korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1 (3), 332-347. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mana/issue/42538/460287
MLA KARASU, M . "Suç Korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (2018): 332-347 <http://dergipark.org.tr/mana/issue/42538/460287>
Chicago KARASU, M . "Suç Korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (2018): 332-347
RIS TY - JOUR T1 - Suç Korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği AU - Mithat Arman KARASU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 332 EP - 347 VL - 1 IS - 3 SN - 2636-8048- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Management Academy Suç Korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği %A Mithat Arman KARASU %T Suç Korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği %D 2018 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD KARASU, Mithat Arman . "Suç Korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 / 3 (December 2019): 332-347.
AMA KARASU M . Suç Korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği. Yönetim Akademisi. 2018; 1(3): 332-347.
Vancouver KARASU M . Suç Korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2018; 1(3): 347-332.