International Journal of Management Academy
Cover Image
ISSN 2636-8048 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Mehmet MECEK | http://dergipark.gov.tr/mana

4.555

29.924

INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY accepts the theoretical and practical scientific/original   articles on "management", especially on public administration and business administration. It is aimed to contribute to the literature and practice by establishing a multidisciplinary workspace with the journal. The publication language of the journal is Turkish and English. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY is published three times a year (April - August - December). All the processes from the application process to the publication process are carried out through the DergiPark system.The writers don't charge a fee for publication of their works. There is also no payment for authors and referees. ISSN Number: 2636-8048

International Journal of Management Academy

ISSN 2636-8048 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Mehmet MECEK | http://dergipark.gov.tr/mana
Cover Image

4.555

29.924

INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY accepts the theoretical and practical scientific/original   articles on "management", especially on public administration and business administration. It is aimed to contribute to the literature and practice by establishing a multidisciplinary workspace with the journal. The publication language of the journal is Turkish and English. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ACADEMY is published three times a year (April - August - December). All the processes from the application process to the publication process are carried out through the DergiPark system.The writers don't charge a fee for publication of their works. There is also no payment for authors and referees. ISSN Number: 2636-8048

Volume 2 - Issue 1 - May 2019
 1. Türkiye’de Reformcu Yöneticilerin Kamu Yönetimi Reformlarının Dizaynı, İçeriği ve Stili Üzerindeki Etkileri
  Pages 1 - 18
  Soner ÜNAL, Hamza ATEŞ
 2. Akıllı Kent Bileşeni Olarak “Akıllı Vatandaş” Bağlamında Bir Test Sahası Olarak Üniversite Kampüsleri
  Pages 19 - 28
  Oğuzhan GÜRSOY, UĞUR ÖMÜRGÖNÜLŞEN
 3. 6360 Sayılı Düzenlemeyle Oluşan Büyükşehir Modelinde Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği
  Pages 29 - 40
  Yakup BULUT, Demet DÖNMEZ
 4. Merkezi Yönetim Cari Transfer Harcamalarının Mali Büyüklüğünün Değerlendirilmesi
  Pages 41 - 50
  Özhan ÇETİNKAYA, Mehmet Fatih ASLANTAŞ
 5. Cyber Security of Critical Infrastructures in Smart Cities
  Pages 51 - 63
  Volkan GÖÇOĞLU
 6. Kentsel Dönüşümün Nüfusun Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri: Ankara Yenimahalle Örneği
  Pages 64 - 89
  Mesut DOĞAN, Hakan BOSTAN
 7. Akıllı Kentleri Anlamak: Konya ve Barcelona Üzerinden Bir Değerlendirme
  Pages 90 - 110
  Erhan ÖRSELLİ, Selçuk DİNÇER
 8. Kamu Yönetiminin Değişimi ve Azerbaycan Yerel Yönetimler Sistemi Üzerindeki Etkisi
  Pages 111 - 133
  Murteza HASANOĞLU
 9. Çağdaş Yaklaşımlar Çerçevesinde Kamuda İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütlenmesi
  Pages 134 - 141
  Recep REHİMLİ, Elnur ALİYEV
 10. Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi
  Pages 142 - 157
  Şerife AYGÜN KOZA, Ceyda ŞATAF
 11. Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği
  Pages 158 - 191
  Ozan YETKİN
 12. İstanbul Esenyurt'taki Suriyelilere İlişkin Medya Analizi
  Pages 192 - 211
  Gülsün SARIOĞLU
 13. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Türk Gümrük İdarelerinde Değişim: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Değerlendirmesi
  Pages 212 - 227
  Didem ÖZÇELİK
 14. Teknoloji ve Kent Yaşamında Dönüşüm: Akıllı Kentler
  Pages 228 - 241
  Erhan ÖRSELLİ, Can AKBAY
 15. ABD Müdahalesi Sonrasında Afganistan’da İdarenin Yerel Örgütlenmesi: Türkiye Örnekleminde Bir Değerlendirme
  Pages 242 - 258
  Tahera YAREE