Marife Turkish Journal of Religious Studies
Cover Image
e-ISSN 2630-5550 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Abdülkadir OKUMUŞLAR | http://www.marife.org
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dini araştırmalar alanında hakemli bir dergidir.
 • Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.
 • Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 15 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için ise 15 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir
 • Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların bilimsel makale ve araştırma notlarını içerir.
 • Gönderilen tüm makaleler hakem, editörler ve yayın kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
 • Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık, öz (en az 150 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), geniş özet (en az 750 kelime) ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN VERİ TABANI'nda taranmaktadır.

Marife Turkish Journal of Religious Studies

e-ISSN 2630-5550 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Abdülkadir OKUMUŞLAR | http://www.marife.org
Cover Image

19.237

143.089
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dini araştırmalar alanında hakemli bir dergidir.
 • Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.
 • Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 15 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için ise 15 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir
 • Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların bilimsel makale ve araştırma notlarını içerir.
 • Gönderilen tüm makaleler hakem, editörler ve yayın kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
 • Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık, öz (en az 150 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), geniş özet (en az 750 kelime) ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN VERİ TABANI'nda taranmaktadır.
Volume 18 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Necis Şeylerin Faydalanılabilirlik Bağlamında Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi
  Pages 329 - 352
  Hüseyin Baysa
 2. Yaratılış ile İlgili Ayetlerin Yorumunda Kelami Paradigmanın Etkisi (Kâdî Abdülcebbâr Özelinde)
  Pages 353 - 368
  Süleyman Narol
 3. Hille’de Bir Bedevî Emîri: Dübeys b. Sadaka
  Pages 339 - 386
  Nadir Karakuş
 4. Garîbu’l-Hadîs İlmi Bağlamında Ebû Ali El-Kâlî’nin El-Bâri’ Adlı Eserinin Değerlendirilmesi
  Pages 387 - 400
  Bayram Kanarya
 5. Buhârî’nin Kitâbü’l-Îmân’ı Üzerine Hanefî Bakış Açısı -Bedrüddîn el-Aynî Örneği-
  Pages 401 - 337
  Fatih Mehmet Yılmaz
 6. Kadına Şiddeti Meşrûlaştırdığına Delil Olarak Kullanılan Bazı Âyet ve Hadislerin Değerlendirilmesi
  Pages 439 - 467
  İbrahim Kutluay
 7. DKAB Öğretmenlerine Göre Suriyeli Çocukların Devlet Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar (Nitel Bir Araştırma)
  Pages 469 - 499
  Muhammed Esat Altıntaş
 8. İslam Borçlar Hukukunda Akitlere Etkisi Bakımından Takyîdî Şartlar
  Pages 501 - 526
  Mahmut Samar
 9. Ayetler Bağlamında Âlemin Yaratılışındaki Denge
  Pages 527 - 548
  Ayşe Betül Oruç
 10. İslam Hukukunda Belge Tanziminde Kimlik Tespit Aracı Olarak Hilye: Dış Görünüş Tasvirleri
  Pages 549 - 569
  Şenol Saylan
 11. İslam Kozmoloji Öğretisinde Allah - Tabiat ve İnsan İlişkisi Bağlamında Doğa ve Doğanın Korunması
  Pages 571 - 587
  Ahmet Erkol
 12. Medeniyet Tasavvurunun Unsurları ve Dinamikleri (Kur’ân Verileri Işığında Bir İnceleme)
  Pages 589 - 604
  Ahmet Küçük
 13. Müslim’in Ehl-i Bid’at Râvilerden Rivayet İle İlgili Durumu
  Pages 605 - 629
  Mustafa Taş
 14. Bankaların Memur, İşçi ve Emeklilere Verdiği Maaş Promosyonlarının Fıkhî Durumu
  Pages 631 - 648
  Memet Zeki Uyanık
 15. İleriki Bir Tarihte Döviz Satışıyla İlgili Yapılan Anlaşma İçin Bedel Alınması” Konulu Makalenin Tercüme ve Değerlendirilmesi
  Pages 665 - 685
  Ali Kutty Musliyar, Muhammed Çuçak, Arif Atalay
 16. Yahudi İbadetleri Namaz: Çeşitleri, Vakitleri, Duaları ve Kılınış Şekilleri
  Pages 649 - 664
  Sabâh Nâci Eş-Şeyhalî, Mustafa Ölmez
 17. Selim Türcan, Neshin Problematik Tarihi
  Pages 687 - 692
  Enes Temel
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Marife Bilimsel Birikim 1303-0671 2001-2011