Year 2016, Volume 44, Issue 44, Pages 91 - 110 2016-10-30

Öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ve ingilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi: Afyonkarahisar ili örneği

Gürbüz Ocak [1] , Emine Akkaş Baysal [2]

661 650

Bu çalışmanın amacı, Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri ile İngilizce özyeterlik inançları arasındaki ilişkiyi ve dil öğrenme stratejilerine göre özyeterlik inançlarında anlamlı bir fark olup olmadığını incelemektir. Araştırmaya Afyonkarahisar il merkezinde Anadolu Liselerinde öğrenim gören 9. sınıf öğrencilerinden küme örnekleme yöntemiyle belirlenen 242 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin dil öğrenme stratejilerini belirlemek için Oxford (1990) tarafından geliştirilen, Cesur ve Fer (2007) tarafından Türkçe ‘ye uyarlanan “Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri” ile Hancı Yanar ve Bümen (2012) tarafından geliştirilen “İngilizce İle İlgili Özyeterlik İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma karşılaştırma türü ilişkisel tarama özelliklerine sahip nicel bir araştırmadır. Dil öğrenme stratejilerine ait güvenirlik değeri .94 ve özyeterliğe ilişkin güvenirlik değeri de .94 olarak hesaplanmıştır. Bulgularını değerlendirmek için t testi, ANOVA ve Pearson Correlation istatistik testleri kullanılmıştır. Bulgularına göre öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ve İngilizce okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri özyeterlik inançları arasında anlamlı bir fark vardır. Ayrıca öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ile İngilizce dersi özyeterlik inancı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki (r=. 823) olduğu görülmüştür. 

Dil öğrenme stratejileri, İngilizce dersi özyeterlik inancı
  • Cheung, Y. H. (2008). Teacher Efficacy: A Comparative Study of Hong Kong and Shanghai Primary Inservice Teachers. Australian Educational Researcher, 35(4), 110-123.
  • Demirel, M. (2009). The Validity And Reliability Study Of Turkih Version Of Strategy Inventory For Language Learners. World Applied Sciences Journal, 7(6), 708-714.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Gürbüz Ocak

Author: Emine Akkaş Baysal

Bibtex @ { maruaebd286488, journal = {Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara University}, year = {2016}, volume = {44}, pages = {91 - 110}, doi = {10.15285/maruaebd.286488}, title = {Öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ve ingilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi: Afyonkarahisar ili örneği}, key = {cite}, author = {Ocak, Gürbüz and Akkaş Baysal, Emine} }
APA Ocak, G , Akkaş Baysal, E . (2016). Öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ve ingilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi: Afyonkarahisar ili örneği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 44 (44), 91-110. DOI: 10.15285/maruaebd.286488
MLA Ocak, G , Akkaş Baysal, E . "Öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ve ingilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi: Afyonkarahisar ili örneği". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 44 (2016): 91-110 <http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/27193/286488>
Chicago Ocak, G , Akkaş Baysal, E . "Öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ve ingilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi: Afyonkarahisar ili örneği". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 44 (2016): 91-110
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ve ingilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi: Afyonkarahisar ili örneği AU - Gürbüz Ocak , Emine Akkaş Baysal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.15285/maruaebd.286488 DO - 10.15285/maruaebd.286488 T2 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 110 VL - 44 IS - 44 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - doi: 10.15285/maruaebd.286488 UR - https://doi.org/10.15285/maruaebd.286488 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences Öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ve ingilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi: Afyonkarahisar ili örneği %A Gürbüz Ocak , Emine Akkaş Baysal %T Öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ve ingilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi: Afyonkarahisar ili örneği %D 2016 %J Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 44 %N 44 %R doi: 10.15285/maruaebd.286488 %U 10.15285/maruaebd.286488
ISNAD Ocak, Gürbüz , Akkaş Baysal, Emine . "Öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ve ingilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi: Afyonkarahisar ili örneği". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 44 / 44 (October 2016): 91-110. https://doi.org/10.15285/maruaebd.286488