Year 2018, Volume 47, Issue 47, Pages 51 - 67 2018-01-01

Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programının Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İncelenmesi

Şakire OCAK KARABAY [1] , Tuğçe Burcu ARDA TUNÇDEMİR [2]

254 419

Bu makalenin amacı okul öncesi dönemde yaygın olarak kullanılan bilimsel açıdan pek çok defa etkililiği kanıtlanmış, temel önleyici müdahale programlarından biri olan Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi (ADSD) (The Preschool Promoting Alternative Thinking Strategies Curriculum - PATHS) Programı’ nın pilot uygulama süreci içindeki etkililiğini, uygulamada karşılaşılan güçlükleri, içeriğini, amaçlarını ve katkılarını öğretmenlerin bakış açısıyla tartışmaktır. Betimsel yöntemin kullanıldığı çalışmada odak grup görüşmesi ve anket teknikleri ile veriler toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Öğretmen Görüşme Formu”, “Öğretmen Memnuniyet Anketi” ve “ Öğretmen Bilgi Formu” kullanılmıştır. ADSD eğitimlerine katılmış ve program uygulamasını henüz tamamlamış olan 10 okul öncesi öğretmeni çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğretmenler, ADSD Programının içeriğini, amaçlarını ve etkililiğini değerlendirdiklerinde bu programın okul öncesi eğitim programını zenginleştiren bir niteliğe sahip olduğunu rapor etmişlerdir. Programın sadece mesleki yaşamlarına katkılar sağlamadığını aynı zamanda kişisel yaşantılarını da olumlu yönde etkilediği görüşünde hem fikir olmuşlardır. Eğitim sürecinde bu programa daha uzun süre yer vermeye yönelik bir isteklilik içinde olduklarını belirtmiştirler
 • Anlıak, Ş. (2004) Farklı Eğitim Yaklaşımları Uygulayan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Becerisi Programının Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir: Türkiye
 • Aos, S., Lieb, R., Mayfield, J., Miller, M., & Pennucci, A. (2004). Benefits and costs of the prevention and early intervention programs for youth. Washington State Institude for Public Policy. Olympia, WA. Retrieved Fabruary 02, 2011 from http://www.wsipp.wa.gov/pub.asp?docid=04-07-3901.
 • Barrera, M., & Castro, F. G. (2006). A Heuristic framework for the cultural adaptation of interventions. Clinical Psychology Science Practice, 13 (4), 311-316.
 • Beyazkürk, D. & Kesner, J. E. (2005). Teacher-child relationships in Turkish and United States schools: A cross-cultural study. International Education Journal, 6 (5), 547-554.
 • Blakeley, C. H., Mayer, J. P., Gottschalk, R. G., Schmitt, N., Davidson, W. S., Roitman,. D. B. et al. (1987). The fidelity-adaptation debate: Implications for the implementation of public sector social programs. American Journal of Community Psychology, 15, 253-268.
 • Castro, F. G., Barrera, M., & Martinez, C. (2004). The cultural adaptation of prevention interventions: Resolving tensions between fidelity and fit. Prevention Science, 5 (1), 41-45.
 • Catron, C. E., & Kendall, E. D. (1984). Staff evaluation that promotes growth and problem solving. Young Children, 39 (6), 61-66.
 • Coşkun, L. (2008). An Adaptation and Pilot Implementation of an Effective Intervention Program Targeting Externalizing Behaviors in Early Childhood. Yayımlanmış Doktora Tezi. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul: Türkiye.
 • Conduct Problems Prevention Research Group. (1999). Initial impact of the Fast Track prevention trial for conduct problems. II. Classroom effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 648-657.
 • Dinçer, Ç. (1995) Anaokuluna Devam Eden 5 Yaş Grubu Çocuklarına Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerinin Kazandırılmasında Eğitimin Etkisinin İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Programı Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Dinçer, Ç. ve Güneysu. S. (1997) Examining the effects of problem solving training on the acquisition of ınterpersonal problem solving skills by 5 years old children in Turkey, International Journal of Early Years Education. 5(1), 37-46.
 • Dane, A. V. A., & Schneider, B. H. B. (1998). Program integrity in primary and early secondary prevention: Are implementation effects out of control? Clinical Psychology Review, 18(1), 23-23-45.
 • Dereli, E. (2008) Çocuklar İçin Sosyal Beceri Eğitim Programının 6 Yas Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisi Yayımlanmış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı, Konya: Türkiye.
 • Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt, F., & Kurtyılmaz, Y. (2010). Proje ADYEP: Anasınıfı, ilköğretim birinci ve ikinci sınıflarında anti sosyal davranışları önlemeye yönelik bir erken müdahale programının etkililiği (206K165 nolu TÜBİTAK projesi).
 • Domitrovich, C. E., & Greenberg, M. T. (2000). The study of implementation: Current findings from effective programs for school aged children. Journal of Educational and Psychological Consultation, 11, 193-222.
 • Domitrovich, C. E., Greenberg, M. T., Kusche, C., & Cortes, R. (1999). Manual for the Preschool PATHS Curriculum. South Deerfield, MA: Channing-Bete Company.
 • Durlak, J. A., & DuPre, E. P. (2008). Implementation matters: A review of research on the influence of implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. American Journal of Community Psychology, 41, 327-350.
 • Durlak, J. A. (2010). The importance of doing well in whatecer you do: A commentary on the special section, “implementation research in early childhood education”. Early Childhood Research Quarterly, 25, 348-357.
 • Elias, M. J., & Tobias, S. E. (1996). Social problem solving interventıon in the schools. New York: The Guilford School Practitioner Series.
 • Ellliott, D. S., & Mihalic, S. (2004). Issues in dısseminating and replicating effective prevention programs. Prevention Science, 5 (1), 47-53.
 • Gager, P. J., Maurice J., & Elias M. J. (1997) . Implementing prevention programs in high-risk environments: Aplications of the resilience paradigm. American Journal of Orthopsychiatry, 67(3), 363-373.
 • Hill, L. G., Maucione, K., & Hood, B. K. (2007). A focused approach to assessing program fidelity. Prevention Science, 8, 25-34.
 • Honess, A., & Hunter, D. (2014). Teacher Perspectives on the Implementing of the PATHS Curriculum, Educational Psychology in Practice: Theory, Research and Practice in Educational Psychology, 30:1,51-62.
 • Honig, A. S., & Wittmer, D. S. (1996). Helping children became more prosocial: Ideas for classrooms, families, schools, and communities. Young Children, 51 (2), 62-70.
 • Inam, A., Tarig, P.N., & Zaman, S. (2014). Cultural Adaptation of Preschool PATHS Curriculum for Pakistani Children, International Journal of Psychology, 50(3), 232-239.
 • Jacops, M. Geralyn. (2001). Providing the scaffold:a model for early childhood/primary teacher preparation, Early Chilhhood Education Journal, 29(2) 125-130.
 • Kam, C. M., Greenberg, M. T., & Walls, C. (2003). Examining the role of implementation quality in school-based prevention using the PATHS Curriculum. Prevention Science, 4 (1), 55-63.
 • Kumpfer, K., Alvarado, R., Smith, P., & Bellamy, N. (2002). Cultural sensitivity and adaptation in family-based prevention interventions. Prevention Science, 3 (3 ), 241-246.
 • Mayer, G.R. (1995). Preventing antisocial behavior in the schools, Journal of Applied Behaviour Analysis, 28(4), 467-478.
 • Greenberg, M. T., Weissberg, R. P., Zins, J. E., Fredericks, L., Resnik., H., & Ellias, M. J. (2003). Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated social, emotional, and academic learning, American Psychologist, 58 (6/7), 466-474.
 • Ocak, S. (2010). The effects of child- teacher relationships on interpersonal problem solving skills of children. Infants & Young Children, 23 (4), 312-322.
 • O' Connell, M. E., Boat T., & Warner, K. E. (Eds.). (2009). Preventing mental, emotional, and behavioral disorders among young people: Progress and possibilities. Committee on the Prevention of Mental Disorders and Substance Abuse Among Children, Youth and Young Adults: Research Advances and Promising Interventions; Institute of Medicine; National Research Council.
 • O’Connor, C., Small, S. A. Ve Cooney S. M. (2007). Program fidelity and adaptation: Meeting local needs without compromising program effectiveness, What Works, Wısconsın – Research to Practice Series, 4. Madison, WI: University of Wisconsin-Madison/Extension.
 • Philipher, S. ve Nolte, K. (2008). Implementation science: promoting science – based approaches to prevention pregnancy. Prev Sci, 9, 166-177.
 • Shure, M. B. (2001). I can problem solve (An interpersonal cognitive problem-solving program) (ICPS) (2nd ed). Illinois: Research Press.
 • Spoth, R. L., Kavanagh, K., & Dishion, T. J. (2002). Family-centered preventive intervention science: Toward benefits to larger populations of children, youth, and families. In R. L. Spoth, K. Kavanagh & T. J. Dishion (Eds.), Universal family-centered prevention strategies: Current findings and critical issues for public health impact [Special issue]. Prevention Science, 3, 145-152.
 • U.S. Department of Health and Human Services. (2002). Finding the balance: Program fidelity and adatation in substance abuse prevention: A state of the art review.
 • Weisberg, R. P., Kumpfer, K. L., & Seligman, M. E. P. (2003). Prevention that Works for Children and Youth, American Psychologist,58(6/7), 425-432.
 • Weisberg, R. P., & Greenberg, M. T. (1998). Prevention science and colloborative action research: Combining the best from both perspectives. Journal of Mental Health, 7 (5), 479-492.
 • Weisz J. R., Hawley, K. M., Pilkonis, P.A., Woody, S. R., & Follette, W. C. (2000). Stressing the (other) three RS in the search for empirically supported treatments. Clinical Psychology: Science and Practice and the Public Interest, 17 (3), 243-258.
 • -
 • Vestal, M.A. (2001). How Teacher Training in Conflict Resolution and peace education influences relationships and interactions in Head Start Centers. 2001, Doctoral dissertation, Nova Southeastern University. Dissertation Abstracts International, AAT3003729.
 • Zins, J.E. ve Elias, M.E. (2006) Social and Emotional Learning, Bear, G.G ve Minke, K.M. (editörler). Children's Needs III Development, Prevention, And Intervention, National Association of School Psychologists. s.1-13.
 • Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (Eds.). (2004). Building academic success on social and emotional learning: What does the research say? New York: Teachers College Press.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Şakire OCAK KARABAY

Author: Tuğçe Burcu ARDA TUNÇDEMİR

Bibtex @research article { maruaebd2728, journal = {Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara University}, year = {2018}, volume = {47}, pages = {51 - 67}, doi = {10.15285/maruaebd.2728}, title = {Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programının Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İncelenmesi}, key = {cite}, author = {OCAK KARABAY, Şakire and ARDA TUNÇDEMİR, Tuğçe Burcu} }
APA OCAK KARABAY, Ş , ARDA TUNÇDEMİR, T . (2018). Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programının Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47 (47), 51-67. DOI: 10.15285/maruaebd.2728
MLA OCAK KARABAY, Ş , ARDA TUNÇDEMİR, T . "Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programının Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İncelenmesi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 47 (2018): 51-67 <http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/33200/2728>
Chicago OCAK KARABAY, Ş , ARDA TUNÇDEMİR, T . "Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programının Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İncelenmesi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 47 (2018): 51-67
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programının Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İncelenmesi AU - Şakire OCAK KARABAY , Tuğçe Burcu ARDA TUNÇDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15285/maruaebd.2728 DO - 10.15285/maruaebd.2728 T2 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 67 VL - 47 IS - 47 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - doi: 10.15285/maruaebd.2728 UR - https://doi.org/10.15285/maruaebd.2728 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programının Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İncelenmesi %A Şakire OCAK KARABAY , Tuğçe Burcu ARDA TUNÇDEMİR %T Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programının Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İncelenmesi %D 2018 %J Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 47 %N 47 %R doi: 10.15285/maruaebd.2728 %U 10.15285/maruaebd.2728
ISNAD OCAK KARABAY, Şakire , ARDA TUNÇDEMİR, Tuğçe Burcu . "Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programının Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İncelenmesi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 47 / 47 (January 2018): 51-67. https://doi.org/10.15285/maruaebd.2728