Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarımının Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri

Aydın KIZILASLAN [1] , Mustafa SÖZBİLİR [2]

133 258

Bu çalışmada ilköğretim 8. sınıf görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik öğretim tasarımı geliştirilerek öğrenci ve öğretmenlerle görüşmeler sonucu tasarım modelinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Öğretim tasarımının amacı ‘Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesindeki kavramları öğretimini sağlamaktır. Çalışma üç temel aşamadan oluşmaktadır. Çalışma üç temel aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada görme yetersizliğine olan öğrencilerin üniteye yönelik öğrenme ihtiyaçları ve temel fen kavramlarını öğrenme düzeyleri belirlenmiştir. İhtiyaç analizi örneklem grubu 5 öğrenciden oluşmaktadır. İkinci aşamada ise materyalleri ve etkinlikleri tasarlanmıştır. Daha sonra hazırlanan öğretim tasarımı modeli görme engelliler okulunda uygulanmıştır. Uygulama 4 hafta sürmüştür. Uygulama aşamasında örneklem grubu 6 öğrenciden oluşmaktadır. Son aşamada ise bu öğretim tasarımı modeli öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmeler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışmada Tasarım Tabanlı Araştırma kullanılarak öğretim tasarımı geliştirilmiştir. Öğretim tasarımı geliştirilirken ADDIE öğretim tasarım modelinden yararlanılmıştır. Çalışmanın başında ihtiyaç analizinde ve çalışmanın sonunda uygulama aşamasında nitel araştırma yaklaşımının bir parçası olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre tasarım modeli öğrencilerin öğrenmelerine olumlu katkıda bulunmuştur. Ayrıca tasarım modelinin etkinlik temelli olması öğretmeni derslerde motive ettiği tespit edilmiştir.

Görme yetersizliği olan öğrenciler, Öğretim tasarımı, ADDIE, Fen eğitimi, Maddenin halleri ve ısı
 • AAAS (1990). Project 2061: Science for All Americans. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science (AAAS). http://www.project2061.org/publications/sfaa/default.htm
 • Annable, G., Goggin, G., Stienstra, D. (2007). Accessibility, disability, and inclusion in information technologies: Introduction. Information Society, 23(3), 145–147.
 • Bannan-Ritland, B. (2003). The role of design in research: The integrative learning design framework. Educational Researcher, 32(1), 21-24
 • Bülbül, M. S., Garip, B., & Özdemir, Ö. F. (2015). Using A Force Concept Inventory Test with Visually Impaired and Blind Students. European Journal of Physics Education, 6(3). 20-31.
 • Cattaneo Z., Vecchi T. (2011). Blind vision: Neuroscience of visual impairment. Cambridge: MIT Press.
 • Collignon, O., Voss, P., Lassonde, M., & Lepore, F. (2009) Crossmodal plasticity for the spatial processing of sounds in visually deprived subjects. Experimental Brain Research, 192(3), 343-358. doi: 10.1007/s00221-008-1553-z.
 • Collins, A., Joseph, D., Bielaczyc, K. (2004). Design research: Theoretical and methodological issues. The Journal of the Learning Sciences, 13(1), 15-42.
 • Creswell, J.W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Dimopoulos, K., Koulaidi, V. (2003). Science and Technology Education for Citizenship: The Potential Role of the Press, Science Education, 87, 241-256
 • Ereş, F.(2005). Eğitimin Sosyal Faydaları: Türkiye-AB Karşılaştırması. Milli Eğitim Dergisi, 33(167). http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/167/index3-eres.htm adresinden alınmıştır.
 • Gilbert, J.K., Bulte, A.M., Pilot, A. (2011). Concept development and transfer in contextbased science education. International Journal of Science Education, 33(6), 817-837.
 • Harley, R. K., Lawrence, G. A., Sanford, L., & Burnett, R. (2000). Visual impairment in the schools. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publisher, Ltd
 • Hatlen, P.H., & Curry, S.A. (1987). In support of specialized programs for blind and visually impaired children: The impact of vision loss on learning. Journal of Visual Impairment and Blindness, 81(1), 7-13.
 • Lyndon, W.T., McGraw, M.L. (1973) Concept development for visually handicaapped children. New York American Foundation for the Blind
 • Manga, G., Çağlar, N., Çıkman, Z. (1990). The evaluation of senile cataract cases who applied to our clinic for cataract extraction. Eurasian Journal of Medicine 22, 159-165.
 • Mangold, S.S. (1982). A teacher’s guide to the special educational needs of blind and visually handicapped children. American Foundation for the Blind: New York, NY.
 • Stone, D.L., Colella, A. (1996). A Model of Factors Affecting the Treatment of Disabled Individuals in Organizations , Academy of Management Review, 21(2), 352-401.
 • Şimşek, A. (2011). Öğretim Tasarımı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tadic, V., Pring, L., Naomi, D. (2010). Attentional processes in young children with congenital visual impairment, British Journal of Developmental Psychology, 27(2), 311-330. DOI: 10.1348/026151008X310210
 • Tezcan, M. (1985) Eğitim sosyolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Wang, F., Hannafin, M.J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. Educational Technology Research and Development, 53(4), 5-23.
 • Welty, G. (2007). The design phase of the ADDIE model. Journal of GXP Compliance, 11(4), 37-38.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Aydın KIZILASLAN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Mustafa SÖZBİLİR
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2018

Bibtex @research article { maruaebd314751, journal = {Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara University}, year = {2018}, volume = {48}, pages = { - }, doi = {10.15285/maruaebd.314751}, title = {Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarımının Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {KIZILASLAN, Aydın and SÖZBİLİR, Mustafa} }
APA KIZILASLAN, A , SÖZBİLİR, M . (2018). Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarımının Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 48 (48), . DOI: 10.15285/maruaebd.314751
MLA KIZILASLAN, A , SÖZBİLİR, M . "Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarımının Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 48 (2018): <http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/37936/314751>
Chicago KIZILASLAN, A , SÖZBİLİR, M . "Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarımının Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 48 (2018):
RIS TY - JOUR T1 - Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarımının Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri AU - Aydın KIZILASLAN , Mustafa SÖZBİLİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15285/maruaebd.314751 DO - 10.15285/maruaebd.314751 T2 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 48 IS - 48 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - doi: 10.15285/maruaebd.314751 UR - https://doi.org/10.15285/maruaebd.314751 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarımının Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri %A Aydın KIZILASLAN , Mustafa SÖZBİLİR %T Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarımının Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri %D 2018 %J Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 48 %N 48 %R doi: 10.15285/maruaebd.314751 %U 10.15285/maruaebd.314751
ISNAD KIZILASLAN, Aydın , SÖZBİLİR, Mustafa . "Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarımının Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 48 / 48 (July 2018): -. https://doi.org/10.15285/maruaebd.314751
AMA KIZILASLAN A , SÖZBİLİR M . Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarımının Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 48(48): -.
Vancouver KIZILASLAN A , SÖZBİLİR M . Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarımının Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 48(48): -.