The Journal of Financial Researches and Studies
Cover Image
ISSN 1309-1123 | e-ISSN 2529-0029 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Marmara University |

83.851

324.367

Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu, yılda en az iki kez olmak üzere "Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi - FAÇD (Journal of Financial Researches and Studies - JFRS)" adlı uluslararası hakemli bir dergi yayımlamaktadır.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin amacı, özellikle finansal ekonomi, finans, uluslararası finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ve aktüerya gibi alanlarda ortak bir akademik zemin oluşturmayı, bunlar ve benzeri konularda genç akademisyenlere yayın yapma olanağı sunmaktır.

Dergimiz, TR-DİZİN, EBSCO-HOST, ULRICH Global Serials Directory ve ASOS Index tarafından taranmaktadır.

Dergimiz, başvuru ve hakem sürecini jfrs@marmara.edu.tr e-posta adresinden yürütmektedir.

The Journal of Financial Researches and Studies

ISSN 1309-1123 | e-ISSN 2529-0029 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Marmara University |
Cover Image

83.851

324.367

Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu, yılda en az iki kez olmak üzere "Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi - FAÇD (Journal of Financial Researches and Studies - JFRS)" adlı uluslararası hakemli bir dergi yayımlamaktadır.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin amacı, özellikle finansal ekonomi, finans, uluslararası finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ve aktüerya gibi alanlarda ortak bir akademik zemin oluşturmayı, bunlar ve benzeri konularda genç akademisyenlere yayın yapma olanağı sunmaktır.

Dergimiz, TR-DİZİN, EBSCO-HOST, ULRICH Global Serials Directory ve ASOS Index tarafından taranmaktadır.

Dergimiz, başvuru ve hakem sürecini jfrs@marmara.edu.tr e-posta adresinden yürütmektedir.

Volume 10 - Issue 19 - Jul 2018
 1. TÜRKİYE’DE 2001 EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASINDA REEL DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİNİN ÖDEMELER DENGESİNE ETKİLERİ
  Pages 197 - 230
  Umut AKDUĞAN, Seyhun DOĞAN
 2. EXECUTIVE COMPENSATION AND FIRM PERFORMANCE: EVIDENCE FROM AN EMERGING COUNTRY
  Pages 231 - 242
  Levent ÜNAL, Aslı AYBARS
 3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ MEVDUAT BANKALARININ KISA ve UZUN VADELİ FAİZ ORANI RİSKİ DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ: KANTİL REGRESYON (QUANTILE REGRESSION) YÖNTEMİNE DAYALI BİR ANALİZ
  Pages 243 - 261
  Önder BÜBERKÖKÜ
 4. İHRACAT KREDİ SİGORTASININ ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 262 - 276
  Arif DEMİRAL
 5. MEKÂNSAL YAPI İKTİSADİ BÜYÜMEYİ ETKİLER Mİ : OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 277 - 290
  Selahattin GÜRİŞ, Tuğçe ÇAĞLAYAN
 6. AN INVESTIGATION OF HERDING BEHAVIOR IN TURKISH MUTUAL FUND INDUSTRY
  Pages 291 - 302
  Pınar EVRİM MANDACI, Zeliha CAN ERGÜN, F. Dilvin TAŞKIN YEŞİLOVA
 7. TÜRKİYE VE İSVİÇRE GENEL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMLERİNİN KIYASLANMASI VE TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ
  Pages 303 - 329
  Candoğan ORLU, Ali KÖSE
 8. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARINDAKİ DEĞİŞEN FAKTÖRLERİN TRAFİK MUALLAK HASAR VE IBNR ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 330 - 341
  Hakan ÖZCAN
 9. MEVDUAT BANKALARINDA MÜLKİYET ESASINA GÖRE KARLILIK ANALİZİ: 2006-2016 ARASI DÖNEMDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
  Pages 342 - 357
  Taner TAŞ, Selim DURAMAZ
 10. YURT DIŞI TİCARİ ALACAK SİGORTASININ FİRMA İHRACATINA ETKİSİ: TÜRK EXİMBANK YURT DIŞI ALACAK SİGORTASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 384 - 403
  Mehmet YEŞİLYAPRAK
 11. FİNANSAL OKURYAZARLIK: İZMİR’DE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN BİR ÇALIŞMA
  Pages 400 - 419
  Hasan Ferit YÜCEYILMAZ, Banu ÖZGÜREL