Year 2018, Volume 10, Issue 19, Pages 400 - 419 2018-07-01

FİNANSAL OKURYAZARLIK: İZMİR’DE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN BİR ÇALIŞMA

Hasan Ferit YÜCEYILMAZ [1] , Banu ÖZGÜREL [2]

58 168

İzmir il merkezi ve çevresinde bulunan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kayıtlı 294 adet orta öğretim ve dengi okul arasından Tabakalı Basit Rastgele Örneklem Yöntemine göre belirlenmiş 30 adet okul ve bu okullarda öğrenim gören 5217 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Öğrencilere 27 soruluk bir anket uygulanmıştır. Ankette bazı sorularda 5’li ve 3’lü Likert ölçeği kullanılırken bazılarında ise uluslararası çalışmalar incelenerek hazırlanan finans sorularını doğru cevaplamaları beklenmiştir. Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 22’de analiz edilerek öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyesi ile finansal tutum ve davranışlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

 

Yapılan çalışmada; anne ve babanın eğitim düzeyi ile öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri arasında pozitif anlamda bir ilişki olduğu, anne ve babanın eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencinin finansal okuryazarlık düzeyinin arttığı, düşük gelir seviyesinde tasarruf bilincinin yükseldiği, öğrencilerin ödeme çeşitleri arasında önceliklendirmeyi büyük ölçüde doğru yapabildikleri sonucuna varılmıştır. Bunun yanında 9. ve 12. sınıf öğrenciler arasında finansal okuryazarlık açısından anlamlı farklılığın olduğu ve finansal okuryazarlık oranı ortalamasının %64 olduğu gibi sonuçlar elde edilmiştir.

Finansal okuryazarlık, finansal erişim, finansal tutum ve davranış
 • ALKAYA, Aylin ve YAĞLI, İbrahim (2015). “Finansal Okuryazarlık - Finansal Bilgi, Davranış Ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 8 Sayı 40, ss.585.
 • ATKINSON, Adele ve MESSY,Flore (2012). “Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study”, OECD Publishing, No.15, ss.3. http://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en
 • BEHRMAN, Jere R., MITCHELL Olivia S., SOO Cindy ve BRAVO David (2010). “Financial Literacy, Schooling, and Wealth Accumulation” Nber Working Paper No 16452 , ss.1.
 • BRAUNSTEIN, Sandra ve WELCH, Carolyn. (2002). “Financial Literacy: An Overview of Practice, Research, and Policy”,.Federal Reserve Bulletin. Kasım, ss. 452, https://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2002/1102lead.pdf
 • CHEN, Haiyong ve VOLPE Ronald P. (2005). “Financial Literacy, Education, and Services in the Workplace.” ss.2, http://www.westga.edu/~bquest/2005/workplace.pdf.
 • CHEN, Haiyong ve VOLPE, Ronald P. (1998). “An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students”, Financial Services Review, Vol. 7, No. 2, ss.107-128.
 • CLARKE, M. C., HEATON, M. B., ISRAELSEN, C. L., & EGGETT, D. L. (2005). “The acquisition of family financial roles and responsibilities.” Family and Consumer Sciences Research Journal,33 (4), ss.321-340.
 • CUTLER,Neal E. ( 1997). “The False Alarms and Blaring Sirens of Financial Literacy: Middle-Agers’ Knowledge of Retirement Income, Health Finance and Long-Term Care”, Generations, Vol. 21, No. 2, ss. 34-40.
 • DEMIRGUC-KUNT, Aslı ve KLAPPER,Leona (2012). “Measuring financial inclusion: the Global Findex Database,” Policy Research Working Paper Series, 6025, The World Bank.
 • DREXLER, Alejandro, FISCHER, Greg ve SCHOAR, Antoinatte (2014). “Keeping It Simple: Financial Literacy and Rules of Thumb †” American Economic Journal: Applied Economics, 6, no. 2.
 • ERGÜN, Bahadır, ŞAHİN, Arzu ve ERGİN, Erhan (2014). “Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma” , Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7, ss.847.
 • ER,Fikret,TEMİZEL, Fatih,ÖZDEMİR,Ali ve SÖNMEZ, Harun (2014). “ Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması:Türkiye Örneği”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt/Vol.: 14 - Sayı/No: 4, ss.113-126.
 • GERARDI, Kristopher, GOETTE, Lorenz ve MEIER,Stephan (2010). “Financial Literacy and Subprime Mortgage Deliquency: Evidence from a survey matched to Administrative Data.” Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper Series.2010-10, ss.2.
 • HUDDLESTON-CASAS, Catherina, A., DANES, Sharon M., ve BOYCE, Laurice (1999). “Impact Evaluation of a Financial Literacy Program: Evidence for Needed Educational Policy Changes”, Consumer Interests Annual, Vol. 45, ss. 109-114.
 • JAPPELLI, Tullio ve PADULA Mario ( 2011), “Investment in Financial Literacy and Saving Decisions.” CSEF Working Paper, No. 272, ss.22.
 • JUMP$TART Coalition (2006).” Financial Literacy Shows Slight Improvement Among Nation’s High School Students”, http://www.jumpstart.org/fileuptemp/2006GeneralReleaseFinal 202.doc
 • JUMP$TART Coalition (2005). “Making the Case for Financial Literacy” http://www.jumpstart.org/download.cfm
 • KLAPPER, Leora F., LUSARDI Annamaria ve PANOS Georgios A. (2012). “Financial Literacy And The Financial Crisis.” Nber Working Paper Series, Sayı 17930,ss.3. http://www.nber.org/papers/w17930.
 • KILIÇ, Yunus, ATA, H.Ali ve SEYREK, İbrahim H. (2015). “Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”. Journal of Accounting & Finance,.Turkish Association of Accounting & Finance Academicians.
 • LUSARDI, Annamaria ve MITCHELL, Olivia S. (2011a). “ Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing, In Financial Literacy: Implications for Retirement Security and the Financial Marketplace.” Nber Working Paper , 17078, ss.6-16.
 • LUSARDI, Annamaria ve MITCHELL, Olivia S.( 2011b). “ Financial literacy around the world: an overview.” Journal of Pension Economics and Finance, 2, Cambridge University Press.
 • LUSARDI Annamaria. (2008) “U.S. Household Savings Behavior: The Role of Financial Literacy, Information and Financial Education Programs,” Nber Working Paper, 13824, ss.13-14.
 • MANDELL, Lewis (1997). “Personal financial survey of high school seniors and College Students” Jump $tart Coalition for Personal Financial Literacy. www.jumpstart.org/surveys
 • Mitchell, Olivia S. (2010). “ Managing risks in defined contribution plans: what does the future hold?” In Yasuyuki, Fuchita, Richard, J. Herring and Robert, E. Litan (eds), Growing Old:Paying for Retirement and Institutional Money Management After the Financial Crisis. Brookings Institution Press and Nomura Institute of Capital Markets Research.
 • OECD, PISA (2012). Financial Literacy Assessment Framework, http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46962580.pdf,
 • NATIONAL COUNCIL ON ECONOMIC EDUCATION (2005). Survey of the States: Economic and Personal Finance Education in our Nation’s Schools in 2004, ss. 2-20
 • SARIGÜL,Haşmet (2014 ) .”A Survey of Financial Literacy Among University Students”. Muhasebe ve Finansman Dergisi., Ekim, ss. 214-220.
 • TC. BAŞBAKALIK GENELGESİ (2014). Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları. Resmi Gazete No: 29021
 • T.C. KALKINMA BAKANLIĞI (2014-2018). Onuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Raporu.
 • TEMİZEL, Fatih ve BAYRAM, Fatih (2011). “Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12/1, ss.73.
 • XU, Lisa ve ZIA,Bilal. ( 2012). “Financial Literacy around the World . An overview of the evidence with Practical Suggestions for the Way Forward.” The World Bank Policy Reseach Working Paper. No. 6107,ss.2.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hasan Ferit YÜCEYILMAZ

Author: Banu ÖZGÜREL

Bibtex @research article { marufacd502210, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {Marmara University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {400 - 419}, doi = {10.14784/marufacd.502210}, title = {FİNANSAL OKURYAZARLIK: İZMİR’DE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {YÜCEYILMAZ, Hasan Ferit and ÖZGÜREL, Banu} }
APA YÜCEYILMAZ, H , ÖZGÜREL, B . (2018). FİNANSAL OKURYAZARLIK: İZMİR’DE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN BİR ÇALIŞMA. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10 (19), 400-419. DOI: 10.14784/marufacd.502210
MLA YÜCEYILMAZ, H , ÖZGÜREL, B . "FİNANSAL OKURYAZARLIK: İZMİR’DE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN BİR ÇALIŞMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 (2018): 400-419 <http://dergipark.org.tr/marufacd/issue/41553/502210>
Chicago YÜCEYILMAZ, H , ÖZGÜREL, B . "FİNANSAL OKURYAZARLIK: İZMİR’DE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN BİR ÇALIŞMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 (2018): 400-419
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL OKURYAZARLIK: İZMİR’DE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN BİR ÇALIŞMA AU - Hasan Ferit YÜCEYILMAZ , Banu ÖZGÜREL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14784/marufacd.502210 DO - 10.14784/marufacd.502210 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 400 EP - 419 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/marufacd.502210 UR - https://doi.org/10.14784/marufacd.502210 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Financial Researches and Studies FİNANSAL OKURYAZARLIK: İZMİR’DE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN BİR ÇALIŞMA %A Hasan Ferit YÜCEYILMAZ , Banu ÖZGÜREL %T FİNANSAL OKURYAZARLIK: İZMİR’DE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN BİR ÇALIŞMA %D 2018 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 10 %N 19 %R doi: 10.14784/marufacd.502210 %U 10.14784/marufacd.502210
ISNAD YÜCEYILMAZ, Hasan Ferit , ÖZGÜREL, Banu . "FİNANSAL OKURYAZARLIK: İZMİR’DE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN BİR ÇALIŞMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 / 19 (July 2018): 400-419. https://doi.org/10.14784/marufacd.502210