Year 2019, Volume 25, Issue 1, Pages 97 - 128 2019-06-28

Karşılıksız Yararlanma Suçları

Mehmet Faruk Koçak [1]

70 142

Ekonomik faaliyetlerin tarihin son dönemlerinde karmaşıklaşarak gelişmesi ile malvarlığı değerlerini tehdit eden fiillerin niteliği de değişmiştir. Bu hal, birçok ülke hukukunda olduğu gibi Türk Hukukunda da karşılıksız yararlanma suçlarının düzenlenmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda, karşılıksız yararlanma başlığı altında üç ayrı suç düzenlemesine yer veren Türk Ceza Kanunu’nun m.163 hükmünün birinci fıkrasında hizmet otomatlarından; ikinci fıkrasında telefon hatlarından veya elektromanyetik yayınlardan; üçüncü fıkrasında ise elektrik, su ve doğal gazdan bedel ödemeksizin yararlanma fiili cezai yaptırıma bağlamıştır. Çalışmanın birinci bölümünde suçun tarihi gelişimi ve cezalandırma gereği irdelenmiş; ikinci bölümde Yargıtay içtihatları ışığında suç incelemesi yapılmış; üçüncü bölümde ise muhakeme aşaması anlatılmıştır.

Karşılıksız Yararlanma, Otomatlar, Telefon Hatları, Kaçak Elektrik, Elektrik Hırsızlığı
 • Aker, Halit: “Futbol Karşılaşmalarına İlişkin Yayın Haklarının Hukuki Niteliği ve Rekabet Hukuku Açısından Yayın Haklarının Merkezi Pazarlanması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 55, Sayı 1, 2006, ss. 1-46.
 • Artuç, Mustafa: Malvarlığına Karşı Suçlar, Ankara, Kartal Yayınevi, 2007.
 • Balcı, Fidan / Öztürk, Seyithan: Hırsızlık, Karşılıksız Yararlanma ve Yağma Suçları, Ankara, Adalet Yayınevi, 2017.
 • Bezci, Yiğit M.: Türk Ceza Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Karşılıksız Yararlanma Suçu (TCK m. 163), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 • Centel, Nur / Zafer, Hamide / Çakmut, Özlem: Türk Ceza Hukukuna Giriş, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 9. Basım, İstanbul, Beta Yayınevi, 2016.
 • Çetin, Soner Hamza: Elektrik, Su ve Doğalgazdan Karşılıksız Yararlanma Suçu (TCK m.163/3), Ankara, Bilge Yayınevi, 2014.
 • Dülger, Murat Volkan: Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 4. Basım, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2013.
 • Ercan, İsmail: Ceza Hukuku Özel Hükümler, Güncellenmiş 10. Basım, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2015.
 • Erdem, Mustafa Ruhan: Türk Hukukunda Karşılıksız Yararlanma Suçları, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996. Esen, Sinan: Anlatımlı ve İçtihatlı: Malvarlığına Karşı Suçlar, Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar, Ankara, Adalet Yayınevi, 2007.
 • Evirgen, Selen: “Karşılıksız Yararlanma Suçu (TCK m.163)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 5, No 65, 2016, ss. 3433-3455.
 • Gündüz, Remzi: Türk Ceza Kanunu’nda Malvarlığına Karşı Suçlar (Açıklamalı-İçtihatlı), 2. Basım, Ankara, Bilge Yayınevi, 2017.
 • Hafızoğulları, Zeki: “Malvarlığına Karşı Suçların Ortak Genel Yapısı”, Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, Ed. Derya Ateş, Alper Bulur, İstanbul, Beta Yayınları, 2008, ss. 145-175.
 • Kaya, Özen: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Karşılıksız Yararlanma Suçu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2011.
 • Kaya, Göçmen Özen: “6352 Sayılı Kanun’un Karşılıksız Yararlanma Suçuna Etkileri”, Ankara Barosu Dergisi, No 3, 2013, ss. 449-480.
 • Kılınç, Abdulvahap: Elektrik Enerjisi Hakkında Karşılıksız Yararlanma Suçu, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012.
 • Koca, Mahmut / Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 7. Basım, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2014.
 • Koçu, Reşad Ekrem: Tarihimizde Garip Vakalar, 3. Basım, İstanbul, Varlık Yayınevi, 1971.
 • Mahmutoğlu, Fatih Selami / Karadeniz, Serra: Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi, İstanbul, Beta Yayınevi, 2017.
 • Malkoç, İsmail: Açıklamalı-İçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu (Madde 150-241), Cilt 3, Ankara, Sözkesen Matbaacılık, 2013.
 • Meran, Necati: Hırsızlık, Yağma, Karşılıksız Yararlanma ve Malvarlığına Karşı Suçlar, 2. Basım, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2013.
 • Nomer, Haluk Nami / Ergüne, Mehmet Serkan: Eşya Hukuku, Gözden geçirilmiş genişletilmiş 5. Basım, İstanbul On İki Levha Yayınları, 2017.
 • Oğuzman, Kemal / Barlas Nami: Medenî Hukuk, 19. Basım, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2013.
 • Özbek, Veli Özer / Doğan, Koray / Bacaksız, Pınar / Tepe, İlker: Türk Ceza Hukuku-Özel Hükümler, 12. Basım, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017.
 • Özgenç, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Basım, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016.
 • Rado, Türkan: “Gaius’a Göre Klasik Roma Hukukunda Furtum Suçu”. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 18, Sayı 1-2, 2011,1952, ss. 479-519.
 • Soyaslan, Doğan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Güncelleştirilmiş 11. Basım, Ankara, Yetkin Yayınları, 2016.
 • Sözüer, Adem: Suça Teşebbüs, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1994.
 • Sözüer, Adem: “Ön Söz Yerine Türk Ceza Hukuku Reformu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 71, No 1, 2013, Ön söz.
 • Sözüer, Adem: Ceza Hukuku Uygulama Rehberi ve Pratik Çalışma Notu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, yy, 2015.
 • Suluk, Cahit / Karasu, Rauf / Nal, Temel: Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017.
 • Sutherland Edwin H.: “White-Collar Criminality”, American Sociological Review, Volume 5, No 1, 1940, ss. 1-12.
 • Tezcan, Durmuş / Erdem, Mustafa Ruhan / Önok, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 13. Basım, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016.
 • Toroslu, Nevzat / Toroslu, Haluk: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 24. Basım, Ankara, Savaş Yayınevi, 2018. Ünver, Yener: Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2003.
 • Yılmaz, Zahit / Apiş, Özge: “Karşılıksız Yararlanma Suçu (TCK m.163)”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, No 2, 2013, s. 1749-1779.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Faruk Koçak (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat

Dates

Publication Date: June 28, 2019

Bibtex @research article { maruhad583663, journal = {Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-0590}, eissn = {2529-0142}, address = {Marmara University}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {97 - 128}, doi = {10.33433/maruhad.583663}, title = {Karşılıksız Yararlanma Suçları}, key = {cite}, author = {Koçak, Mehmet Faruk} }
APA Koçak, M . (2019). Karşılıksız Yararlanma Suçları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 25 (1), 97-128. DOI: 10.33433/maruhad.583663
MLA Koçak, M . "Karşılıksız Yararlanma Suçları". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 (2019): 97-128 <http://dergipark.org.tr/maruhad/issue/46464/583663>
Chicago Koçak, M . "Karşılıksız Yararlanma Suçları". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 (2019): 97-128
RIS TY - JOUR T1 - Karşılıksız Yararlanma Suçları AU - Mehmet Faruk Koçak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33433/maruhad.583663 DO - 10.33433/maruhad.583663 T2 - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 128 VL - 25 IS - 1 SN - 2146-0590-2529-0142 M3 - doi: 10.33433/maruhad.583663 UR - https://doi.org/10.33433/maruhad.583663 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Karşılıksız Yararlanma Suçları %A Mehmet Faruk Koçak %T Karşılıksız Yararlanma Suçları %D 2019 %J Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi %P 2146-0590-2529-0142 %V 25 %N 1 %R doi: 10.33433/maruhad.583663 %U 10.33433/maruhad.583663
ISNAD Koçak, Mehmet Faruk . "Karşılıksız Yararlanma Suçları". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 / 1 (June 2019): 97-128. https://doi.org/10.33433/maruhad.583663
AMA Koçak M . Karşılıksız Yararlanma Suçları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2019; 25(1): 97-128.
Vancouver Koçak M . Karşılıksız Yararlanma Suçları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2019; 25(1): 128-97.