Year 2008, Volume 13, Issue 13, Pages 1 - 19 2014-04-07

Türkiye'de Anarşist Yazının Gelişimi ve Siyahi Dergisi

Ece BAYKAL [1]

580 15096

Çalışmada Siyahi dergisinin Türkiye’deki anarşist yayıncılık tarihinde nasıl bir yerde konumlandığını ve getirdiği yeni bakış açısı incelenmektedir. Bu nedenle ilk önce Türkiye’de anarşizmin ve anarşist yayıncılığın kısa geçmişinden bahsederek, ilk düzenli anarşist dergi Kara ile başlayan ve Siyahi’nin yayınlanmasına kadar gelen süreçteki anar- şist örgütlerin ve yayınların oluşumu üzerinde durulacaktır. Ardından Siyahi’nin içeriği, derginin 2007 yılının yazı- na kadar yayınlanan 9 sayıdaki konu başlıkları göz önünde bulundurularak, üç başlık altında incelenecektir: Toplumsal Anarşizm ve Pan-Anarşizm; Üçüncü Dünya Anarşizmi ve Sol Kimlik.
Postyapısalcı anarşizm, anarşist hareket, anarşist yayıncılık
 • Kitap Ayhan, E. (1993). Başıbozuk Günceler. İs- tanbul.
 • Hanioğlu, M. Ş. (1995). The Young Turks in Opposition. London: Oxford Univer- sity Press.
 • Mardin, Ş. (1983). Jön Türklerin Siyasi Fi- kirleri 1895-1908. İstanbul: İletişim Ya- yınları.
 • Tekeli, İ., & Selim, İ. (1993). Osmanlı
 • İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü. Anka- ra: Kurum Basımevi. Çeviri Kitap Avrich, P. (1992). Kendi Belgeleriyle Rus
 • Devriminde Anarşistler. İstanbul: Metis. Bookchin, M. (1998). Toplumsal Anar- şizm mi Yaşamtarzı Anarşizm mi? İstan- bul: Kaos Yayınları.
 • Foucault, M. (2005). Seçme Yazılar 1: En- tellektüelin Siyasi İşlevi. İstanbul: Ayrıntı.
 • Zerzan, J. (2004). Gelecekteki İlkel. İstan- bul: Kaos Yayınları.
 • Zürcher, E. J., & Tunçay, M. (2004). Os- manlı İmparatorluğu’nda Sosyalizm ve Mil- liyetçilik (1876-1923). (M. Tunçay, Çev.)
 • İstanbul: İletişim Yayınları. Dergi Çabuklu, Y. (2006). Solculuk çok geniş bir kavram. Siyahi (8), 12.
 • Çalışkan, K. (2006). Solcu olmak/ An- ti-Modernist sosyalizm. Siyahi (8).
 • Evren, S. (1998, Ekim). 21. Yüzyıla Gi- rerken Üçüncü Anarşist Canlanma. Varlık , 24.
 • Evren, S. (2004). Manifestolar Öldü Si- yahiler yaşıyor Siyahi (1), 3.
 • Evren, S. (2006). Siyahi Seyahatname. Siyahi (5), 166-167.
 • Kızıltuğ, K. (2007). Dünden Bugüne
 • Anarşizme Dair Kitap Yayıncılığı. Biri- kim (219). Öğdül, G. (1996). Işığın Şeyhi Sühre- verdi. Karaşın (1), 3-7.
 • Usta, B. (2006). Solculuk ruhunun izin- de. Siyahi (8). Gazete Yazısı
 • Evren, S., “Kara Bayrağın Türkiye’de yılı”, Birgün gazetesi, 20 Kasım 2006 Anonim Kaynaklar
 • “Jakarta 98 Baharı”, Karaşın Gazete Sa- yı 1, 30 Kasım 1998, s.2
 • “Sosyalist Parti Tartışmaları Üzerine”, Kara, Sayı 1, İstanbul, Kasım 1986, s. 4-5
 • “Bilinmeyen Devrim”, Kara, Sayı 1, İs- tanbul, Kasım 1986, s.20
 • Efendisiz, Sayı-6, Ekim 1989, s.3-4 İnternet http://flag.blackened.net/revolt/tur- key/hist_turkey.html Karambol Publi- cations, 1996
 • Özgür Hayat Gazetesi yazarı Mut- lu’nun Hamza Aktan’la söyleşisi, h t t p : / / w w w . b i a- net.org/2003/06/27/20654.htm h t t p : / / w e b . a r c h i- ve.org/web/20020209005713/www.ge ocities.com/CapitolHill/Sena- te/7479/haberler.htm h t t p : / / w e b . a r c h i- ve.org/web/20020303062328/www.ge ocities.com/CapitolHill/Sena- te/7479/bergamaing2.htm Söyleşiler
 • Kürşad Kızıltuğ ile söyleşi, 09.06.07 Süreyyya Evren ile söyleşi, 11.06.07
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ece BAYKAL

Dates

Publication Date: April 7, 2014

Bibtex @ { maruid3515, journal = {Marmara İletişim Dergisi}, issn = {1300-4050}, eissn = {2529-0053}, address = {Marmara University}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {1 - 19}, doi = {}, title = {Türkiye'de Anarşist Yazının Gelişimi ve Siyahi Dergisi}, key = {cite}, author = {BAYKAL, Ece} }
APA BAYKAL, E . (2014). Türkiye'de Anarşist Yazının Gelişimi ve Siyahi Dergisi. Marmara İletişim Dergisi, 13 (13), 1-19. Retrieved from http://dergipark.org.tr/maruid/issue/446/3515
MLA BAYKAL, E . "Türkiye'de Anarşist Yazının Gelişimi ve Siyahi Dergisi". Marmara İletişim Dergisi 13 (2014): 1-19 <http://dergipark.org.tr/maruid/issue/446/3515>
Chicago BAYKAL, E . "Türkiye'de Anarşist Yazının Gelişimi ve Siyahi Dergisi". Marmara İletişim Dergisi 13 (2014): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Anarşist Yazının Gelişimi ve Siyahi Dergisi AU - Ece BAYKAL Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Marmara İletişim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 13 IS - 13 SN - 1300-4050-2529-0053 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Marmara Journal of Communication Türkiye'de Anarşist Yazının Gelişimi ve Siyahi Dergisi %A Ece BAYKAL %T Türkiye'de Anarşist Yazının Gelişimi ve Siyahi Dergisi %D 2014 %J Marmara İletişim Dergisi %P 1300-4050-2529-0053 %V 13 %N 13 %R %U
ISNAD BAYKAL, Ece . "Türkiye'de Anarşist Yazının Gelişimi ve Siyahi Dergisi". Marmara İletişim Dergisi 13 / 13 (April 2014): 1-19.
AMA BAYKAL E . Türkiye'de Anarşist Yazının Gelişimi ve Siyahi Dergisi. MİD. 2014; 13(13): 1-19.
Vancouver BAYKAL E . Türkiye'de Anarşist Yazının Gelişimi ve Siyahi Dergisi. Marmara İletişim Dergisi. 2014; 13(13): 19-1.