ONERI
Cover Image
ISSN 1300-0845 | e-ISSN 2147-5377 | Period Biannually | Founded: 1994 | Publisher Marmara University |

ÖNERİ is a peer-reviewed and biannually published scientific journal of Marmara University Institute of Social Sciences. ÖNERİ accepts articles both in English and Turkish. The journal is indexed in EBSCO, ULRICHSWEB, DOAJ, and ULAKBIM Humanities & Social Sciences Index.


ONERI

ISSN 1300-0845 | e-ISSN 2147-5377 | Period Biannually | Founded: 1994 | Publisher Marmara University |
Cover Image

98.883

332.503

ÖNERİ is a peer-reviewed and biannually published scientific journal of Marmara University Institute of Social Sciences. ÖNERİ accepts articles both in English and Turkish. The journal is indexed in EBSCO, ULRICHSWEB, DOAJ, and ULAKBIM Humanities & Social Sciences Index.


ÖNERİ Last Issue
Volume 14 - Issue 51 - Feb 2019
 1. THE RISE OF ROBOTS! EFFECTS ON EMPLOYMENT AND INCOME
  Pages 1 - 17
  Rasim ÖZCAN
 2. NÜKLEER ENERJİ TÜKETİMİNİN MAKRO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 18 - 37
  Hüseyin ÖNDER, İbrahim GÜNDÜZ
 3. YEM ÜZERİNDEKİ KDV ORAN İNDİRİMLERİNİN ET VE SÜT FİYATLARINA ETKİSİ
  Pages 38 - 60
  Serdar YALÇINKAYA, M. Ali AKTAŞ
 4. TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SİYASAL PROPAGANDA YAPMAK: 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ÖRNEĞİ
  Pages 61 - 89
  Hikmet TOSYALI, Cem Sefa SÜTCÜ
 5. VERİ MADENCİLİĞİNDE SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE R DİLİ İLE BİR UYGULAMA
  Pages 90 - 111
  Ayşe ÇINAR
 6. ANALYZING THE LINK BETWEEN SALES TECHNOLOGY USE AND SALES PERFORMANCE
  Pages 112 - 127
  Aslı KUŞÇU
 7. ÇALIŞANLARIN YÖNETİCİLERİNE İLİŞKİN ALGILADIKLARI PSİKOPATİ ÖZELLİKLERİNİN SERGİLEDİKLERİ SİNİK DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 128 - 146
  Gülay MURAT, Deniz Elber BÖRÜ
 8. EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARININ TWITTER İLETİŞİMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 147 - 163
  Mehmet Yalçın PARMAKSIZ, İbrahim KIRÇOVA
 9. MARKA PERFORMANSININ REKABET GÜCÜNE ETKİSİ:ULUSAL VE ULUSLARARASI BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 164 - 189
  Tayyip Sabri ERDİL, Sibel AYDOĞAN, Bahadır AYAR, Özge GÜVENDIK
 10. UFRS 17 SİGORTA SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN ÖLÇÜM YAKLAŞIMLARINDAN GENEL MODEL YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA
  Pages 190 - 215
  Mustafa OĞUZ