Year 2013, Volume 10, Issue 40, Pages 213 - 222 2014-01-13

SANAYİ DÖNEMİ SÜRECİNDE FRANSA’DA DİN ANLAYIŞI

Rasim BAYRAKTAR [1]

348 1430

SANAYİ DÖNEMİ SÜRECİNDE FRANSA’DA DİN ANLAYIŞI

Özet: Çalışmamızda, 18. yüzyıl Fransa’sında sanayileşme ile meydana gelen reformcu düşüncelerin gelişim yönü incelenmiştir. Zira Bilimsel bulguların bir sonucu olan sanayileşmenin yaygın ve etkin gücü, “Sanayi Devrimi” ile kendini göstermiştir. Temelde, makinenin insan hayatına girmesi olarak değerlendirilen Sanayi Devrimi, insanoğlunun artan bilimsel bulgularıyla, evreni mümkün olduğunca eksiksiz ve daha iyi kavrama girişimlerinde bulunmasıyla başlamıştır. Bu dönemin asıl sorunu, eski feodal kurumların(Kilise-Aristokrasi-Burjuvazi) dinsel ve geleneksel dogmalarından ödün vermemeleri ve her konuyu tartışılır duruma getirmeleri olmuştur. Bu nedenle biz de, Fransa’da etkili olan filozoflardan Voltaire, J.J. Rousseau, Montesguieu, b’Holbach ve Diderot’ün görüşlerinden hareketle sanayi dönemi Fransa halkının nasıl bir düşünce ve inanç yapısına sahip olduğunu ortaya koymaya çalıştık.

RELIGIONAL PERCEPTION IN FRANCE IN THE PROCESS OF INDUSTRY PERIOD

Abstract: In this study, it was examined that the development of reformist ideas occurred via industrialization in France of 18th century. Widespread and effective power of industrialization which a consequence of scientific findings had shown itself with ‘’industry revolution’’.Basicly industry revolution had been mentioned as machine joined into human living. This revolution started with the growing scientific findings and enterprises of human being for better understanding of the universe. The main problem of that period was that old-fashioned feodal associations (church-aristocracy-bourgeoisie) used not to compensate from their both religious and conventional dogmas and they brought out every subject to discussable condition. So, we tried to explain how the idea and faith condition of french nation of industry period were and we benefited from the opinions of Voltaire, J.J. Rousseau, Montesguieu, b’Holbach and Diderot who were influential in France.

Aydınlanma; Sanayi Devrimi; Din; Doğal Din-Deisme; Illumination; Industry revolution; Religion; Natural religion-Deism
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Makale Başvuru
Authors

Author: Rasim BAYRAKTAR

Bibtex @ { maruoneri187834, journal = {Öneri Dergisi}, issn = {1300-0845}, eissn = {2147-5377}, address = {Marmara University}, year = {2014}, volume = {10}, pages = {213 - 222}, doi = {10.14783/od.v10i40.1012000370}, title = {SANAYİ DÖNEMİ SÜRECİNDE FRANSA’DA DİN ANLAYIŞI}, key = {cite}, author = {BAYRAKTAR, Rasim} }
APA BAYRAKTAR, R . (2014). SANAYİ DÖNEMİ SÜRECİNDE FRANSA’DA DİN ANLAYIŞI. Öneri Dergisi, 10 (40), 213-222. Retrieved from http://dergipark.org.tr/maruoneri/issue/17901/187834?publisher=e-dergi-marmara
MLA BAYRAKTAR, R . "SANAYİ DÖNEMİ SÜRECİNDE FRANSA’DA DİN ANLAYIŞI". Öneri Dergisi 10 (2014): 213-222 <http://dergipark.org.tr/maruoneri/issue/17901/187834?publisher=e-dergi-marmara>
Chicago BAYRAKTAR, R . "SANAYİ DÖNEMİ SÜRECİNDE FRANSA’DA DİN ANLAYIŞI". Öneri Dergisi 10 (2014): 213-222
RIS TY - JOUR T1 - SANAYİ DÖNEMİ SÜRECİNDE FRANSA’DA DİN ANLAYIŞI AU - Rasim BAYRAKTAR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Öneri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 222 VL - 10 IS - 40 SN - 1300-0845-2147-5377 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ONERI SANAYİ DÖNEMİ SÜRECİNDE FRANSA’DA DİN ANLAYIŞI %A Rasim BAYRAKTAR %T SANAYİ DÖNEMİ SÜRECİNDE FRANSA’DA DİN ANLAYIŞI %D 2014 %J Öneri Dergisi %P 1300-0845-2147-5377 %V 10 %N 40 %R %U
ISNAD BAYRAKTAR, Rasim . "SANAYİ DÖNEMİ SÜRECİNDE FRANSA’DA DİN ANLAYIŞI". Öneri Dergisi 10 / 40 (January 2014): 213-222.