Year 2017, Volume 7, Issue 4, Pages 166 - 170 2017-12-15

Oral and Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri

Yasemin Ayık [1] , Semanur Kumral Özçelik [2] , Serap Akyüz [3] , Ayşe Nefise Bahçecik [4]

149 334

Objective: The objective of this study was to determine Oral and Dental Health (ODH) knowledge of nursing and midwifery students.

 

Methods: This descriptive-type study was conducted on 281 nursing and 200 midwifery students studying at the faculty of health sciences of a state university in Istanbul. Data were collected through a descriptive information form that included ODH behaviors and sociodemographic characteristics of students and an information test regarding students’ knowledge of oral and dental health issues. The forms were prepared by the investigators based on the literature. Descriptive statistical analyses and chi-square tests were used to analyze the data.

 

Results: The mean age of the students was 20.47±1.50 years, and there were 428 (89%) female and 53 (11%) male respondents. A total of 280 (58.2%) of the students had previously received information about ODH, and 170 (35.3%) of all the students claimed that they had obtained information about ODH from the Internet. It was interesting to note that only 68 (14.1%) of the students had regular dental check-ups. The average of accurately answered questions was 59.09% in the information test. “How many times a day should teeth be brushed?” (97.5%) was the question that was the most frequently answered accurately, followed by “Who might have periodontal diseases?” (96.3%). The questions with the lowest percentages of accurate responses were "What is the right age to start brushing children’s teeth?” (11%) and "Which childhood diseases occurring in pregnancy affect the development of children’s teeth?” (15.8%).

 

Conclusion: It was concluded that students generally had insufficient ODH knowledge, and this finding indicates the necessity of including ODH programs in the education of healthcare professionals. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin ağız diş sağlığı konusundaki bilgi düzeylerini belirlemektir.

 

Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, İstanbul ilindeki bir devlet üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik ve ebelik bölümlerinde öğrenim gören, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 281 hemşirelik ve 200 ebelik öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan, öğrencilerin demografik özelliklerini, ağız diş sağlığına ilişkin davranış ve görüşlerini içeren Tanıtıcı Bilgi Formu ve öğrencilerin ağız diş sağlığı konusundaki bilgi düzeylerini belirlemeye ilişkin Bilgi Testi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiksel analizler ve ki-kare testi kullanılmıştır.

 

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,47±1,50 olup, 428’i kadın (%89), 53’ü erkektir (%11). Katılımcıların 280’i (%58,2) daha önce ağız diş sağlığı konusunda bilgi aldığını belirtmiştir. Tüm katılımcıların 170’i (%35,3) ağız diş sağlığı ile ilgili bilgilere ulaşmada bilgi kaynağı olarak interneti kullandığını bildirmiştir. Öğrencilerin sadece 68’i (%14,1) düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gittiğini belirtmiştir. Bilgi testindeki tüm soruların ortalama doğru cevaplanma yüzdesi %59,09’dur. Sonuçlara göre en sık olarak doğru cevaplanan, %97,5 ile “Dişler günde kaç kez fırçalanmalıdır?” sorusu olup bunu %96,3 ile “Diş eti hastalıkları kimlerde görülür?” sorusu takip etmektedir. En düşük oranda doğru yanıtlanan soru ise %11 ile ”Çocuklarda diş fırçalamaya ilk ne zaman başlanmalıdır?” olup bunu %15,8 ile “Hamilelikte geçirilen hangi çocukluk çağı hastalığı diş gelişimini etkiler?” sorusu izlemektedir.

 

Sonuç: Çalışmaya katılan öğrencilerin ağız diş sağlığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı saptanmıştır. Bu sonuç, ileride profesyonel sağlık hizmeti verecek olan hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin eğitim programlarında ağız diş sağlığı konusunun yer alması gerekliliğini göstermektedir.

  • 1. Lewis CW, Grossman DC, Domoto PK, Deyo RA. The role of the pediatrician in the oral health of children: A national survey. Pediatrics 2000; 106: 84. [CrossRef] 2. Hallas D, Shelley D. Role of pediatric nurse practitioners in oral health care. Acad Pediatr. 2009; 9: 462-6. [CrossRef] 3. Petersen PE. World Health Organization global policy for improvement of oral health - World Health Assembly 2007. Int Dent J 2008; 58: 115-21. [CrossRef] 4. Ramirez JH, Arce R, Contreras A. Why must physicians know about oral diseases? Teach Learn Med 2010; 22: 148-55. [CrossRef] 5. Petersen PE, Bourgeois D, Ogawa H, Estupinan- Day S, Ndiaye C. The global burden of oral diseases and risks to oral health. Bull World Health Organ 2005; 83: 661-9. 6. Kılınç G, Günay T. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin ağız diş sağlığı konusunda bilgi düzeyleri. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2010; 24: 131-7. 7. Gökalp S, Doğan BG. Erişkin ve yaşlılarda ağız diş sağlığı profili Türkiye 2004. H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2007; 31: 11-8. 8. Morakoğlu K, Yıldırım S, Çivi S. Aile hekimliğinde çocukların ağız diş sağlığına yaklaşımı. S.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2007; 16: 61-6. 9. TDB 2014. Diş hekimlerinin çalışma şekilleri kurumlarda ve il/ilçelerde 2014 yılı dağılımı. (tdb.org.tr, Erişim tarihi: 01.01.2017). 10. Tekçiçek M. Okul sağlığı programlarında ağız diş sağlığının önemi ve kapsamı. Halk sağlığı günleri III. Okul Sağlığı Sempozyumu 8-9 Eylül 2014 Ankara. 11. Hallas D, Fernandez J, Lim L, Carobene M. Nursing strategies to reduce the incidence of early childhood caries in culturally diverse populations. J Pediatr Nurs 2011; 26: 248–56. [CrossRef] 12. AAPD. Policy on Early Childhood Caries (ECC): Classifications, consequences, and preventive strategies. Pediatr Dent 2008-2009; 30: 40-3. 13. Ocek ZA, Eden E, Turk Soyer M, Ciceklioglu M. Evaluation of a Dental Health Education Program for Midwives. J Public Health Dent 2003; 63: 255-7. [CrossRef] 14. Wooten KT, Lee J, Jared H, Boggess K, Wilder RS: Nurse Practitioners' and certified nurse midwives' knowledge, opinions and practice behaviors regarding periodontal disease and adverse pregnancy outcomes. J Dent Hyg. 2011; 85: 122-31. 15. George A, Lang G, Johnson M, Ridge A, de Silva AM, Ajwani S, et al. The evaluation of an oral health education program for midwives in Australia. Women Birth 2016; 29: 208-13. [CrossRef] 16. Workshop OHCDPE. Oral Health Care During Pregnancy: A national consensus statement. National Maternal and Child Oral Health Resource Center, Washington, DC: 2012. 17. Sanz M, Kornman K; on behalf of Working Group 3 of the Joint EFP/AAP Workshop. Periodontitis and adverse pregnancy outcomes: Consensus report of the joint EFP/AAP workshop on periodontitis and systemic diseases. J Periodontol 2013; 84: 164-9. [CrossRef] 18. National Health Service Health Scotland. Maternal and early years for early years workers: How can I help address oral health problems in pregnancy? (cited October 2015): Available from: URL: http://www.maternal-and-early-years.org.uk/how-can-i-help-address-oral-health-problems-in-pregnancy. 19. Ertem M, Çan G. Türkiye Sağlık Raporu 2014. 20. Çalışkan D, Yaşar F, Tunçbilek A. A.Ü.T.F. 9-10 sömestr öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi düzeyleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 55: 137-142. 21. Eden E, Kılınc G, Ellidokuz H. İzmir ilindeki iki tıp fakültesine devam eden son sınıf öğrencilerinin dental travmaya yaklaşımları. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 21: 31-37. 22. George A, Duff M, Ajwani S, Johnson M, Dahlen H, Blinkhorn A, et al. Development of an online education program for midwives in Australia to improve perinatal oral health. J Perinat Educ 2012; 21: 112-22. [CrossRef] 23. George A, Duff M, Johnson M, Dahlen H, Blinkhorn A, Ellis S, et al. Piloting of an oral health education program and knowledge test for midwives. Contemp Nurse 2014; 46:180-6. [CrossRef] 24. Dela Cruz GG, Rozier RG, Slade G. Dental screening and referral of young children by pediatric primary care providers. Pediatrics 2004;114: 642-52. [CrossRef] 25. Amemori M, Virtanen J, Korhonen T, Kinnunen TH, Murtomaa H. Impact of educational intervention on implementation of tobacco counseling among oral health professionals: A cluster randomized community trial. Community Dent Oral Epidemiol 2013; 41: 120-9. [CrossRef] 26. Ford CR, Foley KT, Ritchie CS, Sheppard K, Sawyer P, Swanson M, et al. Creation of an interprofessional clinical experience for healthcare professions trainees in a nursing home setting. Med Teach 2013; 35: 544-8. [CrossRef] 27. Wendt LK, Carlsson E, Hallonsten AL, Birkhed D. Early dental caries risk assessment and prevention in pre-school children: Evaluation of a new strategy for dental care in a field study. Acta Odontol Scand 2001; 59: 261-6. [CrossRef] 28. Raybound TP, Wrightson AS, Massey CS, Smith TA, Skelton J. Advanced general dentistry program directors' attitudes on physician involvement in pediatric oral health care. Spec Care Dentist 2009; 29: 232-6. [CrossRef] 29. U.S. Department of Health and Human Services. Oral Health in America: A Report of the Surgeon General. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, National Institute of Dental and Craniofacial Research, National Institutes of Health 2000. 30. Fulmer T, Cabrera P. The primary care visit: What else could be happening? Nurs Res Pract 2012; 2012: 720506. 31. Rabiei S, Mohebbi SZ, Yazdani R, Virtanen JI. Primary care nurses awareness of and willingness to perform children's oral health care. BMC Oral Health 2014; 14: 26. [CrossRef] 32. Türkoğlu Ö, Dülgergil ÇT. Hemşirelik eğitiminde yer alan toplum-ağız-diş- sağlığı dersinin, öğrencilerin ağız-diş sağlığı farkındalığına etkisinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Dental Sci. 2015; 21: 221-8. [CrossRef] 33. Drummond BK, Clarke HM, Maxwell AM, Konthasinghe PP, Thomson WM. Oral health knowledge of Plunket nurses in New Zealand: Evaluation of an oral health module. New Zealand Dental Journal. 2002; 98: 64-66. 34. Marinopoulos SS, Dorman T, Ratanawongsa N, Wilson LM, Ashar BH, Magaziner JL, et al. Effectiveness of continuing medical education. Evid Rep Technol Assess 2007; 149: 1-69. 35. Kuronen R, Jallinoja P, Patja K. Use of and attitudes toward current care guidelines among primary and secondary care nurses in Finland. Clin Nurs Res 2011; 20: 310–25. [CrossRef] 36. Spielman AI, Fulmer T, Eisenberg ES, Alfano MC. Dentistry, nursing, and medicine: A comparison of core competencies. J Dent Educ 2005; 69: 1257-71.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasemin Ayık

Author: Semanur Kumral Özçelik

Author: Serap Akyüz

Author: Ayşe Nefise Bahçecik

Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @research article { marusbed389065, journal = {Clinical and Experimental Health Sciences}, issn = {}, eissn = {2459-1459}, address = {Marmara University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {166 - 170}, doi = {}, title = {Oral and Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students}, key = {cite}, author = {Ayık, Yasemin and Kumral Özçelik, Semanur and Akyüz, Serap and Bahçecik, Ayşe Nefise} }
APA Ayık, Y , Kumral Özçelik, S , Akyüz, S , Bahçecik, A . (2017). Oral and Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students. Clinical and Experimental Health Sciences, 7 (4), 166-170. Retrieved from http://dergipark.org.tr/marusbed/issue/35066/389065
MLA Ayık, Y , Kumral Özçelik, S , Akyüz, S , Bahçecik, A . "Oral and Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students". Clinical and Experimental Health Sciences 7 (2017): 166-170 <http://dergipark.org.tr/marusbed/issue/35066/389065>
Chicago Ayık, Y , Kumral Özçelik, S , Akyüz, S , Bahçecik, A . "Oral and Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students". Clinical and Experimental Health Sciences 7 (2017): 166-170
RIS TY - JOUR T1 - Oral and Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students AU - Yasemin Ayık , Semanur Kumral Özçelik , Serap Akyüz , Ayşe Nefise Bahçecik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Clinical and Experimental Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 166 EP - 170 VL - 7 IS - 4 SN - -2459-1459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Clinical and Experimental Health Sciences Oral and Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students %A Yasemin Ayık , Semanur Kumral Özçelik , Serap Akyüz , Ayşe Nefise Bahçecik %T Oral and Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students %D 2017 %J Clinical and Experimental Health Sciences %P -2459-1459 %V 7 %N 4 %R %U
ISNAD Ayık, Yasemin , Kumral Özçelik, Semanur , Akyüz, Serap , Bahçecik, Ayşe Nefise . "Oral and Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students". Clinical and Experimental Health Sciences 7 / 4 (December 2017): 166-170.
AMA Ayık Y , Kumral Özçelik S , Akyüz S , Bahçecik A . Oral and Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students. Clinical and Experimental Health Sciences. 2017; 7(4): 166-170.
Vancouver Ayık Y , Kumral Özçelik S , Akyüz S , Bahçecik A . Oral and Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students. Clinical and Experimental Health Sciences. 2017; 7(4): 170-166.