Art Design Journal
Cover Image
ISSN 1309-2235 | e-ISSN 2529-007X | Period Annually | Founded: 2010 | Publisher Marmara University | http://dergipark.gov.tr/marustd

37.870

123.564

Sanat ve tasarım alanlarında görsel eserler veren sanatçı ve tasarımcılarımız aynı zamanda yazılı eserlerde vermektedirler. Yazılı eserlerin, makalelerin akademik niteliklerininde zaman zaman tartışma konusu gözlenmektedir. Bu talepleri karşılamak amacıyla hakemli sanat tasarım dergisi 2010 yılında yayınlanmaya başlamıştır.

Art Design Journal

ISSN 1309-2235 | e-ISSN 2529-007X | Period Annually | Founded: 2010 | Publisher Marmara University | http://dergipark.gov.tr/marustd
Cover Image

37.870

123.564

Sanat ve tasarım alanlarında görsel eserler veren sanatçı ve tasarımcılarımız aynı zamanda yazılı eserlerde vermektedirler. Yazılı eserlerin, makalelerin akademik niteliklerininde zaman zaman tartışma konusu gözlenmektedir. Bu talepleri karşılamak amacıyla hakemli sanat tasarım dergisi 2010 yılında yayınlanmaya başlamıştır.