Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 29 - 35 2018-08-31

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRECEK ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

EMRAH AYKORA [1] , Osman Olgaç [2]

96 250

Bu çalışmada, özel yetenek sınavı ile girilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına hazırlanan bireylerdeki kaygı düzeyleri incelenmek istenmiştir.

Kaygı özel bir ruh halidir ve bireyin tehlikeli ya da tehdit edici olarak algıladığı, etkilerinin hoş olmadığını umduğu çevresel kaynaklı bir uyarıcıya bağlı olarak ortaya çıkar (Öner, Le Compte 1998; Öner, 1997).

Betimsel analiz modelinde yapılan bu araştırmanın çalışma grubunu 2018 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına hazırlanan 6 farklı ilden 102 kadın 339 erkek olmak üzere toplam 441 aday öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından belirlenmiş olan illere gidilerek aday öğrencilerden anket ile toplanmıştır. Aday öğrencilere yazar tarafından düzenlenmiş olan kişisel bilgi formu ile Spielberger Sürekli Kaygı Ölçeği uygulanmıştır.

Çalışma sonucunda, yaşanılan şehir, yaş ve aile gelir durumu değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Cinsiyet, mezun olunan okul, yapılan spor türü ve aynı sınava tekrar girme değişkenlerinde anlamlı fark bulunmuştur. Kadınların erkeklerden daha kaygılı olduğu, meslek liselerinden mezun olanların diğer okullardan mezun olanlara göre daha kaygılı olduğu, aynı sınava daha çok girenlerin ilk girenlere göre daha kaygılı olduğu, takım sporları ile uğraşanların bireysel sporlarla uğraşanlardan daha kaygılı olduğu tespit edilmiştir.

Kaygı, Sürekli kaygı, durum kaygı, özel yetenek sınavı
 • Aktop, A., Erman, K.A. (2002). Takım ve bireysel sporcuların başarı motivasyonu, benlik kaygısı ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. 7. Uluslar arası Spor bilimleri Kongresi, Antalya.
 • Batumlu, Z., Erden, M. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygıları ile İngilizce Başarıları Arasındaki İlişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 3.1, 24-38.
 • Brendon, S., Davy. V., Simon, R., Joseph, F., Theodore, C., Nicola, V., Giovanni, A. S., Felipe, B. S. (2017). An examination of the anxiolytic effects of exercise for people with anxiety and stress-related disorders: A meta-analysis. Psychiatry Research, Volume 249, 102-108.
 • Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi. 3.4, 453-464.
 • Civan, A., Arı, R., Görücü, A., Özdemir, M. (2010). Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7, 1.
 • Çakmak, Ö., Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14):115-127.
 • Demiriz, S., Ulutaş, İ. (2003). 9-12 Yaş Çocuklarının Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi. 3.1, 1-9.
 • Lambert, E., Dawood, T., Straznicky, N., Sari, C., Schlaich, M., Esler, M., Lambert, G. (2010). Association between the sympathetic firing pattern and anxiety level in patients with the metabolic syndrome and elevated blood pressure, Journal of Hypertension, Volume 28 - Issue 3 - p 543–550
 • Öner, N., Le Compte A. (1985). Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayımları.
 • Öner, N., ve Le Compte, A. (1998). Durumluk / Sürekli Kaygı Envanterinin El Kitabı (2.Baskı). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Özgüven, E. (1994). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM Yayınları, 323-4
 • Sapir, S., Aranson, A. E. (1990). The relationship between psychopathology and speech and language disorder in neurological patients. Journal of Speech Hearing Disorders. 55, 503-509.
 • Urra, B. (2014). Evaluación de la efectividad del entrenamiento de estrategias de afrontamiento en el nivel de ansiedad precompetitiva en tenimesistas. Revista de Psicología del Deporte, 23(1), 67-74.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Articles
Authors

Author: EMRAH AYKORA
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Osman Olgaç

Dates

Publication Date: August 31, 2018

Bibtex @research article { mauusbid450989, journal = {Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2618-6314}, address = {Mus Alparslan University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {29 - 35}, doi = {}, title = {BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRECEK ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {AYKORA, EMRAH and Olgaç, Osman} }
APA AYKORA, E , Olgaç, O . (2018). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRECEK ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2), 29-35. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mauusbid/issue/39611/450989
MLA AYKORA, E , Olgaç, O . "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRECEK ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 29-35 <http://dergipark.org.tr/mauusbid/issue/39611/450989>
Chicago AYKORA, E , Olgaç, O . "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRECEK ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi 2 (2018): 29-35
RIS TY - JOUR T1 - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRECEK ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AU - EMRAH AYKORA , Osman Olgaç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 35 VL - 2 IS - 2 SN - 2618-6314- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRECEK ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %A EMRAH AYKORA , Osman Olgaç %T BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRECEK ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi %P 2618-6314- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD AYKORA, EMRAH , Olgaç, Osman . "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRECEK ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi 2 / 2 (August 2018): 29-35.
AMA AYKORA E , Olgaç O . BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRECEK ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 2(2): 29-35.
Vancouver AYKORA E , Olgaç O . BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRECEK ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 2(2): 35-29.