Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 171 - 196 2019-03-28

YURT DIŞI YATIRIM VE MÜTEAHHİTLİK İŞLEMLERİNDE POLİTİK RİSK YÖNETİMİ

Mehmet YEŞİLYAPRAK [1]

16 55

ÖZ

Bu çalışmada, yabancı yatırımları ev sahibi ülkelerde karşılaşabileceği politik risklerden koruyan bir araç olan yatırım sigortasının işlevinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Küreselleşme ile birlikte, yabancı yatırımcılar için gelişmekte olan ülkelerdeki ucuz hammadde ve işgücü barındıran yeni ve kârlı yatırım alanlarının değerlendirilmesi, gelişmekte olan ülkeler bakımından da eksikliğini duydukları sermaye kaynağının karşılanması ve ülke kaynaklarının değerlendirilerek planlanan kalkınmanın sağlanması imkânı oluşmuştur. Bu çalışma literatür araştırması şeklinde yapılmış ve çalışmada, MİGA gibi lider kuruluşların anket sonuçlarından yararlanılmıştır. 

Yurt dışı yatırım, yatırım sigortası, politik risk sigortası, sigortacılık
 • KAYNAKÇA
 • Comeaux, P. E. / Kinsella, N. S. 1997: Protecting Foreign Investment Under International Law, Legal Aspects of Political Risk, New York,
 • Ferro G. 2001, Political Risk and Regulatory Risk: Issues in Emerging Markets Infrastructure Concessions, , Centro de Estudios Economicos de la Regulacion, Universidad Argentina de la Empresa.
 • Hunt C., 2006, Political Rısk Investment Insurance: Government-Backed And Private Market.
 • Jensen, N.; 2005, Washington University, Political Risk, Democratic Institutions, and Foreign Direct Investment, Jensen, N.; 2005, Measuring Risk: Political Risk Insurance Premiums and Domestic Political Institutions, Washington University UCLA International Institute
 • Kırlı, D. D. 2004, Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MIGA) ve Yabancı Yatırımların Politik Risklere Karşı Korunması, Küçük D., 2015, Yatırımcılar İçin Hukuki Yönden Politik Risk Sigortası, Seçkin Yay.
 • O’Sullivan, Robert C., , 2005, “Learning from OPIC’s Experience with Claims and Arbitration. In Theodore Moran International Political Risk Management: Looking to the Future. Washington D.C.: The World Bank
 • OECD 2008 Investment Policy Perspectives
 • Shihata, I. F. I.: 1987, “The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) and The Legal Treatment of Foreign Investment”, (Foreign Investment), Rec. Des Cours.
 • Spagnoletti B., O'Callaghan T., 2011, Going Undercover: The Paradox of Political Risk Insurance, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance
 • Yackee, J. W.; 2004, Political Risk and International Investment Law, 2014, Duke University School of Law
 • Yörür, H. 2016, Alacak Riskleri Yönetiminde Politik Risk Sigortası Uygulamaları, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Uzmanlık Yeterlik Tezi
 • CREDENDO: https://www.credendo.com/solution/political-risk-insurance-investments-structured-loan, 03.04.2018, https://www.credendo.com/solution/single-risk-investments, 03.04.2018
 • DHAMAN: http://dhaman.net/en/our-products/investment-insurance/ , 03.04.2018
 • EFIC: https://www.efic.gov.au/business-solutions/overseas-direct-investment/overseas-direct-investment/ , 03.04.2018
 • EKF: http://www.ekf.dk/en/WhatWeDo/EKFs_guarantees/Pages/Investment-guarantee.aspx , 02.04.2018,
 • http://www.ekf.dk/en/WhatWeDo/EKFs_guarantees/Pages/Project-financing-guarantee.aspx , 02.04.2018
 • EKN: https://www.ekn.se/en/guarantees/investments-abroad/ , 03.04.2018
 • EULER HERMES: http://www.eulerhermes.us/credit-insurance/our-solutions/multinationals/Pages/political-risk-insurance.aspx , 03.04.2018
 • EXIAR: https://www.exiar.ru/en/products/2202/ , 03.04.2018
 • EXIMBANKA SR: https://www.eximbanka.sk/en/english/our-products/insurance-products/i-insurance-of-investments-of-slovak-legal-entities-abroad.html?page_id=472 , 03.04.2018
 • FINNVERA: https://www.finnvera.fi/eng/products/export-credit-guarantees/investment-guarantee , 03.04.2018
 • GIEK: https://www.giek.no/investment-guarantee/, 03.04.2018
 • ICIEC: http://www.iciec.com/solutions-investment, 03.04.2018
 • http://www.iciec.com/sites/default/files/pdf/Country%20Risk%20Eng-1.pdf, 22.03.2018
 • MIGA: https://www.miga.org/investment-guarantees, 03.04.2018
 • https://www.miga.org/documents/Glossary_of_Terms_Used_in_the_Political_Risk_Insurance_Industry.pdf, 20.03.2018
 • https://www.miga.org/Documents/MIGA%20Convention%20February%202016.pdf, 21.03.2018
 • https://www.miga.org/who-we-are/history/, 21.03.2018
 • MIGA, World Investment and Political Risk Report 2010
 • https://www.miga.org/documents/WIPR10ebook.pdf , 23.03.2018
 • MIGA, World Investment and Political Risk Report 2012 https://www.miga.org/documents/wipr12.pdf, 26.03.2018
 • MIGA, World Investment and Political Risk Report 2013 https://www.miga.org/documents/WIPR13.pdf, 22.03.2018
 • NEXI: http://www.nexi.go.jp/en/products/types/investment.html, 03.04.2018
 • http://www.nexi.go.jp/en/products/types/overseas.html, 04.04.2018
 • http://www.nexi.go.jp/en/products/types/energy.html, 04.04.2018
 • OEKB: https://www.oekb.at/en/export-services/covering-and-financing-investments-and-participation.html, 03.04.2018
 • OPIC: https://www.opic.gov/who-we-are/opic-history, 21.03.2018
 • https://www.opic.gov/what-we-offer/political-risk-insurance, 04.04.2018
 • How to Present an OPIC Insurance Claim Effectively, https://www.opic.gov/who-we-are/transparency/claims-and-arbitral-awards, 21.03.2018
 • SACE: https://www.sace.it/en/products-and-services/products/Financial-guarantee-of-investments, 03.04.2018
 • UKEF: https://www.gov.uk/guidance/overseas-investment-insurance, 03.04.2018
 • UNCTAD, World Investment Report 2017.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section ANABOLUM
Authors

Orcid: 0000-0001-8334-5191
Author: Mehmet YEŞİLYAPRAK (Primary Author)
Institution: Türk Eximbank
Country: Turkey


APA YEŞİLYAPRAK, M . (2019). YURT DIŞI YATIRIM VE MÜTEAHHİTLİK İŞLEMLERİNDE POLİTİK RİSK YÖNETİMİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21 (1), 171-196. DOI: 10.31460/mbdd.414017