Year 2018, Volume , Issue 12, Pages 0 - 0 2018-12-12

TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKSAL KONUMLARI VE DENETİMLERİ

Recai AKYEL [1]

80 367

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de siyasi partilerin hukuksal konumları ve denetimlerinin genel bir tespit ve değerlendirmesinin yapılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikli olarak Anayasa’nın demokratik sistemi nasıl ve ne biçimde benimsediği ve demokrasi ile siyasi partiler arasında nasıl bir ilişki kurduğu hususları irdelendi. Türk anayasal demokrasi sisteminde siyasi partilere tanınan ‘’haklar ve güvenceler’’ ile ‘’sınırlamalar ve yükümlülükler’’i denge-kontrol yaklaşımıyla inceleyen bu çalışma müteakiben siyasi partilerin denetimi ile sonlandırıldı. Çalışma kendi alanında bir bütünü genel hatlarıyla ortaya koymaktadır.

Siyasi Parti, Demokrasi, Anayasal Demokrasi, Hukuksal Konum, Siyasi Partilerin Denetimi
 • Anayasa mahkemesi kararı; E.1968/26, K.1969/14, k.t. 9.2.1969 AMKD 7, s.248-249
 • Anayasa Mahkemesi kararı; E.1970/12, K.1971/13, k.t. 2.2.1971, AMKD 9, s.287
 • Anayasa Mahkemesi kararı; E.1970/12, K.1971/13, k.t. 2.2.1971, AMKD 9,s.287
 • Anayasa Mahkemesi kararı; 2015/11 Değişik işler ve 2016/6 Karar sayılı kararı, R.G. 20/09/2016 tarih, 29717 sayılı nüsha.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 19920/13 Başvuru No.lu Cumhuriyet Halk Partisi / Türkiye Kararı.
 • AKBULUT Olgun, (2013), ‘Toplantı ve Örgütlenme Özgürlükleri’, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, Şen Matbaa, Avrupa Konseyi.
 • AKBULUT Olgun, (2013), ‘ Serbest Seçim Hakkı’, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, Şen Matbaa, Avrupa Konseyi.
 • ARSAVA Ayşe Füsun, (2018), ‘’AİHM’nin İnsan Hakları Alanında Oynadığı Anayasa Mahkemesi Rolü’’, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı 35, Ankara, s.1-40.
 • ARSLAN Zühtü, (2008), Anayasa Teorisi, Seçkin, Ankara.
 • BIÇAK Vahit / ARSLAN Zühtü, (2016), Constıtuonal Law in Turkey, Wolters Kluwer, The Netherlands.
 • BULUT Nihat (2003),’ Siyasi Parti Yasakları ve Son Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Odaklaşma Olgusunun Kriterleri’, Prof. Dr. Ergün Ören’e Armağan, Hedef Kitapçılık, İstanbul, 2003.
 • CAN Osman (2005) , Demokratikleşme Serüveninde Anayasa ve Siyasi Partilerin Kapatılması, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • CAN Osman (2006), ‘Siyasi Partilerin Kapatılmasında Anayasal Ölçütler’, Anayasa Yargısı İncelemeleri 1, AYM Yayınları, Ankara.
 • ÇAĞLAR Bakır, (1993), ‘Demokrasi Anlayışı Yenilenirken: Anayasal Demokrasi ‘, Anayasa Yargısı 10, AYM Yayınları, Ankara.
 • DUVERGER Maurice, Siyasi Partiler, (1986), Çeviri Ergün ÖZBUDUN, Bilgi Yayınevi, Ankara.
 • ERDOĞAN Mustafa, (2009), Anayasa Hukuku, Orion Kitapevi, Ankara.
 • FENDOĞLU Hasan Tahsin, (2015), Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • HAKYEMEZ Yusuf Şevki, (2009), Hukuk ve Siyaset Ekseninde Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • İNCEOĞLU Sibel, (2013), ‘Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İlişkisi’, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, Şen Matbaa, Avrupa Konseyi.
 • KABOĞLU Ö. İbrahim,(2011), Anayasa Hukuku Dersleri, Legal Kitapevi, İstanbul.
 • KARAKAŞ Mehmet (2015), Siyasetin Finansmanı, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • KARATEPE Şükrü, ( 2015), Anayasa Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara.
 • KARATEPE Şükrü, ( 2016), Türk Anayasa Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara.
 • KOÇAK Mustafa, (2002), Siyasal Partiler ve Türkiye’de Parti Yasakları, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • ÖDEN Merih (2003), Türk Anayasa Hukukunda Siyasi Partilerin Anayasaya Aykırı Eylemleri Nedeniyle Kapatılmaları, Ankara.
 • ÖZBUDUN, Ergun, (2017), Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • ÖZCAN Hüseyin / YANIK Murat (2007), Siyasi Partiler Hukuku, DER Yayınları.
 • SAĞLAM Fazıl (1999), Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunları, Beta Basım, İstanbul.
 • SAĞLAM Fazıl (2000), ‘Siyasi Partiler Kanununda Uluslararası Normlara Uygunluk Sağlamak için Yapılması Gereken Değişiklikler’, Anayasa Yargısı 17, AYM Yayınları, Ankara.
 • SARIBAY Ali Yaşar (2001), Türkiye’de Demokrasi ve Politik Partiler, Alfa Yayıncılık, Bursa.
 • TANÖR Bülent / YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, (2009), 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta Basım, Ankara.
 • TEZİÇ Erdoğan, (2015), Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul.
 • TURHAN Mehmet (2002), ’Siyasi Partilere İhtar’, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt 57, sayı 1.
 • UZUN Cem Duran, (2010), Anayasa Hukuku Açısından Siyasi Partilerin Finansmanı, Adalet Yayınevi, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Recai AKYEL
Institution: T.C. ANAYASA MAHKEMESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 12, 2018

Bibtex @research article { mdergi496768, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2018}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {10.18771/mdergi.496768}, title = {TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKSAL KONUMLARI VE DENETİMLERİ}, key = {cite}, author = {AKYEL, Recai} }
APA AKYEL, R . (2018). TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKSAL KONUMLARI VE DENETİMLERİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, (12), 0-0. DOI: 10.18771/mdergi.496768
MLA AKYEL, R . "TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKSAL KONUMLARI VE DENETİMLERİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi (2018): 0-0 <http://dergipark.org.tr/mdergi/issue/41103/496768>
Chicago AKYEL, R . "TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKSAL KONUMLARI VE DENETİMLERİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi (2018): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKSAL KONUMLARI VE DENETİMLERİ AU - Recai AKYEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18771/mdergi.496768 DO - 10.18771/mdergi.496768 T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 12 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - doi: 10.18771/mdergi.496768 UR - https://doi.org/10.18771/mdergi.496768 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKSAL KONUMLARI VE DENETİMLERİ %A Recai AKYEL %T TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKSAL KONUMLARI VE DENETİMLERİ %D 2018 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V %N 12 %R doi: 10.18771/mdergi.496768 %U 10.18771/mdergi.496768
ISNAD AKYEL, Recai . "TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKSAL KONUMLARI VE DENETİMLERİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi / 12 (December 2018): 0-0. https://doi.org/10.18771/mdergi.496768
AMA AKYEL R . TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKSAL KONUMLARI VE DENETİMLERİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2018; (12): 0-0.
Vancouver AKYEL R . TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKSAL KONUMLARI VE DENETİMLERİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2018; (12): 0-0.