Year 2019, Volume 32, Issue 1, Pages 21 - 24 2019-04-01

Mısır yetiştiriciliğinde sırta ekimde farklı tohum yatağı hazırlama yöntemlerinin ekim kalitesine etkisi
Effects of different seedbed preparation methods performing ridge sowing technique on sowing quality in maize cultivation

Ali BOLAT [1] , Hasan Ali KARAAĞAÇ [2]

22 51

Bu araştırma, 2012ve 2013 yıllarında mısır bitkisi yetiştiriciliğinde tohum yatağı hazırlığı için farklı tohum yatağı hazırlama yöntemlerinin tarla filiz çıkış derecesi (çıkış yüzdesi) ve bitki dağılım düzgünlüğünü (ikizlenme oranı, boşluk oranı, kabul edilebilir bitki aralığı oranı) belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sırt tazeleme + sırt tapanı + ekim (Y1), sırt tazeleme + ekim (Y2) ve sırta doğrudan ekim (Y3) olmak üzere 3 farklı konu değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın her iki yılında da ikizlenme oranı, boşluk oranı, kabul edilebilir bitki aralığı oranı ve çıkış yüzdesi değerleri istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Y1 yöntemi, araştırmanın her iki yılında da en yüksek performans değerlerini göstermiştir.

This research was conducted to determine the values of emergence percentage and the plant emergence performance (multiple index, miss index, the quality of feed index) of different tillage methods for maize plant seed bed preparation in 2012 and 2013 years. In study was investigated the applications 3 different methods; ridge refresh + ridge worshiper + sowing (Y1), ridge refresh + sowing (Y2) and to ridge direct sowing (Y3) have researched. In both years of the study, miss index, the quality of feed index and the values of emergence percentage except multiple index were found to be statistically significant. In both years of the study, the highest performance values were obtained from the Y1 method.

 • Altuntaş E, Dede S (2009) Emergence of silage maize as affected by conservation tillage and ridge planting systems. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript 1363. Vol. XI. October, 2009.
 • Anonim (2018a) http://dergipark.gov.tr/download/article-file/417606. Erişim 01 Kasım 2018.
 • Anonim (2018b) https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ktae/Belgeler/brosurler/. Erişim 01 Kasım 2018.
 • Anonim (2018c) https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler. Erişim 11 Temmuz 2018.
 • Aykas E, Yalçın H, Yazgı A (2013) Balta tipi gömücü ayağa sahip tek dane ekim makinalarının farklı bölgelerde mısır ekiminde ekim performanslarının karşılaştırılması. Tarım Makinaları Bilim Dergisi 9(1): 67-72.
 • Barut ZB (1996) Farklı tohumların ekimlerinde kullanılan düşey plakalı, hava emişli hassas ekici düzenin uygun çalışma koşularının saptanması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.
 • Barut ZB, Çelik İ (2010) Different tillage systems affect plant emergence. Stand Establishment and Yield in Wheat- Corn Rotation. Philipp Agric Scientist Vol. 93(4): 392-398. ISSN 0031-7454.
 • Bayram E (2010) İkinci ürün silajlık mısır tarımında farklı toprak işleme yöntemlerinin işletmecilik açısından karşılaştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Tokat.
 • Çakır E, Aykas E, Yalçın H, Çay A, Dereli İ (2010) Ege bölgesinde azaltılmış toprak işleme ve doğrudan ekim uygulamalarının mısır ve arpa-fiğ verimine etkileri. 26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 22-23 Eylül 2010, s. 16, Hatay.
 • Dede S (2007) Farklı toprak işleme ve ekim tekniklerinin ikinci ürün silajlık mısır tarımında toprak özellikleri ve verim üzerine etkilerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Karayel D, Özmerzi A (2005) Hassas ekimde gömücü ayakların tohum dağılımına etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18(1): 139-150.
 • Yalçın İ, N Topuz, İ Yavaş, A Ünay (2009) İkinci ürün mısırda sırta ekim yönteminin uygulanabilirliğinin belirlenmesi. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 6(1): 35-40.
 • Yazgı A, Yalçın H, Aykas, E, Tozan, M (2017) Baltalı ve diskli gömücü ayağa sahip tek dane ekim makinalarının sırta ekim performanslarının karşılaştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi 23: 195-207.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ali BOLAT (Primary Author)
Institution: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Country: Turkey


Author: Hasan Ali KARAAĞAÇ
Institution: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Country: Turkey


Bibtex @research article { mediterranean428494, journal = {Mediterranean Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2528-9675}, address = {Akdeniz University}, year = {2019}, volume = {32}, pages = {21 - 24}, doi = {10.29136/mediterranean.428494}, title = {Mısır yetiştiriciliğinde sırta ekimde farklı tohum yatağı hazırlama yöntemlerinin ekim kalitesine etkisi}, key = {cite}, author = {BOLAT, Ali and KARAAĞAÇ, Hasan Ali} }
APA BOLAT, A , KARAAĞAÇ, H . (2019). Mısır yetiştiriciliğinde sırta ekimde farklı tohum yatağı hazırlama yöntemlerinin ekim kalitesine etkisi. Mediterranean Agricultural Sciences, 32 (1), 21-24. DOI: 10.29136/mediterranean.428494
MLA BOLAT, A , KARAAĞAÇ, H . "Mısır yetiştiriciliğinde sırta ekimde farklı tohum yatağı hazırlama yöntemlerinin ekim kalitesine etkisi". Mediterranean Agricultural Sciences 32 (2019): 21-24 <http://dergipark.org.tr/mediterranean/issue/41736/428494>
Chicago BOLAT, A , KARAAĞAÇ, H . "Mısır yetiştiriciliğinde sırta ekimde farklı tohum yatağı hazırlama yöntemlerinin ekim kalitesine etkisi". Mediterranean Agricultural Sciences 32 (2019): 21-24
RIS TY - JOUR T1 - Mısır yetiştiriciliğinde sırta ekimde farklı tohum yatağı hazırlama yöntemlerinin ekim kalitesine etkisi AU - Ali BOLAT , Hasan Ali KARAAĞAÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29136/mediterranean.428494 DO - 10.29136/mediterranean.428494 T2 - Mediterranean Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 24 VL - 32 IS - 1 SN - -2528-9675 M3 - doi: 10.29136/mediterranean.428494 UR - https://doi.org/10.29136/mediterranean.428494 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mediterranean Agricultural Sciences Mısır yetiştiriciliğinde sırta ekimde farklı tohum yatağı hazırlama yöntemlerinin ekim kalitesine etkisi %A Ali BOLAT , Hasan Ali KARAAĞAÇ %T Mısır yetiştiriciliğinde sırta ekimde farklı tohum yatağı hazırlama yöntemlerinin ekim kalitesine etkisi %D 2019 %J Mediterranean Agricultural Sciences %P -2528-9675 %V 32 %N 1 %R doi: 10.29136/mediterranean.428494 %U 10.29136/mediterranean.428494
ISNAD BOLAT, Ali , KARAAĞAÇ, Hasan Ali . "Mısır yetiştiriciliğinde sırta ekimde farklı tohum yatağı hazırlama yöntemlerinin ekim kalitesine etkisi". Mediterranean Agricultural Sciences 32 / 1 (April 2019): 21-24. https://doi.org/10.29136/mediterranean.428494