Year 2019, Volume 32, Issue 1, Pages 73 - 78 2019-04-01

Siirt ve Antalya illeri için seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi ve karşılaştırılması
Determination and comparison of the heat requirement of greenhouses for Siirt and Antalya provinces

Burak SALTUK [1] , Yusuf AYDIN [2] , Nazire MİKAİL [3]

51 126

Dünya nüfus artışına bağlı olarak beslenme ihtiyacının artması araştırmacıları hem verim artırmaya yönelik çalışmalara hem de yıl boyu üretim yapılabilen alternatif alanları aramaya yöneltmiştir. Sera, iç ortam koşullarının denetlenebildiği ve yetiştirme şartlarına uygun şekilde kontrol edilebildiği tarımsal yapılardır. Bu çalışmada, Siirt ilinin seracılık açısından ısıtma yükleri araştırılmıştır. Bu kapsamda, Antalya ili ile Dicle havzasında bulunan Siirt İli arasındaki iklim değerleri (minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık) istatistiksel olarak karşılaştırılmış olup, farklılıklar bulunmuştur. Isıtma maliyetlerinin alternatif enerjilerden karşılanarak düşürülmesi durumunda, Siirt ilinin güneşlenme süresi, miktarı ve minimum sıcaklık değerleri açısından seracılık için kısmen uygun olduğu kanısına varılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Siirt ilinde seralar için gerekli olan ısı enerjisinin fosil yakıtlar ile sağlanması durumunda Antalya ili ile rekabet edebilme şansı bulunmamaktadır. Ancak sahip olduğu jeotermal veya fotovoltaik enerji potansiyelinin etkin ve verimli kullanılabilmesi ayrıca Antalya’dan Siirt iline nakliyeye bağlı giderin fazla olması göz önüne alındığında potansiyel tüketimi karşılayabileceği dolayısıyla Siirt ilinin Antalya ile fiyat ve verim açısından rekabet etme şansı oluşabileceği kanısına varılmıştır.


The rapid increase of human population in the world increases the amount of food needed for human life. For this reason, productive applications that can be produced throughout the year come to the fore. Greenhouses are climate-controlled agricultural structures in which the indoor conditions can be controlled and kept in accordance with the growing conditions. In this study, the heating loads of Siirt province were investigated. In this context, the climatic values (minimum, maximum and average temperature) between Antalya and the province of Siirt in Tigris basin were statistical compared and differences were found. In case of lowering heating costs from alternative energies, it is concluded that Siirt province is partially suitable for greenhouse cultivation in terms of sunshine duration, quantity and minimum temperature values. According to the results, it is not possible to compete with Antalya province if heat energy required for greenhouses in Siirt province is provided by fossil fuels. However, considering that the efficiently and productively usage of geothermal or photovoltaic energy potential and the highly cost of transportation from Antalya to Siirt province, it is possible to meet the potential consumption and therefore the chance of competing with Antalya in terms of price and production.


 • Baytorun AN, Gügercin Ö (2015) Seralarda Enerji Verimliliğinin Artırılması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 30(2): 125-135.
 • Boyacı S, Akyüz A, Baytorun AN, Çaylı A (2016) Kırşehir İlinin Örtüaltı Tarım Potansiyelinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(2): 142-157. doi: 10.17100/nevbiltek.284738.
 • Boyacı S (2018) Kırşehir ve Antalya İlleri İçin Seraların Isı Gereksiniminin Belirlenmesi ve Isıtmada Kullanılan Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21(6): 976-986. doi: 10.18016/ksutarimdoga.vi.464627.
 • Cemek B (2005) Samsun İl ve İlçelerinde Seraların İklimsel İhtiyaçlarının Belirlenmesi OMÜ Zir. Fak. Dergisi 20(3): 34-43.
 • Dikmen BÇ, Gültekin BA (2011) Usage of Renewable Energy Resources in Buildings in the Context of Sustainability. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 s. 96-100.
 • Doğaka (2015) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı TR63 Bölgesi Seracılık (Örtüaltı Bitki Yetiştiriciliği) Sektör Raporu 2015 http://www.dogaka.gov.tr/Icerik/Dosya/www.dogaka.gov.tr_622_LK5L43WG_Seracilik-ortualti-Bitki-Yetistiriciligi-Sektor-Raporu-2015.pdf. Erişim 05 Kasım 2018.
 • Eltez RZ, Öztekin GB (2014) Örtüaltı Üretim Sistemleri Bölüm 9 Serada Sebze Yetiştiriciliği T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2275 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1272, 2. Baskı.
 • Gale U, Tüzel Y, Öztekin GB (2014) Antalya’nın Kepez ilçesinde konvansiyonel sera üretiminin özellikleri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 1: 68-77.
 • Kocabaş Z, Özkan M, Başpınar E (2013) Temel Biyometri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1606. Ankara.
 • Mgm (2018) Meteoroloji Genel Müdürlüğü (METBIS) 2018 yılı iklim verileri.
 • Nisen A, Grafiadellis M, Jiménez R, La Malfa G, Martínez-García PF, Monteiro A, Verlodt H, Villele O, Zabeltit CH, Denis JC, Baudoin W, Garnaud JC (1988) Culturesprotegees en climatmediterraneen. FAO, Rome. http://www.fao.org/3/a-i3284e.pdf page :25-31. Erişim 05 Kasım 2018.
 • Saltuk B, Aydın Y, Mikail N (2018) Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Birimi (BAP) SİÜZİR2017/18 Araştırma Projesi Sonuç Raporu Verileri.
 • Tkb (2002) T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları Serada Sebze Yetiştiriciliği Temmuz- 2002.
 • Tüzel Y, Gül A, Daşgan HY, Öztekin GB, Engindeniz S, Boyacı HF, Ersoy A, Tepe A, Uğur A (2010a) Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Gelişimi. VII. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara, 1: 559-578.
 • Tüzel Y, Öztekin GB, Karaman İ (2010b) Serik ilçesinde modern ve geleneksel sera işletmelerinde sebze üretiminin karşılaştırılması Ege Üni. Ziraat Fak. Dergisi 47(3): 223-230.
 • Yağcıoğlu A, Demir V, Günhan T (1998) Türkiye’nin Çeşitli Yörelerinde En Fazla Fotosentetik Aktif Radyasyonun İçeri Girmesini Sağlayacak Temel Sera Şekil ve Boyutlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No: 96-ZRF-045.
 • Yağcıoğlu A, Demir V, Günhan T (2004) Seraya Giren Faydalı Işınım Enerjisini Hesaplamak İçin Bir Yöntem-I. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 41(2): 143-154, ISSN 1018-8851.
 • Zabeltitz Chr.Von (2011) Integrated Greenhouse Systems for Mild Climates. Springer –Verlag Berlin Heidelberg pp. 30. https://www.kisa.link/LlZf. Erişim 01 Kasım 2018.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-8673-9372
Author: Burak SALTUK (Primary Author)
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Yusuf AYDIN
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Nazire MİKAİL
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { mediterranean483285, journal = {Mediterranean Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2528-9675}, address = {Akdeniz University}, year = {2019}, volume = {32}, pages = {73 - 78}, doi = {10.29136/mediterranean.483285}, title = {Siirt ve Antalya illeri için seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi ve karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {SALTUK, Burak and AYDIN, Yusuf and MİKAİL, Nazire} }
APA SALTUK, B , AYDIN, Y , MİKAİL, N . (2019). Siirt ve Antalya illeri için seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi ve karşılaştırılması. Mediterranean Agricultural Sciences, 32 (1), 73-78. DOI: 10.29136/mediterranean.483285
MLA SALTUK, B , AYDIN, Y , MİKAİL, N . "Siirt ve Antalya illeri için seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi ve karşılaştırılması". Mediterranean Agricultural Sciences 32 (2019): 73-78 <http://dergipark.org.tr/mediterranean/issue/41736/483285>
Chicago SALTUK, B , AYDIN, Y , MİKAİL, N . "Siirt ve Antalya illeri için seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi ve karşılaştırılması". Mediterranean Agricultural Sciences 32 (2019): 73-78
RIS TY - JOUR T1 - Siirt ve Antalya illeri için seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi ve karşılaştırılması AU - Burak SALTUK , Yusuf AYDIN , Nazire MİKAİL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29136/mediterranean.483285 DO - 10.29136/mediterranean.483285 T2 - Mediterranean Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 78 VL - 32 IS - 1 SN - -2528-9675 M3 - doi: 10.29136/mediterranean.483285 UR - https://doi.org/10.29136/mediterranean.483285 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mediterranean Agricultural Sciences Siirt ve Antalya illeri için seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi ve karşılaştırılması %A Burak SALTUK , Yusuf AYDIN , Nazire MİKAİL %T Siirt ve Antalya illeri için seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi ve karşılaştırılması %D 2019 %J Mediterranean Agricultural Sciences %P -2528-9675 %V 32 %N 1 %R doi: 10.29136/mediterranean.483285 %U 10.29136/mediterranean.483285
ISNAD SALTUK, Burak , AYDIN, Yusuf , MİKAİL, Nazire . "Siirt ve Antalya illeri için seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi ve karşılaştırılması". Mediterranean Agricultural Sciences 32 / 1 (April 2019): 73-78. https://doi.org/10.29136/mediterranean.483285