Mersin University Journal of the Faculty of Education
Cover Image
e-ISSN 1306-7850 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Mersin University |

Mersin University Journal of The Faculty of Education began to be published in 2005. It has been issued in three volumes (April, August and December) a year since 2012. The articles can be issued in Turkish or English in the Journal. All the volumes can be accessed online (from Archive).

It is indexed by DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Sosyal Bilimler Atıf Dizini, and Turkish Education Index.

Mersin University Journal of the Faculty of Education

e-ISSN 1306-7850 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Mersin University |
Cover Image

223.453

596.539

Mersin University Journal of The Faculty of Education began to be published in 2005. It has been issued in three volumes (April, August and December) a year since 2012. The articles can be issued in Turkish or English in the Journal. All the volumes can be accessed online (from Archive).

It is indexed by DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Sosyal Bilimler Atıf Dizini, and Turkish Education Index.

Volume 15 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Mobil Destekli Dil Öğrenmede Podcast Kullanımı: Öğretici Merkezli Yoğun Dinleme ve Mobil Kapsamlı Dinleme
  Pages 1 - 27
  Serkan ŞENDAĞ, Nuray GEDİK, Mustafa CANER, Sacip TOKER
 2. Grup Rehberliği Programının Engelli Çocuğa Sahip Çalışan Annelerin Mesleki Tükenmişlik, İşle Bütünleşme ve Eş Tükenmişliği Düzeyine Etkisi
  Pages 28 - 46
  Mustafa GÜLER, Burhan ÇAPRİ
 3. Babaların Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarıyla İlişkisinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 47 - 60
  Halil UZUN, Gülen BARAN
 4. Beliren Yetişkinlikte Saldırganlık: Kişisel ve Ailesel Risk Faktörleri
  Pages 61 - 85
  Zeynep KARATAŞ, Yasemin YAVUZER, Rezzan GÜNDOĞDU
 5. Psikolojik Danışmanlık Alanında Mevcut ve Gelişen Etik Sorunlar
  Pages 86 - 103
  Ümüt ARSLAN, Uğur Yiğit KARATAŞ, Esma DOSTUOĞLU
 6. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bir Grup Lideri Olarak Kendilerine İlişkin Değerlendirmeleri
  Pages 104 - 117
  Raşit AVCI, İsmail SANBERK
 7. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Özyeterliklerinin Belirlenmesi
  Pages 118 - 130
  Fatma ERDOĞAN
 8. 1924-2018 Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Geometrik Düşünme Alışkanlıkları Bakımından İncelenmesi
  Pages 131 - 146
  Emine ERASLAN YALÇIN, Meriç ÖZGELDİ
 9. Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı (SAD) Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 147 - 164
  Gürol YOKUŞ, TUĞBA YANPAR YELKEN
 10. Türkçe Öğretiminde Metin Türüne Uygun Okuma Eğitimi
  Pages 165 - 185
  DUYGU AK BAŞOĞUL, Şükran DİLİDÜZGÜN, Zeynep ÇETİNKAYA EDİZER, Melda KARAGÖZ
 11. Öğrencilerin Siber Güvenlik Davranışlarının Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Çeşitli Diğer Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 186 - 215
  Mehmet Fatih YİĞİT, Süleyman Sadi SEFEROĞLU
 12. 5. Sınıf “Maddenin Değişimi” Ünitesinde Kullanılan Bağlam Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi
  Pages 216 - 245
  Filiz KARA, Dilek ÇELİKLER
 13. Zorba ve Kurban Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Formu: Güvenilirliği ve Geçerliliği
  Pages 246 - 261
  Arzu ÖZYÜREK, Fatma Betül KURNAZ
 14. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi- Erkek Formu
  Pages 262 - 275
  Özlem HASKAN AVCI, Ezgi ÖZDEMİR, Seydihan YİĞİT, Yılmaz HASRET, Zahid TOZAR
 15. Üniversite Öğrencilerinde Üstbilişsel Farkındalık Ve Epistemolojik İnancın İncelenmesi
  Pages 276 - 289
  Mehtap SEZGİN, Bilge BAKIR AYĞAR, Mehmet GÜNDOĞDU