FATİH Projesi Kapsamında Kullanılan LCD Panelli Etkileşimli Tahtaların Kullanılabilirlik Problemlerinin Tespiti

Meva BAYRAK [1] , Asiye KARAMAN [2] , Engin KURŞUN [3]

405 2927

The purpose of this study is to determine the usability problems of interactive LCD panel whiteboards used within the scope of FATİH Project in the schools which are at a level of secondary schools from the perspective of teachers. Data were collected and analyzed from 15 teachers working in secondary schools in the center of Erzurum and 1 information technology (IT) formator teacher by doing interview and data obtained wereinterpreted on the basis of effectiveness, efficiency, and satisfaction which are the main components of the usability. Teachers expressed the usability problems in terms of effectiveness, efficiency, and satisfaction they faced in using interactive whiteboard.Usability problems related with hardware are inability to use ports at the same time, the wrong location of the power cable and having problems in HDD connection. Usability problems related with software are inability of StarBoard software to meet teachers’s expectations. Usability problems resulting from physical environment are frequently impairment of the calibration settings of the screen because of the sunshine and dust and having difficulty in seeing the screen by students. Based on the usability problems determined at the end of the study, the suggestions have been proposed.

Bu araştırmanın amacı, FATİH Projesi kapsamında ortaöğretim düzeyindeki okullarda kullanılmaya başlanan etkileşimli tahtaların donanımsal, yazılımsal ve fiziksel ortamdan kaynaklanan kullanılabilirlik problemlerini öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. Veriler, Erzurum ili merkezinde bulunan 5 ortaöğretim kurumunda görev yapan 15 öğretmen ve bir ilçe eğitici formatör öğretmeninden görüşme yoluyla toplanarak analiz edilmiş ve elde edilen bulgular kullanılabilirlik kavramının temel bileşenleri olan etkililik, verimlilik ve memnuniyet kavramları esas alınarak yorumlanmıştır. Öğretmenler etkileşimli tahta kullanırken karşılaştıkları donanımsal, yazılımsal ve fiziksel ortamdan kaynaklanan kullanılabilirlik problemlerini ifade etmişlerdir. Çalışma sonunda ortaya çıkan kullanılabilirlik problemlerine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1Bulut, İ., ve Koçoğlu, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri (Diyarbakır ili örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 242-258.
 • Çağıltay, K. (2011). İnsan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik mühendisliği: Teoriden pratiğe. ODTÜ, Ankara.
 • Çağıltay, K. ve Acartürk, C. (2006). İnsan bilgisayar etkileşimi ve ODTÜ'de yürütülen çalışmalar. 20 Kasım 2012 tarihinde http://ab.org.tr/ab06/bildiri/59.pdf adresinden alınmıştır.
 • Çelik, S., ve Atak, H. (2012). Etkileşimli tahta tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(2), 43-60.
 • Çoklar, A. N., ve Tercan, İ. (2014). Opinions of teachers toward the use of smart boards. Elementary Education Online, 13(1), 48-61.
 • Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of ınformation technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.
 • Demir, K. (2006). Rogers'ın yeniliğin yayılması teorisi ve internetten ders kaydı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12(47), 367.
 • Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., & Beale, R. (2004). Chapter 9: evaluation techniques. Human-computer ınteraction, 3rd Edition. Prentice Hall.
 • Emre, İ., Kaya, Z., Özdemir, T., ve Kaya, O.(2011). Akıllı tahta kullanımının fen ve teknoloji öğretmen adaylarının hücre zarının yapısı konusundaki başarılarına ve bilgi teknolojilerine karşı tutumlarına karşı etkileri. 6th International Advanced Technologies Symposium’da (IATS’11) bildiri olarak sunulmuştur. Elazığ, Türkiye.
 • Erduran, A., veTataroğlu, B. (2009). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve matematik öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. 9th International Educational Technology Conference’da (IETC2009) bildiri olarak sunulmuştur. Ankara, Türkiye.
 • Vestel (2011). Etkileşimli akıllı tahta. 08 Ağustos 2014 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/icerikeklenti/e230212133350.pdf adresinden alınmıştır.
 • Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi (2009). 12 Kasım 2012 tarihinde http://www.kakis.gov.tr/files/Bolum_2.1-Kullanilabilirlik.pdf adresinden alınmıştır.
 • Keleş, E. ve Kefeli, P. (2011). İlköğretimde akıllı tahta kullanımına yönelik düzenlenen bir hizmet içi eğitim kursunun değerlendirilmesi. 11th International Educational Technology Conference’da (IETC2011) bildiri olarak sunulmuştur. İstanbul, Türkiye.
 • Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö.Ö., Güllüpınar, F., ve Gültekin, M. (2013). FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(1).
 • Pamuk, S., Çakır, R., Yılmaz, H. B., Ergun, M., ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet pc ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education For Information, 22(2), 63-75.
 • Tataroğlu, B., ve Erduran, A. (2010). Matematik dersinde akıllı tahtaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(3), 233-250.
 • Venkatesh, V. (2000). Determinants of perceived ease of use: Integrating control, intrinsic motivation, and emotion into technology acceptance model. Information Systems Research, 11(4), 342-365. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Meva BAYRAK

Author: Asiye KARAMAN

Author: Engin KURŞUN

Dates

Publication Date: May 21, 2014

Bibtex @ { mersinefd181816, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2014}, volume = {10}, pages = {0 - }, doi = {10.17860/efd.95313}, title = {FATİH Projesi Kapsamında Kullanılan LCD Panelli Etkileşimli Tahtaların Kullanılabilirlik Problemlerinin Tespiti}, key = {cite}, author = {BAYRAK, Meva and KARAMAN, Asiye and KURŞUN, Engin} }
APA BAYRAK, M , KARAMAN, A , KURŞUN, E . (2014). FATİH Projesi Kapsamında Kullanılan LCD Panelli Etkileşimli Tahtaların Kullanılabilirlik Problemlerinin Tespiti. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/17394/181816
MLA BAYRAK, M , KARAMAN, A , KURŞUN, E . "FATİH Projesi Kapsamında Kullanılan LCD Panelli Etkileşimli Tahtaların Kullanılabilirlik Problemlerinin Tespiti". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2014): <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/17394/181816>
Chicago BAYRAK, M , KARAMAN, A , KURŞUN, E . "FATİH Projesi Kapsamında Kullanılan LCD Panelli Etkileşimli Tahtaların Kullanılabilirlik Problemlerinin Tespiti". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - FATİH Projesi Kapsamında Kullanılan LCD Panelli Etkileşimli Tahtaların Kullanılabilirlik Problemlerinin Tespiti AU - Meva BAYRAK , Asiye KARAMAN , Engin KURŞUN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 10 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education FATİH Projesi Kapsamında Kullanılan LCD Panelli Etkileşimli Tahtaların Kullanılabilirlik Problemlerinin Tespiti %A Meva BAYRAK , Asiye KARAMAN , Engin KURŞUN %T FATİH Projesi Kapsamında Kullanılan LCD Panelli Etkileşimli Tahtaların Kullanılabilirlik Problemlerinin Tespiti %D 2014 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD BAYRAK, Meva , KARAMAN, Asiye , KURŞUN, Engin . "FATİH Projesi Kapsamında Kullanılan LCD Panelli Etkileşimli Tahtaların Kullanılabilirlik Problemlerinin Tespiti". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 2 (May 2014): 0-.
AMA BAYRAK M , KARAMAN A , KURŞUN E . FATİH Projesi Kapsamında Kullanılan LCD Panelli Etkileşimli Tahtaların Kullanılabilirlik Problemlerinin Tespiti. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 10(2): 0-.
Vancouver BAYRAK M , KARAMAN A , KURŞUN E . FATİH Projesi Kapsamında Kullanılan LCD Panelli Etkileşimli Tahtaların Kullanılabilirlik Problemlerinin Tespiti. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 10(2): -0.