Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 595 - 608 2017-09-07

Mobil Ortamlarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Esra İŞGÖR ŞİMŞEK [1] , Bülent Onur TURAN [2]

363 571

Bu çalışmada, mobil ortamlarda kullanılan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) kullanılabilirliği değerlendirilmiş ve bu ortamlar için kullanılabilirliği arttırmak için önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın kapsamı, yaygın olarak kullanılan KAÇD’leri ele almak ve bu sistemleri cinsiyet, yaş, teknolojik okur-yazarlık ve çevrimiçi ders deneyimi değişkenlerine göre mobil ortamlarda kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Araştırma kapsamında CSUQ anketinin Türkçe’ye çevrilmesi ile hazırlanmış ölçek kullanıcılara yöneltilmiştir. Veriler SPSS 20 programı ile işlenmiştir. Elde edilen verilere göre, değerlendirilen sistemler arasında kullanılabilirlik, sistem yararlılığı, bilgi kalitesi ve arayüz kalitesi açısından anlamlı bir fark vardır. Ayrıca sadece yaş değişkeni; kullanılabilirlik, sistem yararlılığı ve bilgi kalitesi değişkenlerinin sistemler arasında farklılık göstermesinde rol oynamaktadır.
Kitlesel açık çevrimiçi ders, kullanılabilirlik, mobil öğrenme
 • Baggaley, J. (2011). Harmonising global education: from Genghis Khan to Facebook. London and New York: Routledge.
 • Bevan, N. (1995, July). Human-computer interaction standards. Proceedings of the 6th International Conference on Human-Computer Interaction. Yokohama, Japan, Elsevier, 885-890.
 • Crispin, W. (2012). MOOCs and other ed-tech bubbles. Erişim adresi: http://edtechnow.net/2012/12/29/moocs-and-other-ed-tech-bubbles
 • Çağıltay, K. (2011). İnsan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik mühendisliği: teoriden pratiğe. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Daniel, J. (2012). Making sense of moocs: musings in a maze of myth, paradox and possibility. Journal of Interactive Media in Education, 18.
 • De Freitas, S. (2013) MOOCs: The final frontier for higher education. Erişim adresi: http://benhur.teluq.uquebec.ca/ted/Ressources/mooc.pdf
 • Downes, S. (2013) Quality of massive open online courses by Stephen Downes. Erişim adresi: http://mooc.efquel.org/week-2-the-quality-of-massive-open-online-courses-by-stephen-downes/#sthash.YOitClcH.dpuf
 • Efiloğlu Kurt, Ö. (2015). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime bakış açılarının teknoloji kabul modeli ve bilgi sistemleri başarı modeli entegrasyonu ile belirlenmesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(3), 223-234. Ferenstein, G. (2013) Online education is replacing physical colleges at a crazy fast pace. Erişim adresi: http://techcrunch.com/2013/02/11/a-huge-month-online-education-is-replacing-physical-colleges-at-a-crazy-fast-pace/
 • Gore, H. (2014). Massive open online courses (MOOCs) and their impact on academic library services: exploring the issues and challenges. New Review of Academic Librarianship, 20(1), 4-28.
 • Gülbahar, Y. (2012). E-Öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Gürses, E. (2005). Web sitelerinde kullanılabilirlik çalışmaları ve kullanılabilirlik değerlendirme yöntemleri. Akademik Bilişim 2005, Adana.
 • Harding, N. (2012) The massive oppen-online-course online course revolution hits the UK. Erişim adresi: http://thepositive.com/mooc-massive-oes-uk/
 • İşman, A. (1998). Uzaktan eğitim. Adapazarı: Değişim Yayınları.
 • Jakson, N. M. (2013). What shapes the future?. Business Officer, 38-45.
 • Jones, V. ve Jo, H. J. (2004). Ubiquitous learning environment: an adaptive teaching system using ubiquitous technology. Proceedings of the 21st ASCILITE Conference. Perth, Western Australia, 468-474.
 • Laxmi, V. ve Gure, G. S. (2015). Massive open online courses: new imperative in education. International Journal of Research in Engineering, IT & Social Sciences, 5(3).
 • Mehaffy, G. L. (2012). Challenge and change. Educause Review, 47, 25-41.
 • Nielsen, J. (1993). Usability engineering. London: Academic Press.
 • Olson, G.M. ve Olson, J. S. (2003). Human-computer interaction: psychological aspects of the human use of computing. Annual Review of Psychology, 54, 491-516.
 • Oran, M. K. veKaradeniz, Ş. (2007). İnternet tabanlı uzaktan eğitimde mobil öğrenmenin rolü. Akademik Bilişim 2007, 31 Ocak-2 Şubat 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Pappano, L. (2012) The year of the MOOC. The New York Times. Erişim adresi: http://www.nytimes.com/2012/11/04/education/edlife/massive-open-online-courses-are-multiplying-at-a-rapid-pace.html?pagewanted=1&_r=0
 • Roger, K. D. (2011). Mobile learning devices. Bloomington: Solution Tree Press.
 • Shah, D. (2014) Online courses raise their game: a review of MOOC stats and trends in 2014. Erişim adresi: https://www.edsurge.com/n/2014-12-26-moocs-in-2014-breaking-down-the-numbers
 • Sharples, M. (2000). The design of personal mobile technologies for lifelong learning. Computers and Education, 34, 177-193.
 • Siemens, G. (2013). Massive open online courses: innovation in education. McGreal, R., Kinuthia W., Marshall S.(Yay. haz.), Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice içinde (ss.5-16). Canada: Commonwealth of Learning, Athabasca University.
 • Steven, D. ve Kitchenham, A. (2011). An analysis of mobile learning in education, business, and medicine. Kitchenham A. (Yay. haz.), Models for Interdisciplinary Mobile Learning:Delivering Information to Students içinde (ss.1-25). IGI Publication.
 • Voss, B. D. (2013). Massive open online courses (MOOCs): A primer for university and college board members. An AGB White Paper. Association of Governing Boards, Washington, D.C.
 • Waldrop, M. M. (2013, March). Online learning: campus 2.0: Massive open online courses are transforming higher education – and providing fodder for scientific research. Nature Magazine, 495, 160-163.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Esra İŞGÖR ŞİMŞEK

Author: Bülent Onur TURAN

Dates

Publication Date: September 7, 2017

Bibtex @research article { mersinefd336745, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {595 - 608}, doi = {10.17860/mersinefd.336745}, title = {Mobil Ortamlarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {İŞGÖR ŞİMŞEK, Esra and TURAN, Bülent Onur} }
APA İŞGÖR ŞİMŞEK, E , TURAN, B . (2017). Mobil Ortamlarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 595-608. DOI: 10.17860/mersinefd.336745
MLA İŞGÖR ŞİMŞEK, E , TURAN, B . "Mobil Ortamlarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017): 595-608 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/28670/336745>
Chicago İŞGÖR ŞİMŞEK, E , TURAN, B . "Mobil Ortamlarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017): 595-608
RIS TY - JOUR T1 - Mobil Ortamlarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi AU - Esra İŞGÖR ŞİMŞEK , Bülent Onur TURAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.336745 DO - 10.17860/mersinefd.336745 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 595 EP - 608 VL - 13 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.336745 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.336745 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Mobil Ortamlarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi %A Esra İŞGÖR ŞİMŞEK , Bülent Onur TURAN %T Mobil Ortamlarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17860/mersinefd.336745 %U 10.17860/mersinefd.336745
ISNAD İŞGÖR ŞİMŞEK, Esra , TURAN, Bülent Onur . "Mobil Ortamlarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 2 (September 2017): 595-608. https://doi.org/10.17860/mersinefd.336745
AMA İŞGÖR ŞİMŞEK E , TURAN B . Mobil Ortamlarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(2): 595-608.
Vancouver İŞGÖR ŞİMŞEK E , TURAN B . Mobil Ortamlarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(2): 608-595.