Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 633 - 649 2017-09-07

Fen-Toplum Temelli Eğitsel Kısa Filmler Üzerine Bir Çalışma: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği

Fatma ÖNEN ÖZTÜRK [1]

289 431

Araştırmanın amacı öğretmen adayları tarafından hazırlanan eğitsel kısa filmlerin incelenmesi ve öğretim sürecinde kullanılmasına ilişkin görüşlerin belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde olup, 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İstanbul’daki bir devlet üniversitesinin 2. sınıfında okuyan 51 öğretmen adayıyla seçmeli bir ders olan “Fen Bilimleri ve Toplum” dersinde araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları bu dersi alan grup içerisinden seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada öğretmen adayları tarafından fen ve toplum temelli 10 farklı film hazırlanmıştır. Araştırma verileri öğretmen adayları tarafından hazırlanan eğitsel kısa filmler ve araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu soruyla toplanmıştır. Araştırma verileri dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ve içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular filmlerde yer alan fen kavramlarının doğru bir şekilde kullanıldığını, fen-toplum ilişkisinin kurulabildiğini, filmlerin anlaşılır bir dile sahip olduğunu, sınıf seviyesine uygun olduğunu ve günlük hayatla ilişkilendirilebildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmen adayları filmleri meslekleri süresince etkili bir şekilde kullanabileceklerini düşünürken; filmlerin çoğunlukla dersin başında kullanılması gerektiğini düşünmektedirler. Öğretmen adayları filmlerin öğretim sürecini kolaylaştırma, ilgi çekmeyi ve günlük hayatla ilişki kurmayı sağlama, hayal gücünü geliştirme, kalıcılığı arttırma, farklı zekâ tiplerine fırsat sunma, eğlenerek öğretme ve sorgulama becerisi kazandırma gibi olumlu niteliklerine atıfta bulunurken; yanlış öğrenmeye neden olabilme ve öğretmenin yerini alabilme gibi olumsuzluklara da atıfta bulunmuşlardır. 
Eğitsel kısa film, öğretmen adayı, fen eğitimi, fen bilimleri ve toplum
 • Akbaş, O. (2011). Bir öğrenme nesnesi olarak eğitsel kısa filmler: Öğretmen adaylarının çektikleri eğitsel kısa filmler üzerine bir değerlendirme. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 15-27.
 • Akbaş, O., Canoğlu, S. N. ve Ceylan, M. (2015). Eğitsel kısa film ve videoları yeniden düşünmek: Eğitsel kısa film ve video yarışmasına ilişkin bir değerlendirme. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 8(2), 282-296. DOI: http://dx.doi.org/10.5578/keg.9160
 • Attia, A. K., Rahman, D. A. M. A. ve Kamel, L. I. (1997). Effect of an educational film on the health belief model and breast self-examination practice. Eastern Mediterranean Health Journal, 3(3), 435-443.
 • Barkan, M. ve Eroğlu, E. (2004). Eğitim iletişiminde çağdaş ortamlar: “.. iletişim bir sorun kaynağı mı yoksa çözüm seçeneği mi?” The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 3(3), 115-123.
 • Barnett, M., Wagner, H., Gatling, A., Anderson, J., Houle, M. ve Kafka, A. (2006). The impact of science fiction film on student understanding of science. Journal of Science Education and Technology. 15(2), 179-191. DOI: 10.1007/s10956-006-9001-y
 • Birkök, M. C. (2008). Bir toplumsallaştırma aracı olarak eğitimde alternatif medya kullanımı: Sinema filmleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 5(2), 1-12. DOI: 10.14687/ijhs.v5i2.574
 • Bruner, J. (2008). Eğitim Süreci. T. Öztürk (Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Cuban, L. (1986). Teachers and machines: the classroom use of technology since 1920. New York: Teachers College Pres.
 • Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Bilig, 42, 77-93
 • Depover, C., Giardina, M. ve Marton, P. (1998). Les environnements d’apprentissage multimédia. Paris: L’Harmattan.
 • Goll, J. G. ve Woods, B. J. (1999). Teaching chemistry using the movie Apollo 13. Chemistry Everyday for Everyone. 76(4), 506-508.
 • İnce Yakar, H. G. (2013). Sinema filmlerinin eğitim amaçlı kullanımı: tarihsel bir değerlendirme. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(1), 21-36.
 • Koc, M. (2011). Let’s make a movie: Investigating pre-service teachers’ reflections on using video-recorded role playing cases in Turkey. Teaching and Teacher Education, 27(1), 95-106.
 • McClusky, F. D. (1947). The Nature of the educational Film. Hollywood Quarterly. 2(4), 371-380. URL: http://www.jstor.org/stable/1209533
 • Michel, M., Roebers, C. M. ve Schneider, W. (2007). Educational films in the classroom: Increasing the benefit. Learning and Instruction, 17, 172-183.
 • Okumuş, S. (2014). Yeni medya ve kısa film olgusu. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; İstanbul.
 • Öztaş S. (2008). Tarih öğretimi ve filmler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 543-556.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaulation methods. London: Sage Publication.
 • Pekdağ, B. ve Le Marechal, J. (2007a). Bilimsel Filmlerin Hazırlanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 1(1), 57-84.
 • Pekdağ , B. ve Le Marechal, J. (2007b). Memorisation of information from scientific movies. R. Pintó and D. Couso (Yay. haz.), Contributions from Science Education Research, 199–210. Springer.
 • Pekdağ, B. ve Le Marechal, J. (2010). Movies in chemistry education. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 1(1), Article 15.
 • Selanik Ay, T. (2010). Sosyal bilgiler dersinde çevre bilinci kazandırmada medya ürünlerinden yararlanmaya ilişkin öğrenci görüşleri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 76-93.
 • Slesinger, D. (1940). The film and education. The Journal of Educational Sociology,13(5), 263-267.
 • Stoddard, J. D. (2009) The ideological implications of using “educational” film to teach controversial events. Curriculum Inquiry, 39(3), 407-433, DOI: 10.1111/j.1467-873X.2009.00450.x
 • Tüzel, S. (2013). Okul ile öğrenci yaşamı arasındaki duvarları yıkmak: popüler medyayı sınıfa taşımak. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı, 1, 13-41.
 • Wagner, R. W. (1954). Design in the Educational Film. Educational Research Bulletin, 33(6), 141-148.
 • Wagner, R. W. (1962). The creative educational film. Educational Technology Research and Development,10(4), 275-283.
 • Vandewater, E. A. ve Bickham, D. S. (2004). The impact of educational television on young children's reading in the context of family stress. Journal of Applied Developmental Psychology,25(6), 717-728.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Fatma ÖNEN ÖZTÜRK

Bibtex @research article { mersinefd336747, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {633 - 649}, doi = {10.17860/mersinefd.336747}, title = {Fen-Toplum Temelli Eğitsel Kısa Filmler Üzerine Bir Çalışma: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği}, key = {cite}, author = {ÖNEN ÖZTÜRK, Fatma} }
APA ÖNEN ÖZTÜRK, F . (2017). Fen-Toplum Temelli Eğitsel Kısa Filmler Üzerine Bir Çalışma: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 633-649. DOI: 10.17860/mersinefd.336747
MLA ÖNEN ÖZTÜRK, F . "Fen-Toplum Temelli Eğitsel Kısa Filmler Üzerine Bir Çalışma: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017): 633-649 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/28670/336747>
Chicago ÖNEN ÖZTÜRK, F . "Fen-Toplum Temelli Eğitsel Kısa Filmler Üzerine Bir Çalışma: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017): 633-649
RIS TY - JOUR T1 - Fen-Toplum Temelli Eğitsel Kısa Filmler Üzerine Bir Çalışma: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği AU - Fatma ÖNEN ÖZTÜRK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.336747 DO - 10.17860/mersinefd.336747 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 633 EP - 649 VL - 13 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.336747 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.336747 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Fen-Toplum Temelli Eğitsel Kısa Filmler Üzerine Bir Çalışma: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği %A Fatma ÖNEN ÖZTÜRK %T Fen-Toplum Temelli Eğitsel Kısa Filmler Üzerine Bir Çalışma: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17860/mersinefd.336747 %U 10.17860/mersinefd.336747
ISNAD ÖNEN ÖZTÜRK, Fatma . "Fen-Toplum Temelli Eğitsel Kısa Filmler Üzerine Bir Çalışma: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 2 (September 2017): 633-649. https://doi.org/10.17860/mersinefd.336747