Year 2018, Volume 14, Issue 3, Pages 988 - 1003 2018-12-25

Makale Giriş Bölümlerinin Sözbilimsel Yapılarının İncelenmesi

Halil Erdem ÇOCUK [1] , Bülent ARI [2]

63 155

Sözbilimsel incelemelerin odağında hareket ve adım kavramları bulunmaktadır. Alanyazında hareket, tutarlı bir iletişimsel işlevi gerçekleştiren sözbilimsel birim olarak tanımlanır ve hareketin biçimsel değil, işlevsel bir birim olduğunu belirtilir. Adım ise hareketteki bilgiyi yapılandırmak için kullanılan oluşturucu ögeler veya yerlerdir. Bu çalışmada, 2005 ve 2015 yıllarında yayınlanan Eğitim bilimleri alanlarındaki makalelerin giriş bölümlerindeki sözbilimsel yapıların; makalelerin bilimsel alanlarına, yayınlandığı yıllara ve dergilere göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma, farklı alanlardaki akademik metinlerin sözbilimsel yapı çözümlerinin ortaya konması ve bu yapıların istatistiksel olarak test edilmesi bağlamında önemlidir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada, ULAKBİM Dergi Park Sistemi veri tabanında; 2005-2015 yıllarında yayınlanan; başlığında “eğitim” kelimesi yer alan, dergilerin ilk ve son sayılarındaki ilk üç eğitim içerikli Türkçe makaleler incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak Bilimsel Makalelerin Giriş Bölümlerindeki Hareket ve Adımları Değerlendirme Rubriği kullanılmıştır. Rubrikten elde edilen verilere göre veri analizinde betimsel, parametrik ve parametrik olmayan istatistikler kullanılarak bulgulara ulaşılmıştır ve bu bulgular çerçevesinde yorumlar yapılmıştır. Çalışmada incelenen makalelerde alanlara (Eğitim-Fen/Matematik ve Sosyal Bilimler), yıllara (2005 ve 2015) ve yayınlandığı dergilere göre istatistiksel farklar olduğu saptanmıştır.
: akademik yazma, akademik metin, sözbilimsel yapılar, hareket
 • Bunton, D. (2002). Generic moves in Ph.D thesis introductions. In J. Flowerdew (Ed.), Academic discourse (s. 57-75). London: Pearson Education.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara, Turkey: Pegem Akademi Yayınları.
 • Dudley-Evans, T. (1986). Genre Analysis: An investigation of the introduction and discussion sections of M. Sc dissertations. In M. Coulthard (Ed.), Talking about text (s. 128-45). Birmingham: English Language Research, University of Birmingham.
 • Jogthong, C. (2001). Research Article Introductions in Thai: Genre Analysis of Academic Writing. Unpublished Doctoral Dissertation, West Virginia University.
 • Kan, M. O. (2014). Retorik Yapı Temelli Bir Metindilbilim Çözümlemesi: Türkçe Yazılan Yüksek Lisans Tezlerindeki Retorik Yapı Özellikleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kanoksilapatham, B. (2005). Rhetorical structure of biochemistry research articles. English for Specific Purposes, 24. s. 269-292.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yay.
 • Nwogu, K. N. (1997). The medical research paper: Structure and functions. English for Specific Purposes, 16. s. 119-138.
 • Posteguillo, S. (1999). The schematic structure of computer science researcharticles. English for Specific Purposes 18/2. s. 139-160.
 • Salom, L. G., Monreal, C. S. & Olivares, M. C. (2008). The move-step structure of the introductory sections of Spanish PhD theses. RESLA, 21, 85-106.
 • Samraj, B. (2002). Introductions in research articles: Variations acrossdisciplines. English for Specific Purposes, 21. s. 1-17.
 • Samraj, B. (2004). Discourse features of the student-produced academic research paper: variation across disciplinary courses. Journal of English for Academic Purposes, 3/1. s. 5-22.
 • Swales, J. M. (1990) Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Swales, J. M. (2004). Research genres: explorations and applications. Cambridge: CUP.
 • Tavşancıl, E., ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul.
 • Tübitak ULAKBİM. (2005). Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Faaliyet Raporu http://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/faaliyet2005.pdf. adresinden 06.04.2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Yağız, O. (2009). The academic writing of Turkish graduate students insocial sciences: Approaches, processes, needs and challenges (Yayımlanmamışdoktora tezi), Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yarar, E. (2001). Bilimsel araştırma makalelerindeki “Giriş bölümleri”ninsöylem yapıları. Ö. Ekmekçi (Ed.), XIV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Adana:Çukurova Üniversitesi Yayınları. s. 110-123.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-0027-4223
Author: Halil Erdem ÇOCUK (Primary Author)
Institution: MEÜ Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7807-3660
Author: Bülent ARI
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

Bibtex @research article { mersinefd450295, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {988 - 1003}, doi = {10.17860/mersinefd.450295}, title = {Makale Giriş Bölümlerinin Sözbilimsel Yapılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÇOCUK, Halil Erdem and ARI, Bülent} }
APA ÇOCUK, H , ARI, B . (2018). Makale Giriş Bölümlerinin Sözbilimsel Yapılarının İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (3), 988-1003. DOI: 10.17860/mersinefd.450295
MLA ÇOCUK, H , ARI, B . "Makale Giriş Bölümlerinin Sözbilimsel Yapılarının İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 988-1003 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/41501/450295>
Chicago ÇOCUK, H , ARI, B . "Makale Giriş Bölümlerinin Sözbilimsel Yapılarının İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 988-1003
RIS TY - JOUR T1 - Makale Giriş Bölümlerinin Sözbilimsel Yapılarının İncelenmesi AU - Halil Erdem ÇOCUK , Bülent ARI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.450295 DO - 10.17860/mersinefd.450295 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 988 EP - 1003 VL - 14 IS - 3 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.450295 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.450295 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Makale Giriş Bölümlerinin Sözbilimsel Yapılarının İncelenmesi %A Halil Erdem ÇOCUK , Bülent ARI %T Makale Giriş Bölümlerinin Sözbilimsel Yapılarının İncelenmesi %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17860/mersinefd.450295 %U 10.17860/mersinefd.450295
ISNAD ÇOCUK, Halil Erdem , ARI, Bülent . "Makale Giriş Bölümlerinin Sözbilimsel Yapılarının İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (December 2018): 988-1003. https://doi.org/10.17860/mersinefd.450295
AMA ÇOCUK H , ARI B . Makale Giriş Bölümlerinin Sözbilimsel Yapılarının İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 988-1003.
Vancouver ÇOCUK H , ARI B . Makale Giriş Bölümlerinin Sözbilimsel Yapılarının İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 1003-988.