Aim

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi sağlık bilimleri literatürüne nitelikli bilimsel bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç gereğince değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen bilimsel yazılar hızlı, nitelikli, çift kör peer review değerlendirme sürecinden geçerek yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilmektedir.     

Scope

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; MEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yayın organıdır ve yılda 3 kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanır. Multidisipliner hakemli bilimsel bir yayın olan MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisinde Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri,  Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, İlk ve Acil Yardım, Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler ve Psikoloji gibi alanlarda bilimsel yazılar yayımlanır.