Kıymetli araştırmacılar,

Dergimiz, Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD)'nin 4. sayısı Aralık 2018 tarihinde yayımlanacaktır. Dergimizin bu sayısı için makale kabulünün son tarihi 15 Kasım 2018'dir. Siz değerli araştırmacıların katkılarını beklemekteyiz.

Editör: Bülent KARA